Învățarea autodirijată – condiție prealabilă pentru învățare pe tot parcursul vieții

În contextul unei economii globale a cunoașterii bazată pe tehnologie  oamenii trebuie să îşi actualizeze cunoștințele şi competențele, ca indivizi, cetățeni şi angajați. Elevii de orice vârstă trebuie să fie bine echipați cu strategii care să îi ajute să le organizeze. Într-o societate mereu în schimbare, elevii au nevoie să fie încrezători în  a învăța cum  să se adapteze.

Obținerea și utilizarea informațiilor s-a schimbat substanțial în ultimii ani, deoarece acestea au devenit accesibile din mai multe surse. Persoanele care „învață cum să învețe” își pot organiza propria învățare, pot transfera informațiile în context noi, sunt deschise spre dezvoltare și schimbare, posedă încredere în sine, sunt dispuși să învețe, pot folosi diverse strategii de învățare pentru că  își cunosc propriile stiluri de învățare, interese și talente.

Dezvoltarea abilității de învățare auto-dirijată  este necesară pentru a pregăti elevii pentru educație pe tot parcursul vieții și pentru piața muncii.

Cum este definită învățarea autodirijată?

„Procesul în care cursanții iau inițiativa de a învăța , își evaluează nevoile de învățare, își creează obiective de învățare, identifică resursele umane și materiale , aplică cele mai adecvate strategii de învățare și evaluează rezultatele învățării cu sau fără ajutorul altora.” (Malcolm S. Knowles)

Învățarea independentă poate fi o provocare, chiar și pentru cei mai străluciți și mai motivați elevi. Sunt necesare multe abilități și atitudini față de învățare pentru a avea succes într-un mediu de studiu independent.

Ce calități/ abilități trebuie dezvoltate pentru învățare autodirijată:

 • autonomie, automotivare, încredere în sine, ingeniozitate, inițiativă și gândire critică,
 • organizarea timpului și a resurselor,
 • cooperare în lucrul cu alții,
 • dezvoltarea unei rețele de sprijin,
 • autodisciplină
 • comunicare eficientă
 • abilitatea de a găsi informații prin: o utilizarea bibliotecilor;  resursele comunității; interpretarea datelor, diagramelor, tabelelor,
 • abilitatea de a selecta și utiliza cele mai eficiente mijloace de obținere a informațiilor,
 • capacitatea de a analiza și organiza informațiile,
 • abilități de studiu: organizarea de materiale pentru proiecte, luarea de notițe și citirea în diferite scopuri, înțelegerea cerințelor sarcinilor,
 • abilități de planificare: plan de strategii pentru satisfacerea nevoilor de învățare,
 • abilitatea de a formula întrebări la care să poată răspunde prin diverse activități de cercetare,
 • abilități de comunicare: a scrie rapoarte, eseuri, instrucțiuni, discurs, afișarea datelor etc.
 • abilitatea de a identifica punctele slabe,
 • capacitatea de a revizui munca,
 • angajament de a finaliza programul de învățare,
 • acceptarea feedback-ului constructiv,
 • autoevaluare și auto-reflecție.

Ca profesori putem aplica câteva strategii pentru a ghida elevii către învățarea independentă  pentru a-și asuma responsabilitatea  propriei învățări :

 • setăm obiective: împreună facem o listă de subiecte pe care elevul  își  propune să le stăpânească;
 • ghidăm elevii prin procesul de învățare: îi provocăm să învețe fapte noi despre un subiect cunoscut;
 • demonstrăm elevilor  cum se abordează un subiect nou:
 1. stabilirea  obiectivelor de studio;
 2. împărțirea subiectului în părți ușor de gestionat ;
 3. căutarea surselor de informare autorizate;
 4. stabilirea modalităților de  evaluare   pentru a ști dacă s-au atins obiectivele;
 • Predăm diferența între informații utile și inutile
 • Îi încurajăm să împărtășească noilor cunoștințe dobândite
 • Încurajăm și evaluăm creațiile elevilor
 • Îi provocăm utilizând întrebări deschise, – o modalitate de a-i angaja  și de a le stârni curiozitatea,  încurajându-i să cerceteze, să gândească critic și să analizeze ; (permit feedback imediat asupra cunoștințelor și înțelegerii elevilor.)
 • Folosim tehnici de dezvoltare a  gândirii critice în clasă („explozia stelară”: Ce, De ce, Cine, Când, Unde, De ce și Cum)
 • Creăm oportunități în ora de curs pentru ca  elevii să scrie propriile întrebări critice despre conținut:
 1. „Ce crezi că trebuie să știi despre această informație, eveniment, perspectivă etc?”
 2. „Ce întrebări pot fi puse pentru a descoperi noi informații și perspective despre acest subiect?”
 • Introducerea tehnologiei în sala de clasă oferă elevilor șansa de a se implica în învățare într-un mod creativ.

„A învăța cum să înveți” necesită înțelegerea preferințelor stilului de învățare, a felului în care un elev preia și procesează informațiile.Asfel profesorii vor putea recomanda elevilor  diverse tehnici de procesare, preluare, prezentare , organizare a informațiilor sau pot livra materiale în moduri care apelează la stilurile variate de învățare .

Una dintre cele mai cunoscute evaluări a fost dezvoltată de Richard Felder și Barbara Solomon, de la Universitatea de stat Carolina de Nord („Indexul stilurilor de învățare”)„ creată după modelul cu 4 scale/ dimensiuni ale stilurilor de învățare „Felder-Silverman”.

