Jobshadowing – mobilitate de tip investigație (Erasmus+)

Cursurile ERASMUS+ oferă oportunitatea descoperirii unor noi energii pedagogice, didactice, culturale și interpresonale. Este și șansa pe care a primit-o unitatea noastră de învățământ în anul școlar 2021-2022 prin acreditarea Erasmus pentru o perioadă de 7 ani. În cadrul proiectului, sunt prevăzute mobilități pentru cadre didactice, dar și elevi, iar noutatea a venit o dată cu mobilitatea internă cu expert invitat din străinătate.

Din ciclul mobilităților primului an de implementare face parte și mobilitatea externă Jobshadowing. În perioada 21-25 octombrie 2022, o echipă de 2 cadre didactice, Zaharia Simona și Zgleajă Carmen- Elena au participat la o mobilitate externă de tip Erasmus+, desfășurată în Skopje, Macedonia de Nord, având ca temă Jobshadowing. Formarea s-a desfășurat cu sprijinul Școlii primare Mirce Acev, prin doamna director Gordana Bilbiloska, într-o locație care nu a făcut decât să inspire la creație, noi idei și noi direcții de acțiune pentru întoarcerea și diseminarea în sala de clasă.

Pornind de la idea unei reuniuni între pedagogi, care își doresc să răspundă nevoilor elevilor lor printr-o perfecționare continuă și adaptată unei societăți în continuă transformare, cursul Erasmus+ a avut ca obiective identificarea principalelor metode și strategii prin care elevii intră în simbioză cu cadrele didactice și se sprijină pe achiziții fundamentale din ciclul primar și gimnazial pentru dezvoltarea celorlalte competențe- cheie prevăzute de documentele europene, dar și a competențelor specifice din curriculum școlar.

Cum să fii detectiv și să analizezi cazul, după care să oferi soluții, posibilități combinatorii ale soluțiilor identificate?

Despre asta a fost experiența jobshadowing din Macedonia de Nord. Despre cum cadrul didactic intră într-o altă sală de clasă, observă un alt cadru didactic și un al grup țintă, analizează demersul didactic, strategiile și metodele didactice folosite, trage propriile concluzii și vede ce poate duce cu el în sala de clasă și adapta grupului țintă căruia el se adresează.

Dincolo de aceste evenimente formale, mobilitatea aceasta a strâns relațiile interumane, a condus la dezvoltarea abilităților de comunicare în mai multe limbi străine- limba engleză, și totodată a încărcat fiecare membru al echipei de formare cu multă energie pozitivă și locuri minunate pe care le vom recomanda și elevilor noștri, colegilor noștri și comunității locale. Înveți să te adaptezi locului, să primești răspuns la nevoile profesionale și să le presari cu încărcătură culturală a locurilor pe care le vizitezi.

Cu siguranță, experiența Jobshadowing va face din cele două cadre didactice promotori metodelor, strategiilor și ai formelor de prezentare a conținuturilor educaționale care să vină în sprijinul elevilor și să le ofere o educație adaptată la cerințele unei societăți în continuă dezvoltare.

„Per aspera ad astra”

prof. Valentin Crețu

Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Ghermănești (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/valentin.cretu

Articole asemănătoare