Legile lui Kirchhoff – lecție interactivă realizată în platforma Livresq

Tehnologiile digitale au transformat multe aspecte ale vieții cotidiene a fiecărui individ, întrucât trăim, cu sau fără voia noastră, într-un mediu dominat de tehnologie. Educația, parte integrantă a vieții unei societăți nu poate face abstracție de acest fapt. Rolul profesorului de expert în domeniu, care transmite informații, s-a transformat și el. Acesta a devenit facilitator al învățării elevilor în societatea cunoașterii. 

Profesorul urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a rezolva probleme, de a lucra în echipă și de a învăța să înveți, de a gândi reflexiv. Aceste argumente sunt consistente pentru a propune profesorilor realizarea unor lecții interactive utilizând platforma Livresq.

Lecția  „Legile lui Kirchhoff” este împărțită în secțiuni, fiecare secțiune cuprinde noțiuni  teoretice și o zonă de autoevaluare. Pentru a putea trece la secțiunea următoare elevii trebuie să realizeze sarcinile date de profesor. Secțiunea destinată laboratorului virtual conține un tutorial  video realizat prin înregistrarea ecranului cu ajutorul aplicației gratuite FREE CAM 8 și două fișe de lucru interactive realizate în platforma liveworksheets. De asemenea, o secțiune este dedicată problemelor rezolvate, conținând rezolvări amănunțite și explicații pentru diferite tipuri de probleme. Secțiunea finală este destinată evaluării.

Cuprinsul:
• INTRODUCERE
• Rețele electrice. Elementele unei rețele
• Legea I a lui Kirchhoff
• Legea a II a lui Kirchhoff
• Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea rețelelor
• Legile lui Kirchhoff – lucrare de laborator
• Probleme rezolvate
• Evaluare finală
• Bibliografie

După parcurgerea lecției, elevii vor fi capabili:

  • să definească și să distingă pe o schemă dată elementele   componente ale unei rețele: nod, latură, ochi;
  • să enunțe legea I a lui Kirchhoff și să o aplice pentru diferite noduri date;
  • să enunțe legea a II-a și să o scrie pentru diferite ochiuri, respectând convențiile de semn pentru t.e.m. și căderile de tensiune
  • să aplice legile lui Kirchhoff  în rezolvarea de probleme

Lecția „Legile lui Kirchhoff” este  lecție interactivă care poate fi utilizată atât pentru învățarea în mod sincron, asincron sau mixt. Pentru realizarea lecției s-au utilizat resursele interactive oferite de platforma Livresq: video, text, chestionar, acordeon, tab, imagine, galerie de imagini, asistent virtual, barieră.

Important este că prin intermediul resursei de tip text se pot integra în lecție resurse realizate în alte platforme cum ar fi: wordwall.net, https://learningapps.org, https://www.genial.ly, https://h5p.org, https://www.liveworksheets.com, https://app.teachermade.com/app, etc. De asemenea, se pot integra în lecție platforme în care se pot realiza simulări. De exemplu, în această lecție eu am folosit o simulare din platforma https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html.

Platforma PHET este integrată în lecție. Elevul nu iese din lecție pentru a realiza simulările deoarece nu deschide altă pagină. Am utilizat această platformă pentru studiul celor două legi ale lui Kirchhoff.

Laborator virtual

 

 

 

 

 

 

Resursele de tip tab  și acordeon ajută  elevul să interacționeze cu lecția, prin aceste tipuri de resurse informația este transmisă în porțiuni mici iar elevul are senzația că el descoperă singur anumite lucruri. Resursa de tip tab împarte informația, iar cu ajutorul resursei de tip acordeon elevul se poate verifica dacă a răspuns corect și poate primi explicații, fără a se acorda un punctaj.

Resursa de tip chestionar poate fi de învățare, când elevul primește feedback dar nu primește punctaj și nu poate trece mai departe până nu alege răspunsul corect, sau de evaluare, atunci când elevul primește punctaj la sfârșit. Am utilizat chestionare de învățare la sfârșitul fiecărei secțiuni și un chestionar final de evaluare.

Asistenții și barierele sunt resurse foarte utile deoarece pe lângă faptul că pot transmite mesaje îndrumătoare elevilor acestea condiționează navigarea în lecție. La prima parcurgere a lecției elevii nu pot trece mai departe dacă nu rezolvă sarcinile trasate de profesor.

Lecția se poate publica în biblioteca Livresq în raftul propriu sau în biblioteca publică obținându-se un link (library.livresq.com/details/60b677f7f1e99e0007c48c9f), care se poate trimite elevilor în classroom sau altă platformă. Un mare plus al acestei platforme este că permite descărcarea lecției în format SCORM în calculatorul personal. Acest format se poate utiliza într-o platformă LMS cum ar MOODLE sau se poate folosi offline deschizând fișierul index.html. Lecția va rula foarte bine și în lipsa internetului cu excepția elementelor găzduite online (de exemplu, filme de pe youtube, simulări online, etc). Mai mult decât atât echipa Livresq vă asigură suport administrativ și tehnic pentru omologarea lecțiilor din biblioteca publică de către Ministerul Educației.

Este important și necesar să realizăm materiale interactive pentru a atrage elevii în studiul fizicii care este o disciplină complexă cu o programă destul de încărcată raportat la numărul de ore alocat,

Platforma Livresq este ideală pentru realizarea lecțiilor interactive pentru că permite integrarea altor platforme, este gratuită pentru profesori și, mai mult, materialele realizate se pot vizualiza pe orice tip de ecran (laptop, tabletă, smartphone) pentru că, conținutul se adaptează în funcție de dimensiunile ecranului avut la dispoziție.
Proiectând activitățile de învățare offline sau online, profesorii  trebuie să rămână permanent conectați cu competențele, obiectivele, conținuturile ce se doresc a se realiza iar modalitatea de realizare a lor să fie cea care se dovedește a fi eficientă contextului educațional în care se desfășoară învățarea și susținând colaborarea socială.

Bibliografie
• Alice. Stan, Maria. Dinică, Luminița. Dinescu – Fizică EXERCIȚII ȘI PROBLEME, Editura Booklet, București, 2019
• Constantin. Mantea, Mihaela Garabet – Fizică: manual pentru clasa a X-a,  Editura All Educational, București, 2013
• Virgil Miron Pătru, Culegere de probleme de fizică pentru clasa a X-a, Editura COMPAL, București, 2005

 

prof. Mihaela Laura Gula

Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.gula

Articole asemănătoare