Învățăm să trăim în armonie – povestea unui proiect eTwinning

Proiectul meu eTwinning „Învățăm să trăim în armonie”, desfășurat în perioada septembrie 2021 – aprilie 2022, a urmărit principii esențiale precum comunicare, colaborare și siguranța online. Scopul proiectului a fost acela de a-i ajuta pe elevi să exploreze valori precum compasiune, respect, înțelegere, toleranță, incluziune, pace, unitate, iubire, iertare, înțelegere și să le aplice în viața de zi cu zi.

Obiectivele proiectului au fost:

  • motivarea elevilor pentru  explorarea valorilor sociale și personale;
  • dezvoltarea abilităților elevilor de a comunica în engleză, de a împărtăși informații și de a colabora virtual:
  • sprijinirea elevilor în formarea abilităţălor interpersonale și sociale;
  • îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă și a competențelor TIC.

Activitățile s-au desfășurat conform unui grafic bine stabilit, Pe parcursul tuturor activităților din proiect s-a urmărit o abordare integrată a conținuturilor curriculare.  Elevii au fost motivați să se implice în activități  cu ajutorul instrumentelor digitale, a jocurilor didactice prin stimularea participării  la discuțiile de  pe chat-ul TwinSpace, dar și implicarea acestora în diferite activități creative. Metodele folosite au fost cele activ-participative. Elevii au fost implicați în activități practice, au lucrat in echipă, în grupuri mici și în grupe transnaționale. De asemenea elevii au fost implicați în deciziile privind activitățile proiectului, instrumentele de lucru folosite, modul de valorificare și de diseminare a produselor proiectului.  Acest lucru a contribuit la asumarea de responsabilități pentru  elevi.

Activitățile proiectului au fost realizate în orele de limbă engleză și în opționalul ”I Like English” la clasele a VI-a și a VII-a și s-au bazat pe o abordare multidisciplinară. Au fost integrate competențe, cunoștințe, atitudini și valori specifice și altor discipline: TIC, Educație socială, Dezvoltare personală și Educație tehnologică. Integrarea proiectului eTwinning în curriculum s-a realizat prin realizarea și prezentarea produselor cu instrumente Web 2.0, prin chat cu partenerii în limba engleză și prin lucrul în grupe transnaționale.

Pe parcursul desfășurării activităților proiectului, elevii și-au îmbunătățit și dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză, competențele digitale, competențele sociale și civice, competențele de exprimare culturală, abilitățile de colaborare și lucru în echipă  și nu în ultimul rând competența de a învăța să înveți. Activitățile din acest proiect au contribuit la dezvoltarea capacității elevilor de receptare a mesajului scris în limba engleză. Conținuturile din programa școlară de limba engleză abordate în acest proiect au fost cele referitoare la Universul personal, Oameni și locuri, Obiceiuri și traditii, Incursiune în lumea artei. De asemenea activitățile din acest proiect au ajutat elevii să iși dezvolte  competențele pentru disciplina Consiliere și orienatare. Este vorba de obiectivul cadru ”Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare” (Exprimarea emoţiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situaţiilor;  Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale).

Activitățile proiectului au contribuit la dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor prin elaborarea creativă de produse informatice, elaborarea de prezentări pentru a ilustra diverse teme,  elaborarea de animații grafice.

Cooperarea  cu partenerii a debutat odată cu stadiul de planificare a proiectului – prin găsirea unor activități creative care să stimuleze interacțiunea elevilor. Am stabilit împreună cu partenerii și prin consultarea elevilor  instrumentele  TIC care ne-au facilitat colaborarea și comunicarea.  Am colaborat la fiecare etapă a proiectului – de la alegerea logo-ului până la produsul final, la jocuri, la activitățile practice, la schimbul de informații/ resurse. Am stabilit de comun acord ca fiecare școală parteneră să proiecteze și să fie responabilă de desfășurarea activităților pentru câte o lună pe rând.

Activitățile din proiect au fost derulate în cooperare. O parte a activităților au presupus schimb de informaţii: prezentări personale, Google slides cu prezentarea unor personalități naționale, My Dream World în aplicația dotstorming. Școlile partenere au  oferit feedback, prin comentarii sau reacții la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. Au fost de asemenea realizate chestionare pe kahoot, concurs de alegere a logo-ului care au motivat și mai mult elevii să participe, să coopereze și să analizeze postările partenerilor.

Alte activități au fost proiecte colaborative, în care  elevii din școlile partenere  au lucrat împreună  pentru realizarea unui produs comun. Spre exemplu în cadrul activitătii ”A dictionary of our values” elevii au realizat un dictionar al valorilor prin traducerea  și înregistrarea cuvintelor respective  în limba română și turcă și alegerea unei imagini relevante pentru fiecare valoare. Elevii au colaborat pe forum pentru realizarea acestei activități. O altă activitate colaborativă a fost ”Collaborative Fairy Tales” care a presupus crearea în lanț a unei povești bazată pe o valoare.

Alte activități s-au realizat în  echipe transnaționale, constituite din elevii celor trei școli implicate în proiect, pentru realizarea unui produs comun. Este vorba de ”Inspirational Quotes” unde elevii au realizat postere cu citate inspiraționale bazate pe valorile proiectului și de ”My Values Calendar” în care elevii au colaborat pentru realizarea unui calendar al valorilor.

Am folosit instrumente TIC variate (Padlet, Google docs, Google forms, Google slides, Google sheets, Dotstorming, Twinspace, Chat, Forum, Skype, Mentimeter, Wordcloud,Kahoot) în  toate etapele proiectului, pentru realizarea activităților, pentru comunicarea cu partenerii, pentru diseminare și pentru promovarea proiectului.

Evaluarea proiectului s-a realizat cu ajutorul unui formular Google form adresat elevilor și cadrelor didactice implicate în acest proiect. De asemenea activitățile proiectului au fost evaluate prin acordarea feed back-ului. Evaluarea pe parcurs a fost realizată prin intermediul unor webinarii de analiză și evaluare.  Evaluarea a constat și în observarea sistematică a elevilor și prin activitatile prezentate.

Proiectul a fost recompensat cu Certificat naţional de calitate, în urma evaluării efectuate de către Birourile naţionale eTwinning ale României.

 

prof. Florentina Margarit

Școala Gimnazială, Dărmănești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florentina.margarit

Articole asemănătoare