Instrumente TIC utilizate în activitatea didactică

Dezvoltarea fulminantă a societății în ceea ce privește accesul la informație prin intermediul tehnologiilor digitale a dus treptat la introducerea utilizării TIC în învățământ. Introducerea TIC în activitățile din grădiniță este un mod modern de transmitere de cunoștințe, ce dezvoltă interesul, independența, crește calitatea și eficiența procesului educativ ce transformă un profesor tradițional într-un profesor modern. Copiii din generația actuală, conectați la tehnologie și informație, cu ajutorul telefoanelor, televizoarelor smart, tabletelor etc., devin mult mai motivați și interesați de activitățile din grădiniță dacă metodele tradiționale se înlocuiesc sau se se completează cu metode ce implică noile tehnologii.

Un sistem informatic reprezintă ansamblul de echipamente fizice (hardware) şi sisteme de programe (software), alcătuit ca un ansamblu de trei componente: componenta fizică (structura hardware); componenta logică (resursele software); obiectul procesării (informaţiile) (Corlat, și alții, 2011). Instrumentele de comunicare reprezintă instrumentele software şi hardware folosite pentru organizarea procesului de comunicare: sincron şi asincron.
– Instrumente sincron individual sau în grup: Zoom, Meet, Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, sisteme specializate pentru videodifuzare şi videoconferinţe etc.
– Instrumente asincron: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, spații de depozitare pentru imagini, texte şi video (WhatsApp, Slideshare, Google albums, YouTube etc).

Specificul instrumentelor comunicaţionale software este posibilitatea de a transmite informaţia în timp real şi a o stoca practic fără restricţii de volum.

Instrumente hardware în aspect comunicaţional sunt serverele de date, internet, canalele de comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea fizică a informaţiei. Exemple: NetMeeting, Windows Live. (Int)

Instrumente TIC hardware utilizate în activitatea didactică

Instrumente hardware reprezintă echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate pentru desfăşurarea procesului de educaţie.
Principalele categorii de instrumente hardware utilizate în activitatea didactică sunt:
1) Echipamentele de prezentare
2) Echipamentele de stocare
3) Echipamentele specializate

1) Echipamentele de prezentare – se bazează pe vizionarea video, foto și audio, în format digital, pasivă sau interactivă, individual sau în grup.
-monitoare video
-ecrane de proiecție: trepied sau de perete
-proiectoare multimedia
-table interactive

2) Echipamentele de stocare reprezentând diverse medii de stocare a datelor: magnetice, optice, mixte. Mărirea capacităţii lor de stocare este însoţită de micşorarea dimensiunilor, creşterea portabilităţii şi a siguranţei datelor.
– Hard-disk-ul (HDD)-dispozitiv de stocare, intrare şi ieşire (este dispozitiv de intrare prin funcţii ale sistemului de operare şi aplicaţii care trimit date către microprocesor, este şi dispozitiv de ieşire pentru că stochează date ce pot fi utilizate pe alte dispozitive).
Datele sunt înregistrate pe platane (discuri) metalice, cu suprafaţă magnetică.
– Carduri de memorie: Compact Flash (CF), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), Memorie Flash , Memory Stick (MS), Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick PRO-HG, Memory Stick XC, Microdrive, Nand Flash, NOR Flash , Pen Drive / Flash Drive / Key Drive / Memorie USB, Secure Digital (SD), Mini Secure Digital (Mini SD), SIM Card, Transflash. (Teh)

3) Echipamentele specializate de preluare a imaginilor, secvenţelor video şi audio.
Ex: echipamentele pentru digitalizarea documentelor tipărite – scannerele  prin a căror utilizare a crescut exponenţial cantitatea de informaţie digitală şi a impulsionat dezvoltarea formatelor multimedia. (Int)

Instrumente TIC software utilizate în activitatea didactică

Instrumentele TIC software utilizate în activitatea didactică sunt resursele digitale de diferite tipuri:

