Managementul programelor și proiectelor socio-educaționale. Analiză comparativă

Analiza comparativa am realizat-o intre 3 lucrări de management educațional, managementul programelor educaționale și managementul programelor și proiectelor socio-educationale: Introducere în managementul educațional, de Nicolae Stan (2010), Proiecte și programe educaționale pentru adolescenți, tineri și adulți, de Irina Maciuc, Vali Ilie, Ecaterina Sarah Frăsineanu, Mihaela Alexandrina Popescu, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Florentin Remus Mogonea, Claudiu Marian Bunăiaşu, Editura Universitaria, Craiova (2009), Elaborarea și managementul proiectelor educaționale, de Claudiu Marian Bunăiaşu, Editura Universitară, București (2012).

Prima lucrare nu este structurată sub forma unei lucrări obișnuite, spre deosebire de celelalte două lucrări menționate, ea neavând un cuprins care să treacă în revistă principalele teme abordate. În această lucrare, autorul trece direct la trecerea în revistă a principalelor concepte ce țin de managementul educațional, delimitând subiectele prin capitole și subtitluri, dar care după cum am menționat, nu sunt inserate într-un cuprins. De asemenea, definirea conceptelor nu este una foarte minuțioasă. În lucrare, autorul amintește elemente teoretice ale managementului educațional dar reliefează și structura practică, pentru a-i ajuta pe cititori in realizarea unui proiect de management educațional, menționând etapele, componentele etc.

Cea de-a doua lucrare menționată, spre deosebire de prima, are un cuprins foarte bogat, fiind împărțit în șase capitole, fiecare capitol având la rândul sau câte 4-5 subcapitole. O asemănare între primele două lucrări ar fi că au o structura de abordare a subiectelor tradițională, pornesc cu o definire a conceptului de management și cu un istoric al acestui concept și domeniu de activitate, merg mai departe prin prezentarea în detaliu a modului de realizare și punere în practică a unui program de management educațional, forme de parteneriat etc. A doua lucrare abordează însă o tema suplimentară față de prima lucrare, educația la vârsta a 3-a. Modul de structurare, organizare și așezare în pagină la cea de-a doua lucrare este una mult mai elaborat și atent lucrat, respectând anumite tipare, include tabele, date etc. Și bibliografia celei de-a doua lucrări este un cu mult mai bogată și mai semnificativă decât cea a primeia.

Cea de-a treia lucrare are ca autor un nume amintit și printre autorii sau coordonatorii lucrărilor anterioare. Este o lucrare cu o structura tipică și asemănătoare celei de a doua, însă cu un cuprins mai condensat, având doar 3 capitole, fiecare capitol cuprinzând de la 5 la 8 subcapitole. Abordează succint și la subiect tema managementului educațional, având o prezentare teoretică a conceptului, tipurile de management educațional și strategii și instrumente specifice managementului educațional. Schema propusă a proiectului educațional constă în:

  • Date de identificare a unui proiect/ program și instituția (se nominalizează unitatea, departamentul, secția etc. care coordonează programul, precum și localitatea).
  • Titlul programului: coordonator program/proiect: introducere: 1. prezentarea pe scurt a situaţiei existente, identificarea problemelor, descrierea priorităţilor şi formularea problemei de sănătate identificată; se prezintă contextul legislativ precum şi avantajele programului; documentaţia disponibilă. 2. participanţii la program: (se vor specifica instituţiile sau persoanele care sunt implicate direct în program) 3. colaboratorii la program: 4. beneficiarii rezultatelor programului (populaţia ţintă).
  • Durata programului (se va specifica data începerii programului şi data limită de finalizare a obiectivelor).
  • Scop: trebuie să fie clar formulat.
  • Obiective – generale, specifice, operaționale, rezultate așteptate: se descriu beneficiile şi impactul în comunitate ca urmare a aplicării programului; se vor specifica indicatorii care vor fi utilizaţi pentru evaluarea gradului de realizare a acestor obiective.
  • Implementarea programului: se vor prezenta instrumentele care vor fi urmărite în etapa propriu zisă de implementare (grafic Gantt) şi care se referă la: Organizarea implementării: resurse umane (număr, specialitate, durata activităţii în program); resurse materiale (echipament descris în detaliu); resurse financiare – cine finanţează programul, suma totală; Structura organizaţională – se descriu legăturile funcţionale dintre unitatea responsabilă cu realizarea programului, participanţi şi colaboratori; este indicată realizarea unei scheme; Responsabilităţi – se descriu în detaliu responsabilităţile pentru coordonator şi pentru fiecare membru din echipă; Planul activităţilor pentru implementare – se vor ordona în logica desfăşurării şi se va stabili durata pentru fiecare activitate; se va elabora diagrama Gantt.
  • Estimarea bugetului: se vor prezenta în tabele cheltuielile prevăzute şi care vor fi verificate pe parcursul derulării proiectului; se vor preciza sursele de finanţare.
  • Monitorizare și evaluare: se vor specifica criteriile şi normele utile în control şi evaluare (indicatorii de monitorizare şi pentru evaluările periodice şi evaluarea finală). Argumente în favoarea succesului programului şi riscuri asumate; constrângeri care ar putea apărea.
  • Concluzii

