Inteligența socială, o necesitate a epocii actuale

Inteligența socială se referă la abilitatea unei persoane de a înțelege și de a naviga cu succes în interacțiunile sociale. Aceasta implică capacitatea de a percepe și de a interpreta semnalele sociale, de a evalua relațiile interpersonale și de a se adapta la diferite situații sociale. Inteligența socială presupune, de asemenea, abilitatea de a comunica eficient cu ceilalți, de a rezolva conflicte și de a colabora într-un mod productiv în cadrul grupurilor sau comunităților.

Caracteristicile cheie ale inteligenței sociale includ: empatie, respectiv capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și perspectivele altor persoane; abilități de comunicare, adică abilitatea de a comunica eficient și de a interpreta semnalele non-verbale, precum expresiile faciale, limbajul corpului și tonul vocii; reglarea emoțiilor prin capacitatea de a gestiona propriile emoții în mod adecvat în diverse contexte sociale și de a evita reacții exagerate sau inadecvate.

Perspicacitate socială am denumi capacitatea de a percepe motivele și intențiile altor persoane și de a face evaluări corecte ale situațiilor sociale. Abilitățile de rezolvare a conflictelor prin identificarea și soluționarea conflictelor în mod eficient, fără a deteriora relațiile sociale este o altă caracteristică. Nu în ultimul rând, abilitățile de leadership și influență socială, adică abilitatea de a ghida, motiva și influența alții într-un mod pozitiv.

Inteligenta socială este importantă în viața de zi cu zi, în relațiile personale și profesionale, precum și în viața socială și comunitară. Persoanele cu un nivel ridicat de inteligență socială sunt adesea mai capabile să creeze relații sănătoase, să evite conflictele și să colaboreze eficient cu ceilalți. Aceasta poate fi dezvoltată și îmbunătățită prin învățare și practică.

Inteligenta socială poate juca un rol semnificativ în domeniul educației, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Aplicarea inteligenței sociale în educație poate contribui la crearea unui mediu școlar mai pozitiv, la îmbunătățirea relațiilor dintre elevi și profesori și la dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor. Iată câteva moduri în care inteligența socială poate fi aplicată în educație:

  • Dezvoltarea empatiei: Elevii pot fi învățați să înțeleagă și să simtă emoțiile colegilor lor, ceea ce poate duce la mai multă înțelegere și sprijin reciproc. Aceasta poate îmbunătăți relațiile între elevi și reduce comportamentele de bullying sau excluziune socială.
  • Comunicare eficientă: Elevii pot învăța să comunice mai bine cu colegii și profesorii, să își exprime mai clar gândurile și sentimentele și să asculte cu atenție ceilalți. Aceasta poate îmbunătăți participarea la discuțiile în clasă și cooperarea în proiecte de grup.
  • Abilități de rezolvare a conflictelor: Elevii pot învăța să identifice și să rezolve conflictele într-un mod pașnic și constructiv. Aceasta poate ajuta la evitarea escaladării situațiilor tensionate și la menținerea unui mediu școlar mai pașnic.
  • Dezvoltarea abilităților de leadership: Elevii pot învăța să fie lideri în clasă sau în proiecte școlare, să motiveze și să inspire alți elevi și să influențeze pozitiv grupurile în care se implică.
  • Cultivarea respectului și a toleranței: Prin învățarea despre diversitate și despre respectul pentru diferențele culturale, elevii pot dezvolta abilități de toleranță și acceptare a celorlalți, ceea ce contribuie la crearea unui mediu școlar mai incluziv.
  • Instruire pentru competențe sociale: Școlile pot implementa programe de instruire care să se concentreze pe dezvoltarea inteligenței sociale a elevilor, oferindu-le instrumente și resurse pentru a naviga cu succes în relațiile sociale.
  • Susținerea și formarea cadrelor didactice: Profesorii pot beneficia și ei de dezvoltarea inteligenței sociale, ceea ce îi poate ajuta să înțeleagă mai bine și să răspundă mai eficient la nevoile și emoțiile elevilor.

Aplicarea inteligenței sociale în educație poate avea un impact pozitiv asupra succesului academic al elevilor, precum și asupra calității vieții școlare. Aceasta poate contribui la crearea unui mediu școlar mai armonios și la formarea elevilor în indivizi mai bine pregătiți pentru viața în societate.

Profesorii pot face mai multe lucruri pentru a-și dezvolta și demonstra inteligența emoțională în relația cu elevii, colegii și în mediul școlar în general. Inteligența emoțională presupune conștiența și gestionarea propriei stări emoționale, precum și abilitatea de a percepe și de a răspunde la emoțiile celorlalți în mod adecvat. În acest sens, profesorii ar putea căuta modalități de  dezvoltare a conștienței de sine prin auto-reflecție. Profesorii pot să-și evalueze propriile emoții, reacții și moduri de gândire în diverse situații școlare. Auto-reflecția regulată ajută la înțelegerea și gestionarea mai bună a emoțiilor.

Gestionarea stresului este o necesitate într-o societate veșnic în mișcare. Profesorii pot învăța tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația sau yoga, pentru a-și controla stresul și a evita aruncarea emoțiilor negative asupra elevilor. Prin dezvoltarea empatiei sub forma unei ascultări active, profesorii pot înțelege mai bine perspectivele și nevoile lor emoționale. O altă modalitate de a arăta empatia este aceea prin care profesorii se pun în locul elevilor și încearcă să vadă lumea prin ochii lor.

Comunicarea eficientă, printr-o abordare a unui ton adecvat poate duce la o relație constructivă între elevi și profesori. Dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor e o necesitate, profesorii pot învăța să abordeze conflictele cu elevii într-un mod pașnic și productiv, ajutându-i să găsească soluții acceptabile.

Crearea unui mediu școlar pozitiv, promovarea culturii de respect, toleranța și acceptare sunt valori de bază. Pas cu pas, profesorii pot dezvolta inteligența emoțională în rândul elevilor, pot integra în curriculumul lor lecții sau activități care ajută elevii să învețe despre inteligența emoțională și să dezvolte abilități în acest domeniu.

Practicând inteligența emoțională, profesorii pot crea un mediu școlar mai pozitiv, mai eficient și mai empatic, ceea ce poate contribui la succesul academic și la dezvoltarea emoțională a elevilor.

 

prof. Simona Șăroni

Liceul Teoretic I.C. Brătianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.saroni

Articole asemănătoare