Metode ce asigură incluziunea elevilor prin starea de bine (Mobilitate Erasmus+)

Școala Gimnazială Vulcana Pandele implementează, în perioada iunie 2022 – iulie 2023, proiectul de mobilitate pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului în domeniul educației școlare numit „Incluziune prin starea de bine”, cu numărul de referință: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075211. Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii-Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării a programului Erasmus+.  Prima mobilitate în cadrul acestui proiect s-a desfășurat în perioada 9-15 octombrie 2022, în Reykjavik, Islanda.

Cursul structurat de formare la care am participat s-a numit “Smart Teachers Play More – Combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning” și a vizat următoarele aspecte: tehnici pentru învățarea multimodală, cunoștințe despre strategii de învățare ce promovează mișcarea pentru înțelegerea noilor conținuturi, tehnici pentru starea de bine, strategii de abordare a poveștilor ca metodă de predare, folosirea modurilor de mers pentru dinamizarea activităților de predare-învățare, metode de  a susține interesul elevilor în cadrul activităților didactice, modalități de integrare a diferitelor jocuri precum jocuri de mișcare și jocuri interactive în activitățile didactice.

Dintre metodele și tehnici incluzive însușite la acest curs și aplicate la clasă, detaliez următoarele două care au avut cel mai mare impact asupra elevilor mei: Zarurile mișcării și Story bingo.

Zarurile mișcării
Scopul jocului: dezvoltatea competențelor cheie matematice și a învăța să înveți
Conținutul jocului: incluziunea și starea de bine  prin activități matematice, formarea și citirea numerelor naturale, adunare și scădere, înmulțirea
Descrierea jocului:
Pentru a juca acest joc ce promovează participarea activă la oră, este nevoie de 3 zaruri de mărime și culoare diferite. Elevii se vor așeza în cerc.
Jocul constă în aruncarea zarurilor pentru a forma numere din sute, zeci și unități.
Prima rundă a jocului va fi începută de către cadrul didactic și constă în aruncarea primului zar. După aceea, sunt numiți doi elevi să arunce și celelalte zaruri.
Profesorul le explică elevilor ca cifra indicată de primul zar este cifra sutelor, cifra indicată de al doilea zar reprezinta cifra zecilor, iar cel de-al treilea cifra unităților.
După aceea, cifrele sutelor, zecilor și unităților vor fi pronunțate cu voce tare de către elevi pentru a forma numărul.
Pentru complicarea jocului, se poate solicita elevilor să mai arunce încă odata zarurile pentru a formar alt număr, iar după să facă operația de adunare sau scădere dintre ele.
De asemenea, o alta modalitate de a consolida continuturi matematice, cum ar fi înmulțirea, se pot folosi doar două zaruri pe care elevii să le arunce și dupa aceea să facă operația de înmulțire dintre cele două numere.
Acest joc poate fi aplicat la orice disciplină școlară și orice conținut educațional.

Story bingo
Scopul jocului: dezvoltarea ascultării active a unei lecturii
Conținutul jocului: starea de bine prin activități ce stimulează participarea activă a elevilor la orele de lectură la Limba și literatura română.
Descrierea jocului:
Pentru a jucat acest joc ce susține interesul elevilor în cadrul activităților de lectură este nevoie de o coală de hârtie, alegerea unui text literar și de alegerea unui număr de 10 cuvinte cheie împreună cu crearea desenelor acestora.
Cuvintele vor fi atât scrise cât și desenate pe tablă. Profesorul le explică elevilor că aceștia trebuie să aleagă șase cuvinte dintre acestea, să le scrie și să le deseneze pe fiecare dintre cele alese în cele 6 cadrane în care va fi împărțită coala de hârtie primită.
Li se acordă elevilor un timp de cinci-șapte minute în care să aleagă dintre cele 10 cuvinte cheie ilustrate la tablă sașe dintre ele, iar apoi să realizeze pe coala de hârtie desenele cuvintelor alese.
În continuare, cadrul didactic le explică elevilor că aceștia trebuie să pună o bifă în dreapta cuvântului scris în momentul în care aceștia aud cuvântul în cadru lecturii textului literar. Elevii trebuie să bifeze toate cuvintele alese și după aceea să strige cuvântul “Bingo”.
Primul elev care le bifează pe toate și strigă “Bingo” este cel care câștigă.

Folosirea acestor jocuri, tehnici și metode de a susține interesul elevilor în cadrul activităților de lectură, dar și a activităților matematice a avut un rezultat pozitiv în momentul aplicării lor la clasa a III-a, al cărei învățător sunt prin crearea stării de bine a elevilor și prin promovarea participării active în cadrul orelor indiferent de specificul acestora.

Cursul la care am participat a fost foarte practic, deoarece activitățile desfășurate se potrivesc foarte bine în învățământul primar. Mi-au plăcut în special jocurile de mișcare care promovează participarea activă, precum și utilizarea diverselor strategii pentru a crea o stare de a elevilor. Am învățat cum să integrez jocuri de mișcare și jocuri interactive ce folosesc toate simțurile în cadrul  diferitelor discipline, încurajând astfel și activitatea fizică în timp ce elevii învăț.

De asemenea, am învățat cum să promovez starea de bine elevilor prin implementarea jocurilor de mindfulness în rutina de la clasă și, de asemenea, am învățat cât de importantă este oferirea și primirea feedback-ului (ascultarea activă).

Participarea mea la acest curs a contribuit la dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, iar contactul cu cadre didactice și sisteme educaționale din alte țări europene mi-a oferit posibilitatea schimbului intercultural și de bune practici în domeniul educației și al incluziunii elevilor prin stare de bine. A fost o experiență minunată care a contribuit atât la dezvoltarea mea profesională, cât și la cea personală.

Voi continua să aplic aceste strategii, metode, tehnici și jocuri ce asigură incluziunea elevilor prin starea de bine.

Bibliografie
Suport de curs “Smart Teachers Play More-combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning”, furnizor de curs: Smart Teachers Play More ehf, 09-15.10.2022, Islanda

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Lia-Melisa Savu

Școala Gimnazială, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lia.savu

Articole asemănătoare