Lectura bilingvă

Vocabularul redus al elevilor, exprimarea greoaie, simplă, petrecerea unui mare număr de ore în fața calculatorului sau a televizorului determină profesorul să găsească noi metode de atragere a elevilor spre lectură, spre adevăratele valori culturale.
Pentru a stimula dorința de a citi a elevilor, am inițiat Proiectul „Lectura bilingvă – 100 de cărți citite”, o idee ce vine în sprijinul colegilor de la Comisia Limbă și comunicare.

Cititul îmbunătățește vocabularul, fluența la citire, dezvoltă încrederea în sine, capacitatea de vizualizare, ne învaţă despre lumea în care trăim, ne dă modele de urmat în viață, relaxează, crește gradul de inteligență, capacitatea de comunicare eficientă și ne lărgește orizonturile.

Proiectul „Lectura bilingvă – 100 de cărți citite” constituie un bun prilej pentru formarea unui lector competent, a unui cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Îşi propune sporirea motivației pentru carte – ca o modalitate de ne raporta la ceilalți și de a ne înțelege propriile rosturi. Privim lectura ca pe o cale spre autocunoaștere, dar și ca pe o modalitate de a învăța să trăim împreună cu ceilalți într-o comunitate interpretativă mai largă. De asemenea, proiectul este o oportunitate pentru stimularea creativităţii elevilor, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase.

Scopul proiectului:
Formarea unui cititor activ care să dobândească o atitudine pozitivă față de lectură și o deschidere spre lectura bilingvă. Identificarea unei strategii adecvate şi realizarea une punţi de comunicare prin care să se cultive plăcerea de a citi.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între instituțiile de învățământ;
– Dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional;
– Valorificarea potențialului creativ al elevilor și profesorilor;
– Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
– Dezvoltarea la elevi a simţului critic şi analitic;
– Realizarea unor sarcini de lucru care solicită competenţe de analiză, sinteză, comprehensiune şi interpretare a textelor literare, de elaborare argumentată în scris a unor opinii referitoare la textele citite.
– Integrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române;
– Încurajarea schimbului generos de idei între profesori şi elevi, respectiv între elevi;
– Promovarea dimensiunii europene a educației în școala românească în vederea alinierii la standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

prof. Virginia-Georgiana Stroe

Școala Gimnazială Nr.2 Râmnicu Sărat (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/virginia.stroe

Articole asemănătoare