Jocul didactic, liantul partenerilor în proiectul Erasmus+ Teach and Learn outside the Walls through Playing

Interesul generat de implementarea primului proiect Erasmus+ interșcolar ce se derulează din septembrie 2018 în Şcoala Gimnazială „George Emil Palade” a creat o emulație contaminatoare în rândul cadrelor şi elevilor din instituție, astfel încât, din octombrie 2019, se implementează un al doilea proiect Erasmus+ interşcolar, Teach and Learn Outside the Walls through Playing.
Acesta este rezultatul inițiativei lăudabile a unui grup de cadre didactice ale școlii, preocupate de optimizarea  abordării moderne a învățării, prin joc și descoperire, în alt mediu educativ decât cel pe care îl oferă sala de clasă.

Jocul este un partener al învățării, un „carburant” al dezvoltării cognitive și sociale. O singură secvență de joc poate implica mai multe componente ale dezvoltării cognitiv-sociale, ceea ce îl transformă într-un catalizator al formării personalității unui copil.

Joaca este esențial pentru copii și trebuie să fie parte integrantă în viața lor, deoarece servește ca o modalitate de exersare a abilitaților și competențelor necesare pentru viitor. Jocul oferă oportunități în care elevul poate exersa abilitățile conectate unor competențe manageriale, sociale și de comunicare: adoptarea de decizii, lucru eficient în echipă, identificarea de soluții optime unor problemelor apărute, pledarea pentru anumite cauze.

Din punct de vedere didactic, jocul este indicatorul cel mai elocvent pentru identificarea aptitudinilor și mijlocul cel mai relaxant de exersare a acestora în scopul perfecționării acestora.

Proiectul TLOWP implică cinci parteneri europeni, România, Polonia, Italia, Grecia si Turcia, interesați de exploatarea educativ-didactică a tuturor valențelor formative ale jocului. Ineditul abordării rezidă din schimbarea mediului artificial de învățare, sala de clasă, devenită astăzi, constrângătoare și restrictivă, cu mediul natural, cel care stimulează curiozitatea, imaginația și creativitatea, dar, mai ales, cel care  oferă liantul între situațiile concrete de viață și oportunitățile create de educator, în scopul vădit de a dirija învățarea.

Metodele și tehnicile ce se vor utiliza sunt conectate învățării activ-participative, centrate pe identificarea intereselor elevilor și conectarea abilităților deținute de ei pe aceste interese.

Mobilitățile internaționale sunt proiectate ca activități simultane de formare a cadrelor didactice prin schimb de exemple de bună practică, dar și de angrenare a echipelor internaționale de elevi în activități didactice, care să permită acestora să ia contact direct cu specificul procesului instructiv-educativ al partenerilor.

Prima mobilitate a proiectului va fi la sfârșitul lunii noiembrie, în Polonia, coordonatoarea proiectului. Grupul de 5 cadre și 3 elevi selectați vor pregăti produse educaționale pe care să le prezinte în cadrul mobilității. Acestea sunt activități inovative, moderne și atractive de învățare a scris-cititului prin joc în mediu natural.

Secvențele filmate vor fi prezentate partenerilor și, în cadrul mobilității, vor fi puse în practică cu echipa internațională de elevi. În acest fel, cadrele au posibilitatea de a exersa și observa direct cum se pot aplica metode diverse, centrate pe joc prin descoperire, de învățare a competențelor de bază – citire și scriere.

O altă valența a acestor strategii vizează dezvoltarea competențelor sociale și de comunicare, prin exersarea regulilor jocului, acceptarea eșecului și mobilizarea pentru o încercare mai eficientă, identificarea strategiilor de succes, empatia și asertivitatea.

Mobilitățile ulterioare vor avea ca teme limbile străine, matematica distractivă, stil de viață sănătos și dezvoltare personală. România va fi gazda partenerilor în mai 2021, atunci când va găzdui 20 de cadre didactice și 12 elevi timp de o săptămână.

(Profesor coordonator, Camelia Timofte)

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare