Învățarea prin participarea la activități extrașcolare

În contextul  actual în care învățarea este centrată pe elev,  am căutat noi modalități de ai atrage pe elevi spre învățare. Activitățile practice au avut impactul cel mai puternic  asupra elevilor. Prin acestea își pot descoperi unele talente, pot să-și dezvolte diverse competențe practice și abilități interpersonale, de comunicare pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.

Clubul „Tehnica servirii” a început în septembrie 2018 și continuă să aibă succes. Este adresat elevilor de liceu, calificările: „Tehnician în turism” și „Tehnician în activități economice”. Acesta se desfășoară în cabinetul – Tehnica servirii din cadrul colegiului, dotat cu toate obiectele de inventar necesare. Activitățile practice presupun realizarea unor tehnici de servire a preparatelor și băuturilor către consumatorii din restaurante. Totodată, elevii experimentează diferite tehnici de comunicare, își îmbunătățesc cunoștințele de limba engleză, folosesc diferite programe de gestiune pentru plata consumației. Nu în ultimul rând, se integrează într-un grup, își manifestă spiritul de inițiativă, toleranța față de ceilalți, învață să lucreze în echipă.

Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenților pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.

Exigențele actuale impun înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional necesare integrării absolventului în viaţa socială şi profesională în continuă schimbare. În acest sens învăţământul românesc trebuie să adopte noua reformă curriculară în vederea realizării finalităţilor liceale, care propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, care să contribuie la articularea propriilor trasee de formare şcolară şi de dezvoltare intelectuală  şi profesională şi care să se integreze activ în viaţa socială.

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:

  • participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile;
  • activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor;
  • participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;
  • participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.

Webografie

concursurilecomper.ro/rip/2018/ianuarie2018/33_Ifrim%20Nicoleta_Activitatile%20extrascolare.pdf

 

prof. Maria-Elena Pașca

Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.pasca2

Articole asemănătoare