  • Resurse pasive – documente  cu conținut text, imagini, sunet sau video, care pot fi accesate legal, pe un suport de date sau în reţea.
  • Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit intervenţia persoanei instruite pentru realizarea unor activităţi practice, exerciţii sau teste, realizate in conformitate cu standardele internaţionale din domeniu, cel mai cunoscut fiind setul de standarde SCORM (Sharable Content Object Reference Model, www.scorm.com/scormexplained/)
  • Aplicaţii de simulare- aplicaţii care modelează fenomene şi evenimente reale. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor de acest tip este capacitatea utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o implicare reală in acestea. La această categorie se afiliază şi laboratoarele virtuale, jocurile educaţionale.
  • Aplicaţii pentru evaluare – produse utilizate local sau online, care permit crearea testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, precum şi analizarea, stocarea şi transmiterea rezultatelor către evaluator sau către un sistem de management al invăţării.
  • Sisteme de management al învăţării (Learning management system, LMS)-aplicaţii software, cu baze de date integrate care conţin informaţii privind progresul, eficienţa invăţării, conţinuturi instructive şi date privind utilizarea lor de către cei instruiţi. Scopul principal al unui LMS este asigurarea procesului de creştere a cunoştinţelor, dezvoltării unor noi deprinderi şi abilităţi, iar in unele cazuri şi o creştere a eficienţei activităţii instructorilor.
  • Sisteme de management al conţinutului (Learning content management system, LCMS) – aplicaţii software pentru dezvoltarea, managementul şi publicarea ulterioară a resurselor educaţionale (conţinuturilor) prin intermediul LMS. Un LCMS este un mediu, in care creatorii de conţinuturi pot elabora, stoca, gestiona şi livra conţinuturi de invăţare prin intermediul unui repozitoriu central. (Corlat, și alții, 2011)

Integrarea instrumentelor TIC în proiectarea jocurilor didactice în scopul dezvoltării limbajului și a comunicării copiilor de vârstă preșcolară

Utilizarea instrumentelor TIC, în mediul școlar, a devenit treptat o rutină și o obișnuință pentru educatoare, atât pentru comunicarea cu colegii, părinții, copiii, cât și pentru predarea-învățarea-evaluarea la grupă. Acestea favorizează transmiterea și acumularea de cunoștințe într-un mod mult mai plăcut pentru copii, mai eficient și mai atractiv, iar educatoarea își arată măiestria, priceperea, creativitatea, prin îmbinarea proiectării pedagogice cu produsul informatic. Cu ajutorul acestor instrumente, copiii înțeleg mai ușor unele fenomene, procese și concepte abstracte, și combinate cu mijloacele didactice clasice, sunt folosite pentru eficientizarea activităților din grădiniță.

După cum se știe, în grădiniță, principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ este Jocul. Jocurile didactice proiectate cu ajutorul TIC sunt un alt mod de a învăța prin joc. La fel ca și jocurile didactice tradiționale, jocurile didactice virtuale- realizate cu ajutorul TIC, pot fi abordate într-o manieră interdisciplinară, făcând procesul educativ mult mai eficient. Copiii învață jucându-se, sunt nevoiți să găsească soluții și să ia decizii rapide.

Pentru a sprijini și stimula procesele învățării active, este important să se utilizeze strategii de predare și învățare adecvate.

Utilizarea, în jocurile didactice virtuale de imagini colorate, texte, sunete, favorizează dezvoltarea limbajului, vocabularului și a comunicării copiilor preșcolari. Jocurile didactice virtuale creează copiilor emoții pozitive atunci când aceștia sunt răsplătiți pentru răspunsurile corecte cu aplauze, diplome, imagini cadou, medalii, copiii sunt bucuroși și surprinși că au rezolvat singuri, devin responsabili, dezinhibați, neconstrânși, îi ambiționează și motivează, iar învățarea devine una activă.

Unul dintre avantajele lecțiilor și jocurilor didactice virtuale este acela că prin intermediul aplicațiilor sau aviziere virtuale, copiii și părinții pot avea acces la ele nu doar la grădiniță ci și acasă. Instrumentele TIC, în proiectarea jocurilor didactice, au facilitat tranziția de la un mediu de învățare centrat pe profesor și pe materiale didactice tradiționale, la un mediu interactiv, centrat pe elev și pe învățare.

Printre instrumentele TIC: programe, aplicații, aviziere virtuale, cele mai utilizate în proiectarea și afișarea lecțiilor și jocurilor didactice virtuale din grădiniță, pentru proiectarea jocurilor didactice în scopul dezvoltării limbajului și a comunicării copiilor, regăsim: Microsoft Office (Word, PowerPoint), EdPuzzle, Wordwall, Padlet etc.

Bibliografie
Corlat et al., 2011: sites.google.com/site/scportofolio/ghid-moodle/i-notiuni-generale-tic-si-e-learning/lectia-i-1-notiuni-generale-tic-si-e-learning

 

prof. Nicoleta Canta

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Albinuța, Zărnești (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.canta

Articole asemănătoare