Un parteneriat eTwinning de succes – proiectul 2024 Better Global Citizens

Un nou proiect eTwinning a marcat colaborarea de succes în cadrul unei echipe de  tradiție, majoritatea partenerilor internaționali fiind colegi cu care am lucrat în fiecare an școlar începând cu anul 2018. Noul proiect, desfășurat pe parcursul întregului an școlar 2023-2024 se numește 2024 Better Global Citizens (Cetățeni globali mai buni) și își propune  realizarea de diverse produse digitale colective de scriere creativă în limba engleză și colaborarea cu elevi și profesori din alte spații geografice și culturale pentru a obține o perspectivă vastă și nuanțată asupra unor aspecte socio-culturale globale.

Proiectul este o reluare a proiectului Better Global Citizens din anul școlar precedent, proiect ce nu s-a putut concretiza în maniera în care noi ne-am fi dorit din cauza nenumăratelor probleme tehnice generate de introducerea unei noi platforme europene pentru desfășurarea unor astfel de proiecte. Totul a fost îngreunat, funcționalitățile cu care eram obișnuiți la precedenta platformă eTwinning nu au existat / funcționat și, prin urmare, obiectivele ambițioase ale proiectului nu au putut fi puse în practică. Cu o idee clară de proiect și o echipă consolidată, planul de lucru din anul școlar precedent a fost nuanțat și îmbogățit pentru a se concretiza în anul școlar în curs într-un proiect de mare amploare, extrem de bogat din punct de vedere al conținuturilor și obiectivelor propuse și reunește elevi și 15 profesori din 9 țări europene (Franța, Grecia -3, Turcia -2,Croația, Germania, Italia-2, Cehia, Polonia, România) precum și 2 țări non-europene (Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud).

Proiectul a oferit un cadru internațional de colaborare cu privire la diverse modalități prin care elevii noștri ar putea deveni cetățeni mai buni ai lumii în care trăim prin îmbogățirea cunoștințelor despre alte limbi, țări și culturi. Alte obiective vizează aspecte precum: dezvoltarea imaginației și a creativității,  dezvoltarea abilităților de utilizare a calculatorului și a competențelor media, dezvoltarea competențelor în limba engleză și încurajarea interactivității, a comunicării și a utilizării abilităților lingvistice în clasă și cu parteneri internaționali, dezvoltarea conștientizării diferențelor și asemănărilor sociale și culturale, creșterea motivației pentru scris și citit datorită sarcinilor interactive și colaborării pe platforme comune online.

Activitățile desfășurate și produsele finale realizate în cadrul acestui proiect eTwinning sunt extrem de numeroase și complexe. Unul dintre acestea este o poveste colectivă – în mod tradițional, aș putea spune, proiectele eTwinning realizate cu această echipă includ și un astfel de produs final pentru care urmăm constant aceiași pași de lucru.  Prin urmare, și în acest an, la conceperea poveștii colaborative au participat toți partenerii implicați preluând fiecare ștacheta de la colegii străini, construind pornind de la ceea ce s-a conceput până la ei, lucrându-se conform unui grafic stabilit de comun acord la începutul proiectului. Pentru aceasta, dincolo de scrierea unei secțiuni proprii în limba engleză, elevii au oferit traducerea în limba română a acesteia, iar în această perioadă se lucrează la o serie de ilustrații pentru secvențele redactate de partenerii noștri, se propun variante de titlu și variante ilustrate ale coperților acestei povești – toate urmează să fie supuse unui vot pentru a se putea decide cel mai potrivit titlu al poveștii precum și cea mai frumoasă copertă. Povestea va fi apoi inclusă într-un e-book digital dar și printată și realizată în format fizic de unul dintre parteneri pentru a fi expediată  tuturor partenerilor de proiect. De asemenea, anul acesta povestea va fi valorificată și ca fișier audio realizat în colaborare, fiecare școală parteneră înregistrând secțiunea  proprie concepută în limba engleză, toate aceste înregistrări fiind apoi reunite într-un produs final comun.

Activitățile noastre de proiect, atât comune, cât și individuale, concepute de către fiecare echipă în parte, au fost încărcate pe TwinSpace (school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/2024-better-global-citizens/twinspace), fiecare dintre noi încercând să respectăm graficul propus la începutul colaborării noastre. Le enumăr aici (în limba engleză) pentru a vă face o idee despre amploarea și complexitatea proiectului: Logo Contest (pentru alegerea logoului proiectului),  European Day of Languages, Code Week Activities, Collaborative Story, Citizen Values Slides / Presentation, eSafety Comics / Activities, Healthy Cookery Book, Europe Day, Better Earth Defenders. Îndrăznesc să spun că fiecare activitate ar putea reprezenta un proiect în sine. Mă opresc asupra uneia dintre ele și anume activitatea dedicată marcării Zilei Europene a Limbilor Străine. Cu această ocazie partenerii din cadrul proiectului eTwinning 2024 Better Global Citizens au colaborat la realizarea unui produs colaborativ prin care să marcheze importanța studiului și cunoașterii limbilor moderne în context global. În acest sens, fiecare școală participantă a făcut o selecție de expresii idiomatice din limba maternă, expresii bazate pe utilizarea culorilor pe care apoi le-au împărtășit colegilor de proiect pentru realizarea unui produs comun – un quiz / test cu întrebări de tip alegere multiplă pe aplicația thinklink. Elevii au folosit dicționare pentru a oferi cea mai potrivită variantă, au căutat corespondentul respectivelor expresii în limba engleză, au realizat fișiere audio înregistrând fiecare expresie din limba română, au inclus rezultatele muncii lor într-o prezentare powerpoint și au distribuit apoi rezultatele muncii lor colegilor de proiect. Profesoara din Franța, coordonatoarea proiectului, a inclus materialele tuturor partenerilor într-o prezentare originală realizată cu unealta digitală thinglink (www.thinglink.com/card/1759853379095364261), un test tip quiz cu întrebări cu alegere multiplă (www.goconqr.com/en-US/quiz/33923457/listen-to-the-colour-idioms-which-language-is-it)  la care elevii din toate țările participante au avut acces, test tip joc la care au răspuns ulterior pe parcursul orelor de curs.

Printre produsele finale se numără și o revistă în format electronic care să reflecte contribuția întregii echipe la acest demers. Am început deja să lucrăm la aceasta prin intermediul uneltei electronice madmagz.com/. Aceasta facilitează lucrul în echipă, fiecare dintre noi putând să își pună amprenta – de o manieră creativă – asupra felului în care arată revista. Sugestii variate și motivante au fost și sunt în continuare oferite pe tot parcursul elaborării acesteia. Și acest produs final va reflecta experiența multiculturală de care fiecare dintre noi a beneficiat în cadrul acestui parteneriat, un nou exemplu de bună colaborare prin eTwinning.

 

prof. Mariana Gaiu

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.gaiu

Articole asemănătoare