Scala activă/reflexivă: procesarea informațiilor

Activ

 • Cursanții activi învață făcând ceva cu informațiile; preferă să proceseze informația vorbind despre ea și aplicând-o; Le place să discute, să explice altora

Reflexiv

 • Cursanții reflectivi preferă să gândească și să înțeleagă informațiile înainte de a acționa.

Scala senzorială/intuitivă: preluarea informațiilor

senzorial

 • preferă  informații concrete și practice; sunt orientați către detalii, fapte, cifre ; preferă să folosească proceduri dovedite, nu le plac complicațiile și surprizele; sunt realiști și le plac aplicațiile practice.

intuitiv

 • preferă  informații abstracte, originale și orientate către teorie; privesc imaginea de ansamblu și încearcă să înțeleagă modele generale; Le place să descopere posibilități și relații și să lucreze cu idei; le place inovația, nu repetiția.

Scala vizuală/ verbală: Prezentarea informațiilor

vizual

 • Cursanții vizuali preferă prezentările vizuale ale materialului – diagrame, diagrame, grafice, imagini.

verbal

 • preferă explicațiile cu ajutorul cuvintelor atât scrise, cât și vorbite.

Scala secvențială/ globală: Organizarea  informației

secvențial

 • Cursanții secvențiali preferă organizarea informațiilor într-o manieră liniară, ordonată; lucrează cu informațiile într-un mod organizat și sistematic; învață în pași ordonați logic

global

 • Cursanții globali preferă organizarea informației  holistic, într-un mod aparent aleatoriu, fără a vedea conexiuni; par adesea împrăștiați și dezorganizați în gândirea lor, dar  ajung la un produs final creativ și corect; sunt capabili să rezolve rapid probleme complexe dar pot avea dificultăți în a explica cum au făcut-o.

Tehnici recomandate pentru diversele preferințe de învățare

Activ

 • discuții despre materialul învățat cu familia , prietenii, alți elevi interesați de subiect
 • evaluarea celor învățate într-un mod creativ

reflexiv

 • revizuirea materialului, a pune întrebări sau a rezolva scurte aplicații
 • scurte rezumate ale materialelor citite
 • Utilizarea sarcinilor de scriere reflexivă ( jurnale)

Senzorial

 • Realizarea conexiunilor cu lumea reală
 • Căutarea exemplelor specifice pentru concepte și proceduri

Intuitiv

 • Căutarea elementelor de teorie , interpretări  pentru a face conexiuni cu fapte, date
 • conexiuni teoretice cu materialul învățat

Vizual

 • utilizarea  diagramelor, graficelor, schițelor, schemelor, fotografiilor, organigrame sau alte reprezentări vizuale ale materialului
 • utilizarea materialelor video, CD-ROM sau animații pe internet
 • Organizarea materialul într-o hartă conceptuală (sau diagramă)
 • Sublinierea cu diverse culori  a notițelor

Verbal

 • scrierea rezumatelor, schițe ale materialului învățat
 • transformarea diagramelor, graficelor etc. în descrieri scrise
 • discuții cu alți elevi
 • Explicarea materialul familiei și prietenilor

Secvențial

 • Învață materialul în pași
 • Organizarea materialul în ordine logică
 • relaționarea subiectelor noi cu materialul deja învățat

Global

 • crearea imaginii de ansamblu înainte de a  învăța detaliile
 • citirea unei recenzii generale care rezumă subiectul  înainte de a citi lucrări de cercetare aprofundate

De asemenea, elevii trebuie să înțeleagă cum abordează studiul.

 1. O abordare profundă  implică înțelegerea ideilor , aplicarea cunoștințelor în situații noi , exemple noi pentru a explica un concept, a învăța mai mult decât este necesar pentru finalizarea unității de învățare
 2. O abordare de suprafață implică reproducere: a face față cerințelor, învățare doar a ceea ce este necesar pentru a finaliza o unitate, tendința de a reproduce exemplele și explicațiile folosite în materiale/lecții
 3. O abordare strategică implică organizare: învățarea a ceea ce este necesar pentru a promova examene, memorarea faptelor și exersare pentru a obține  notelor maxime

Elevii trebuie să fie conștienți de beneficiile învățării autonome:

 • învață prin cercetare și aplicarea abilităților.
 • devin responsabil cu colectarea datelor, cercetarea sau efectuarea experimentelor.
 • dezvoltă abilități de viață, precum stabilirea obiectivelor și reflectarea asupra progresului, gestionarea timpului, rezolvarea problemelor,  prezentare ,comunicarea, colaborare într-o echipă
 • pot deveni conștienți de propriile nevoi de învățare și pot decide cum doresc să dobândească cunoștințele
 • pot înțelege informația în loc să o memoreze.

Învățarea auto-dirijată nu este o trăsătură cu care unii copii se nasc și alții nu; este o abilitate care poate fi predată și cultivată de la o vârstă fragedă;  este cheia către noi abilități și cunoștințe, experiențe de învățare autentice.

Bibliografie

 1. Independent studies: unit planning decision guide. Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo.https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directed-learning/independent-studies-unit-planning-decision-guide
 2. Self-Directed Learning: A Four-Step Process. Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo.https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directed-learning/self-directed-learning-four-step-process
 3. Understanding Your Learning Style. Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo.https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-knowledge/understanding-your-learning-style

 

prof. Aurora Dumitrescu

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurora.dumitrescu

Articole asemănătoare