Predarea centrată pe elev la disciplina matematică

Strategia centrată pe elev are două sensuri  de bază: sensul restrâns, în care prin strategie centrată pe elev/ subiectul învățării desemnăm un plan de acțiune educative orientat spre cunoașterea nevoilor educativă orientat spre cunoașterea nevoilor educative ale elevului, precum și un sens larg, în care prin strategie centrată pe elev, subiectul învățării se desemnează o paradigmă experiențială a instruirii, bazată pe valorizarea aspirațiilor și abilităților elevului.

Strategiile centrate pe elev

 • se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor;
 • au ca obiectiv principal dezvoltarea de competențe și ca obiectiv secundar transmiterea  de conținuturi specifice
 • implică activ elevul în planificare, desfășurare și evaluare
 • constituie o experiență de învățare pozitivă
 • favorizează transferul de experiență la altă situație de învățare.

Tipuri de strategii educaționale centrate pe elev:

 • învățare mediată
 • învățare activă
 • învățare bazată pe simulare de cazuri
 • învățare colaborativă
 • învățare experiențială

Învățarea mediată

Învățarea mediată este o modalitate de facilitare și capacitare a elevului cu ajutorul  intervenției adultului în structurarea activității de învățare. Își are originea în teoria dezvoltării intelectului a lui Vîgotski și practica învățării mediate a lui Feuerstein.

Adultul facilitează dezvoltarea, oferind ajutoare declarative și procedurale, până când elevul învață noile abilități. Apoi el va transfera în situații noi de învățare. Procedura constă în faptul că adultul se centrează pe identificarea și depășirea eventualelor blocaje ale elevului, legate de: cunoașterea și operarea cu anumite concepte, algoritmi de lucru; planificarea, realizarea și monitorizarea învățării.

Acest proces se mulează foarte bine pe capacitățile intelectuale ale elevului și astfel facilitează dezvoltarea sa cognitivă. Prin extindere, poate conduce la formarea abilităților generale de a învăța (metacogniție).  Permite diagnosticarea exactă a dificultăților de învățare ale elevului și intervenția adecvată pentru depășirea acestora. Propune o experiență educațională pozitivă, relevantă pentru elev. Ca cerință specială, metoda presupune necesitatea cunoașterii științifice a dificultăților de învățare ale elevului, a unui eventual diagnostic.

Învățarea centrată pe probleme

Învățarea centrată pe probleme este o direcție relativ nouă în educație, care are ca obiectiv realizarea învățării contextuale, incitând elevii la descoperire și rezolvare de probleme. Căile de rezolvare a problemelor pot fi diferite sau chiar pot conduce la soluții diferite.

Ce înseamnă învățarea centrată pe probleme? este vorba de un sistem de dezvoltare a curriculum-ului și de instruire care dezvoltă  simultan strategii de rezolvare a problemelor  și cunoașterea disciplinară. Elevii vor avea rolul de a descoperi soluții în probleme insuficient structurate, așa cum sunt de altfel și problemele vieții cotidiene. Este o metodă care face posibile abordările inter și trandisciplinare, în care învățarea este stimulată de crearea de situații provocatoare care necesită soluții. Are ca punct central un subiect sau un conținut, o temă prezentată sub forma unei probleme de rezolvat cu mijloace pe care elevul le are la dispoziție. Profesorul are rolul de ghid, facilitator, elevul are rolul de a căuta, de a descoperi soluții.

Etape:
1. Observarea și anume identificarea problemei și compararea ei  cu alte tipuri de probleme.
2. Alegerea unei strategii: de obicei se fac trimiteri la modalitățile cunoscute de rezolvare și  se focalizează apoi pe selectarea celei potrivite;
3. Rezolvare: aplicarea strategiei și evaluarea soluției
4. Reexaminarea, verificarea datelor problemei din perspectiva soluțiilor

Sarcini pentru elevi:

 • Determinarea existenței sau inexistenței problemei;
 • Definirea problemei cu exactitate;
 • Identificarea resurselor de care au nevoie pentru a colecta informații;
 • Generarea unor posibile soluții: prezentarea soluțiilor.

Bibliografie
1. Pedagogia diversității și dificultățile de învățare – suport de curs – Elena Hussar, Gabriel Stan. Editura Casa Corpului Didactic Bacău 2013

 

prof. Sorina Olaru

Școala Gimnazială, Corbasca (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/sorina.olaru

Articole asemănătoare