Dezvoltarea creativității elevilor în mediul online

La clasele primare, copilul are tendința de a inventa tot felul de situații, de a experimenta cât mai multe lucruri și de a explora. Aceste experiențe creative ajută elevul să se poată exprima liber și să facă față propriilor trăiri emoționale.

Creativitatea individuală este vitală pentru dezvoltarea individului, constituie premisa creativității sociale, indispensabilă oricărei societăți sau oricărei culturi. (E. Landau) Noi, cadrele didactice, avem misiunea de a contribui la dezvoltarea creativității elevilor prin facilitarea unor oportunități de învățare, ce au la bază jocul și gândirea critică și creativă. Stimularea creativității elevilor are rol prioritar în dezvoltarea mentală, evidențiind unicitatea acesteia și dezvoltând încrederea, inițiativa, tăria de caracter și perseverența.

Creativitatea înseamnă mult mai mult decât a desena sau a compune… Înseamnă lărgirea orizontului fiecărui individ, înseamnă încurajarea copilului în a face propriile alegeri, înseamnă inteligență, imaginație, inventivitate în rezolvarea unor situații problemă. „A rezolva o problemă – spune G. Polya – înseamnă a găsi o ieșire dintr-o dificultate, înseamnă o cale de a ocoli un obstacol, de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.”

În aceste vremuri pandemice, ne confruntăm cu diferite situații de predare care au ca provocare cultivarea interesului pentru învățare și menținerea contactului și interacțiunii cu elevii.  Profesorii au fost nevoiți să treacă de brusc de la o predare tradițională la una modernă. Au început să folosească metode și mijloace moderne de predare și evaluare, precum și de interacțiune cu elevii.

În dezvoltarea creativității elevilor, contribuțiile cadrelor didactice sunt foarte importante. Fiecare cadru didactic contribuie la dezvoltarea creativității elevilor prin dedicarea acestora față de meseria de profesor, prin dăruirea lor față de dorința de a le cultiva elevilor interesul pentru cunoaștere și nu neapărat spre memorarea de noțiuni specifice.

Chiar și în acest an, majoritatea școlilor și-au respectat planificările și au realizat cu elevii activități interesante extrașcolare în mediul online, aspecte care au contribuit la dezvoltarea creativității elevilor și au avut un impact pozitiv asupra acestora.

În această perioadă, a existat o mai mare transparență o muncii și a activităților pe care un cadru didactic le face la clasă, în activitatea de comunicare, fixare, sistematizare și evaluare (realizarea de materiale adecvate mediului online: filmulețe, prezentări PowerPoint, jocuri etc.).

În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea creativității elevilor, sporindu-le învățarea prin abordări inedite, facilitându-le  acumularea de cunoștințe, chiar dacă li se cere un efort suplimentar, conducând elevii spre autodisciplină și responsabilitate și spre pregătirea acestora pentru viața de zi  cu zi.

Bibliografie
Landau, E., Psihologia creativității, 1979, E D P, București.
G.Polya – Descoperirea în matematică – traducere – E.D.P. Bucureşti 1971
Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.
Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti.

 

prof. Maria Neacșa

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.neacsa

Articole asemănătoare