„Mănânc sănătos, să cresc mare și frumos!” – Educație pentru sănătate, de Ziua Internațională a Alimentației

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.
Proiectul educaţional  „Mănânc sănătos, să cresc mare şi frumos!” îşi propune educarea copiilor dar şi a părinţilor acestora în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi a menţinerii  unei stări de nutriţie optime.

Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă” spunea filozoful Michel de Montaigne. Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. Cercetările au evidenţiat că anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi incriminate drept cauze ale întârzierile de dezvoltare intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardiovasculare la vârsta de adult. (Stănescu Popp, 2006).

Iniţiatorii proiectului educaţional  au avut în vedere şi Ordinul privind Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii , cu intrare în vigoare încă din  18 septembrie 2008. Ordinul a fost  elaborat în temeiul art. 9 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Activitatea îşi propune organizarea de ateliere de lucru, dezbateri, concursuri, joc de mişcare care să asigure educarea copiilor pentru un stil de viaţă sănătos.

Se doreşte educarea tuturor – părinţi, copii, cadre didactice şi medicale, personal bucătar – în vederea realizării obişnuinţei pentru o alimentaţie sănătoasă, transpunerea în practică a obiectivelor Programului naţional de nutriţie şi sănătate, aprobat în martie 2008 de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi de Societatea de Nutriţie din România.

ANALIZA S.W.O.T.

Puncte tari
– rezultate bune în derularea proiectelor şi parteneriatelor anterioare;
– rezultate bune şi foarte bune obţinute cu preşcolarii la diverse activităţi  educative ;
– entuziasmul copiilor, părinţilor,  cadrelor didactice, personalului sanitar şi auxiliar pentru implicarea în activităţi extraşcolare care vizează sănătatea;

Puncte slabe
–  resurse economice minime ale familiilor preşcolarilor;
– lipsa resurselor financiare pentru derularea proiectelor educative.

Oportunităţi
–  creşterea prestigiului grădiniţei;
– dezvoltarea capacităţii de comunicare.
Temeri
– neatingerea obiectivelor propuse;
– lipsa motivaţiei copiilor sau a familiilor lor;

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul: Educarea populaţiei tinere şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea  unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor alimentare sănătoase.
Beneficiile aşteptate:

 • Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii prin formarea unei atitudini pozitive faţă de hrana sănătoasă;
 •  Părinţii vor cunoaşte şi promova obiceiuri şi atitudini  alimentare bazate pe consumul alimentar de nutrienţi conform nevoilor nutriţionale din perspectiva celor 5 grupe alimentare : cereale/legume şi fructe/ carne, peşte, ouă/ lapte şi produse lactate/ dulciuri şi grăsimi;

Se va asigura asistenţa  medicală prin personalul medical grădiniţei.

2. Obiective:

 • Informarea grupurilor ţintă – părinţi şi copii asupra nevoilor alimentare ale
  copilului precum şi a  necesarului zilnic recomandat (DZR/ doza zilnică       recomandată) ;
 • Însuşirea  de către adulţi a unor noţiuni de nutriţie utile ce vor putea fi utilizate în adoptarea unui comportament optim şi a unei atitudini alimentare   sănătoase;
 • Deprinderea unor comportamente corecte pentru alimentaţia copilului în familie;

3. Grup țintă:
a) Direcţi: preşcolarii din Grădiniţa „Hecuba”;
b) Indirecţi: părinţi, personalul grădiniţei care asigură alimentaţia zilnică a preşcolarilor;

4. Durata proiectului: o zi

5. Conținut instructiv-educativ:

 • Intrarea pe fond muzical (Toamnă, toamnă darnică) a Zânei Toamne aducând copiilor coşul cu fructe şi legume de toamnă;
 • Prezentarea importanţei sărbătoririi „Zilei Mondiale a Alimentaţiei”;
 • Ghicitori despre fructe şi legume de toamnă: Unii copii vor purta costume de fructe şi legume de toamnă. Ȋn momentul ȋn care se rostește ghicitoarea, copilul costumat ȋn leguma sau fructul corespunzător răspunsului se va ridica ȋn picioare iar copiii vor recunoaşte personajul;
 • Ateliere de lucru:
 • Grupa mică: „Dăm culoare fructelor şi legumelor” – colorare fişe de lucru;
 • Grupa mijlocie: „Drumul alimentelor” – exerciţiu grafic;
 • Grupa mare: „Sănătatea din farfurie” – lipire imagini cu alimente ȋn funcţie de importanţa lor in alimentatia sănătoasă;
 • Joc de mişcare: „Traseu aplicativ” – Legume ȋn saci, Oul ȋn lingură, Prinde mărul;
 • „Gustare – nuci cu miere de albine”.

6. Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare:

 • Convorbire;
 • Ateliere de lucru bazate pe utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi dezvoltare a gândirii critice;
 • Activităţi practice;
 • Concurs;
 • Joc de mişcare;
 • Degustare.

Parteneri:
* Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”;
* Fundaţia „Hecuba”

EVALUARE – CALITATE
• Fotografii;
• Diplome;
• Diseminarea priectului ȋn cadrul Comisiei Metodice a Educatoarelor;

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
• posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri .

BUGETUL PROIECTULUI
• Finanţarea ȋn totalitate a activităţii este asigurată din bugetul Fundaţiei „Hecuba”;

Inițiator și coordonator de proiect: Marciana Condurache, Otilia Jalbă
Parteneri: Fundaţia „Hecuba”

 

prof. Marciana Condurache

Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marciana.condurache1

Articole asemănătoare