Dezvoltarea creativității elevilor prin intermediul proiectelor internaționale pe platforme educaționale online

Platforma eTwinning este online gratuită, destinată elevilor și cadrelor didactice, platformă de desfăşurare de proiecte, de schimb de experienţe, de învăţare şi de interacţiune. Portalul promovează şi facilitează colaborarea între şcoli prin utilizarea tehnologiei. Profesorii de diferite discipline pot să îi antreneze pe elevi în diverse situaţii educative, să stimuleze imaginaţia elevilor, gândirea divergentă, creativitatea.

Proiectele colaborative desfășurate pe platforma eTwinning contribuie la formarea competenţelor secolului XXI:

  • responsabilitate și capacitate de adaptare
  • competențe de comunicare
  • creativitate și curiozitate intelectuală
  • gândire critică și gândire sistemică
  • informaţii și abilităţi media
  • capacităţi de colaborare și interpersonale
  • identificarea, formularea și soluţionarea problemelor
  • auto-formare
  • responsabilitate socială

Prin abordarea proiectelor eTwinning în echipe de profesori de multiple specialităţi, elevii îşi vor sistematiza cunoştinţele şi vor dobândi o privire de ansamblu, unitară, cu consecinţe în plan uman, dar şi social. Prin lucrul în echipe de profesori, se promovează interdisciplinaritatea, se asigură o învăţare pe o anumită problematică, cu o mare forţă formativă asupra elevilor.

Astfel, ca profesori, am încercat sa creștem interesul elevilor pentru a învăța diferite subiecte prin diferite aplicații care să le stimuleze imaginația, motiv pentru care am început un proiect în parteneriat cu o școală din Polonia (Zespół Szkół im.ks J. Londzina, Zabrzeg). Numele proiectului a fost “Jurnal digital colaborativ”.  Scopul proiectului de colaborare a fost de a colecta, aranja și publica diferite jurnale digitale.

Una dintre activitățile a fost de a crea o revistă cu informații culese de pe Internet, care urma să fie scanat și asamblata ca un document PDF. O altă activitate a constat în crearea revsitei cu ajutorul unor aplicații informatice: canva și Microsoft Word.

In cadrul unui atelier de creație, elevii  noștri au fost implicați pe grupuri, în  crearea  revistei „puzzle” (cu informații despre România, Craiova și școala noastră), prin combinarea mai multor materiale pregătite.

Metodele pedagogice utilizate au fost metoda Jigsaw, conversația, explicația. Workshop-ul a avut loc în laboratorul de informatică iar elevii au avut la dispoziție următoarele materiale: calculatoare, resursele de pe Internet, foi A4 colorate, markere, culori, foarfece, lipici, scanner. Prin această activitate, s-a urmărit abilitatea acestora de a asambla un „produs”, stabilirea unor relații pozitive, comunicarea între participanți și munca în echipă.

Etape de lucru:
• Organizarea clasei în grupuri mici și distribuirea de materiale care urmează să fie utilizate
• Comunicarea sarcinilor
• Lucrul în grupuri pentru îndeplinirea sarcinilor
• Analiza și prezentarea materialelor realizate

Activitatea a avut un feedback pozitiv din partea participanților în ceea ce privește relevanța atelierului. Astfel, componența echipelor, cunoștințele dobândite și legăturile create, au constituit factori atractivi și motivanți pentru fiecare participant. Elevii s-au simțit foarte bine, pentru că au lucrat în grupuri și au  avut materiale adecvate. Afișarea revistei – rezultatul muncii, a fost un motiv de mândrie pentru că fiecare a contribuit cu ceva la produsul final.

Iată o listă de instrumente online care pot fi folosite pentru a crea un e-jurnal sau pentru a comunica cu elevii:
www.smore.com   Cu această aplicație se pot face ușor pliante, reviste și buletine de știri online.
www.canva.com/create/infographics/ Permite crearea de materiale diverse cu informații și imagini
www.titanpad.com   Instrument care permite utilizatorilor să lucreze în colaborare într-un singur document. Este similar cu Google Docs.

Referințe bibliografice
Ligia Sarivan, Roxana Maria Gavrilă, Daniela Stoicescu, 2009. Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev. proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pdf

 

prof. Daniela Grecu

Liceul Matei Basarab Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.grecu

Articole asemănătoare