Analiza comparativa a doua platforme de programe/ proiecte educaționale

Primul site de program/ proiect educațional pe care îl voi descrie este site-ul „Țara lui Andrei”. Țara lui Andrei este un proiect de responsabilitate socială OMV Petrom. De 4 ani, Ţara lui Andrei îi susţine pe cei care ştiu, pot şi vor să-i inspire pe cei de lângă ei. Îi susţine pe toţi cei care vor să îşi construiască singuri viitorul şi să creeze, împreună, o ţară mai bună în fiecare zi. Ţara lui Andrei crede în oameni. Crede în puterea celor ambiţioşi care reuşesc să crească prin forţe proprii şi crede în puterea celor care ştiu să îi ghideze şi să îi inspire. Oamenii din Ţara lui Andrei nu se lasă descurajaţi de probleme, ci aleg să le rezolve. Iar diferenţa e făcută de cei care văd în fiecare obstacol o nouă oportunitate de a reconstrui lumea. Aceştia sunt oamenii care câştigă, prin rezultatul acţiunii lor din fiecare zi, titlul de cetăţeni de onoare ai Ţării lui Andrei. Tara lui Andrei este un program educațional ce se ocupa de mai multe domenii, atât din educație cât și din sănătate, educație comunitară și educație profesionala. Site-ul Tara lui Andrei este unul foarte atractiv, fiind conceput pentru a gasi foarte ușor informațiile necesare despre site, conține imagini și efecte grafice interesante și copilărești, făcând legătura cu numele site-ului. Pe site poți găsi atât motto-ul programului, cât și coordonatorii, colaboratorii, domeniile de activitate, realizările dar și o harta, explicită pentru a putea vizita sediul Țării lui Andrei. Un alt aspect al acestui site este că, te poți loga utilizând un username și parola pentru a descoperi mai multe noutăți. Site-ul face trimitere de asemenea si spre alte rețele de socializare unde poți găsi tara lui Andrei dar și alte proiecte și programe educaționale realizate de către colaboratorii săi.

Un al doilea site despre care am ales sa vorbesc este „World education fair”. IntegralEdu este cel mai important consultant educațional din România pentru studii în afara țării. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 24 de ani în consilierea elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanță în educație la nivel local și reprezintă peste 500 de instituții de învățământ de top din Europa și SUA. Este un site dedicat exclusiv educației și despre educația în străinătate. Spre deosebire de site-ul „Țara lui Andrei”, acest site este unul mult mai „rigid”, neavând interactivitate și atât de multe informații. Site-ul prezinta exact programele de studii cu care se ocupa, in ce tari, este scris evident faptul că, studiile sunt gratuite, orașele în care se desfășoară concursurile de ocupare a acestor posturi și face trimitere și la alte rețele de socializare in care se pot găsi informații suplimentare. Site-ul își prezintă structura programelor și avantajele acestora dar face și trimitere la o autentificare pentru abonare la newsletterul lor.

 

prof. Maria-Raluca Sîrbu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 242 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.sirbu1

Articole asemănătoare