Metoda cubului în lecția de fixare a cunoștințelor a texului dramatic

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situații din mai multe perspective, permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme dar și fixarea cunoştinţelor dobândite în orele anterioare.
Proiectând acestă lecţie atipică, pentru elevii mei, mi-am dorit sa le ofer o alternativă la lecţiile cărora ei le spun „plictisitoare” şi să-i implic activ în demersul meu didactic printr-o metodă interactivă în care învăţarea prin descoperire îi va conduce la dobândirea şi fixarea cunoştinţelor într-o manieră plăcută.

Clasa a fost împărţită în şase grupe a câte cinci elevi şi fiecare echipă a primit un cartonaş colorat diferit cu sarcini exacte. Liderii de grup au fost cei care au expus soluţionarea sarcinilor iar concluziile au fost scrise pe tablă ,cu culori diferite şi apoi în caietele elevilor.

Metoda a fost aplicată, cu succes, asupra comediei O scrisoare pierdută, de I.L.Caragiale,  permiţând fixarea conceptelor operaţionale ale textului dramatic. Etapele parcurse:
– Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează.
– Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie.
– Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului.

  • Descrie: culorile, formele, mărimile etc.
  • Compară: ce este asemănător? Ce este diferit?
  • Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune.
  • Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?
  • Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită?
  • Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale. Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei.

I. DESCRIE
1. Numiţi personajele din fragment şi încadraţi-le în tipologia corespunzătoare.
2. Defineşte genul dramatic.
3. Motivează de ce fragmentul aparţine genului dramatic.

II. COMPARĂ
1. Stabiliţi asemănări şi deosebiri între Tipătescu şi Trahanache după cum reiese din fragment.
2. Alegeţi un personaj dintr-o operă dramatică şi stabiliţi trei asemănări cu personajul Zoe.
3. Identifică în fragmentul de mai sus tipurile de comic.

III. ASOCIAZĂ
1. Asociază fiecărui personaj tipul de comic pe care îl foloseşte autorul.
2. Asociază fiecărui personaj trăsătura de caracter dominantă. (1 adjectiv)
3. Asociaţi replicile cu personajele:
A) “curat-murdar”
a) Zoe; b) Tipătescu; c) Pristanda, d). Trahanache
B) “aveţi puţintică răbdare”
a) Zoe; b) Tipătescu; c) Pristanda, d). Trahanache

IV. ANALIZEAZĂ
1. Completează tabelul:
Numele personajului/ Trăsături fizice/ Trăsături morale
2. Argumentează în două sau trei enunţuri lipsa de scrupule a candidaţilor.

V. APLICĂ
1. Demonstrează că fragmentul de mai sus aparţine genului dramatic.
2. Demonstraţi modul în care personajul Zoe relaţionează cu celelalte personaje din fragment.
3. Demonstrează ca Cetăţeanul turmentat este un om cinstit.

VI. ARGUMENTEAZĂ
Adevărat sau fals? Argumentaţi.
1. Personajul Caţavencu este un patriot adevărat?
2. În politica actuală nu există şantaj şi munciună?
3. Tipătescu îl respectă cu adevărat pe Trahanache?

Bibliografie:
Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, ed. Polirom, 2014.

 

prof. Mira Odagiu

Colegiul Economic Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mira.odagiu

Articole asemănătoare