Importanța mijloacelor de învățământ în activitățile cu preșcolarii

Pornind de la cei patru pilonii ai educației a lui Delors, „a învăța să știi”, „a învăța să conviețuiești”, „a învăța să faci” și „a învăța să devii și să fii”, voi aborda tema mijloacelor de învățământ având în centru actului educațional copilul. Noul curriculum pentru educație timpurie prevedere o abordare holistică a conținuturilor pe domenii de dezvoltare. Din acest punct de vedere, mijloacele de învățământ trebuie să fie alese cu grijă, în conformitate cu domeniile de dezvoltare ale copilul preșcolar și facil de folosit și de adaptat actului instructiv educativ.

Voi defini mijloacele de învățământ ca ansamblul instrumentelor și resurselor materiale folosite în procesul de învățământ de către educatoare cu scopul de a facilita formarea noțiunilor, înțelegerea informațiilor transmise, precum și fixarea și consolidarea acestora.
În primul rând, mijloacele de învățământ reprezintă o punte de legătură dintre educatoare și copil, menită să ușureze raportul dintre latura verbală și cea acțională pentru că preșcolarii intră în contact direct cu obiectele, realizează experimente și învață prin descoperire, Mijloacele de învățământ facilitează copiilor asimilarea conținuturilor, descoperirea cauzalității și manipularea materialului didactic.

De exemplu, pentru tema „Apa, esența vieții”, cu ajutorul unui experiment precum topirea gheții, folosind ca materiale didactice: apa, cuburi de gheața, pahare, pipete, copiii vor înțelege stările de agregare ale apei. O excursie în natura este un prilej bun pentru a observa caracteristicile fiecărui anotimp, iar dacă în bagajul nostru punem și câteva lupe activitatea de observare poate deveni una științifică.

Pentru activitățile de DLC, un mijloc de învățământ prețios este cartea. De la vârste fragede copiii pot folosi cartea, o pot răsfoi, văd imagini, citesc imagini, intuiesc litere, învață să țină cartea în poziția firească, descoperă începutul și sfârșitul ei. Jetoanele folosite în cadrul activităților sunt cele care pun bazele premisei citit scrisului și pregătesc copilul pentru următoare etapă, cea a școlarizării. Poveștile audio-video le dezvoltă imaginația și simțul estetic pe de o parte, iar pe de altă parte conținutul audio este cel care intervine în corectarea pronunției.

Activitățile matematice sunt cele care necesită o multitudine de mijloace de învățământ : audio, video, manipulative, materiale din natura, simboluri. Manipulând castane, ghinde, frunze copiii pot realiza șiruri numerice, pot reprezenta cifre, figuri geometrice, descoperă ce înseamnă lung/ scurt, lat/ îngust, gros/ subțire.

În alt doilea rând, mijloacele de învățământ îndeplinesc trei criterii esențiale: pedagogice, tehnice și administrative. Voi detalia prin exemple fiecare criteriu.

Criteriul pedagogic se referă la modul în care prin intermediul mijloacelor de învățământ sunt atinse obiectivele propuse în planificarea temei, sprijină învățarea, captează atenția și ajută la consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor.
De ex: Captarea atenției, un moment important de care depinde succesul activității, se poate face folosind material didactic atractiv pentru copii: un cufăr fermecat, un șorț povestitor, o floare a cuvântului etc.

Criteriul tehnic reprezintă caracterul practic al utilizării mijloacelor de învățământ, ușurința folosirii lui în funcție de particularitățile psiho-individuale ale copiilor, dar și gradul de cunoaștere a resursei propuse de folosit.
De ex: Coperta unei cărți, cu imagini care pot fi ușor intuite de copii; un microscop, o hartă, o ie.

Criteriul administrativ este cel care se referă la noutatea care o oferă materialul didactic, la ambianța în care se produce învățarea și flexibilitatea împărțirii spațiului educațional. Mediul educațional este o componentă cheie a procesului educațional și depinde de măiestria cadrului didactic cum amenajează clasa pentru a întâmpina copiii.
De ex: Amenajarea centrelor și rotirea materialul didactic în funcție de tema săptămânală.

Concluzionând pot spune ca mijloacele de învățământ sunt instrumentele folosite de educatoare și de copii pentru a atinge obiectivele propuse, pentru a dobândi priceperi, cunoștințe și deprinderi noi, instrumente cu care învățarea se produce prin descoperire. Așadar alegerea mijloacelor de învățământ depinde de competența cadrului didactic de a le integra și adapta la fiecare situație de învățare.

 

prof. Ioana Roxana Mușat

Grădinița cu Program Normal, Rotărăşti (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.musat

Articole asemănătoare