Inovație și originalitate în clasă cu ajutorul instrumentelor TIC (Proiect Erasmus+)

În momentul de față, folosirea calculatorului sau a telefonului mobil este foarte atractivă, în special pentru elevi. Accesul la informație este una dintre caracteristicile de bază a lumii în care trăim, iar internetul este una dintre principalele căi de acces spre aceasta. Profesorii se plâng adesea de faptul că elevii sunt aproape nedezlipiți de telefoanele mobile. Cu răbdare și cu înțelepciune am putea să folosim tocmai acest lucru în avantajul nostru, folosindu-ne de tehnologie în procesul didactic.

În întâmpinarea acestei nevoi a venit proiectul „Innovation, originality and applicability in teaching using ICT” din cadrul programului Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility. Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în străinătate, în scopul de a învăța noi metode activ-participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, pentru a reduce absenteismul şi abandonul școlar. În acest sens, cincisprezece cadre didactice de la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna din Galați au participat la stagii de formare de o săptămână în Anglia, Spania și Italia. Organizațiile furnizoare de cursuri de formare au fost:

  • KAIROS EUROPE – Anglia – „Moodle în acțiune: cum să integrăm Moodle la clasă
  • ESMOVIA – Spania, – „ICT pentru predare și învățare”
  • EUROFORM-Italia – „Utilizarea inovativă a instrumentelor IT pentru modulele de industrie alimentară”

Cadrele didactice care au mers în Marea Britanie s-au familiarizat cu Platforma Moodle, care este din ce în ce mai folosită în clasă. Aceasta are avantajul de a oferi suport pentru instruire la distanță astfel încât elevii pot avea acces la material atunci când doresc, cu monitorizarea progresului acestora, dar și suport pentru instruire on-line, prin sesiuni de tip clasă virtuală. Profesorul își poate crea propriul curs, urmărind realizarea unor sarcini de lucru, redactarea de chestionare și a unor metode de evaluare.

În Spania, profesorii participanți au avut ocazia să cunoască noi metode de lucru cu elevii folosind rețelele social media, blogul, facilitățile oferite de Google. De asemenea, au descoperit jocuri atractive de tipul Akinator, sau aplicații de pe telefonul mobil care pot fi utilizate cu ușurință de elevi.

Un mare câștig a fost vizita la Escuelas San José Jesuitas, unde profesorii au putut vedea cum se aplică în clasă instrumentele ICT. Tableta este un instrument foarte des folosit de elevi, încă de la clasele mici. Copiii beneficiază de lecții interactive cu alți colegi, din școli aflate la mare distanță. De asemenea, evaluările se realizează folosind aplicațiile de pe tablete.

Cursul ICT pentru predare și învățare desfășurat la ESMOVIA Spania a oferit o varietate de instrumente care pot deschide noi posibilități în sălile de clasă. Acestea pot ajuta, în special, la adaptarea procesului de învăţământ la nevoile fiecărui elev.

Cursul care s-a desfășurat în Italia a avut în vedere metodele eLearning utilizate în predarea disciplinelor tehnologice. Metoda flip classroom de exemplu, presupune crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/ aplicație web sau ca videoclip online. Elevii câstigă controlul asupra procesului de învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video.

În Cosenza, doamnele profesoare au avut ocazia să îmbine metodele inovative a instrumentelor IT cu aspectele practice din cadrul modulelor de industrie alimentară. Prin vizitele realizate la diferite fabrici, au descoperit noi modalități de îmbuteliere a uleiului sau de producere a pastelor făinoase, dar și rețete tradiționale folosite cu succes în pizzerii artizanale. De asemenea, au avut ocazia să viziteze Institutul Superior Todaro-Cosentino, care pregătește elevi în domeniul hotelier și în gastronomie și au asistat la o lecție de gătit la școala Cucina in Corso, instituție destinată cursanților care doresc să obțină o diplomă în gastronomie, cât și celor care doresc să se specializeze în acest domeniu.

Aceste schimburi de bune practici au îmbogățit în mare măsură experiența cadrelor didactice participante la proiectul Erasmus+. Reticența profesorilor în fața tehnologiei ar trebui să dispară, deoarece mijloacele TIC facilitează demersul didactic și sunt mult mai atractive pentru elevi.

 

prof. Mihaela Capriș

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.capris

Articole asemănătoare