Impactul proiectelor eTwinning în stimularea creativității elevilor. Digital Art with Weave Silk – Interactive

Profilul de formare european pentru absolvenții învățământului obligatoriu este structurat pe opt domenii de competențe cheie: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; a învăţa să înveţi; inițiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică; competenţe sociale şi civice. În acest context, parteneriatele școlare dezvoltate în cadrul programelor europene prin activităţile realizate, produsele finale şi schimbul de bune practici au un impact deosebit asupra tuturor celor implicați în actul educaţional (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) prin dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale, îmbunătățirea metodelor de predare – învăţare – evaluare, a managementului clasei de elevi, a comunicării şi cooperării pe toate palierele.

Prin proiectul eTwinning Digital Art with Weave Silk – Interactive, ne-am propus implicarea elevilor în vederea formării unor cetățeni activi, implicarea în găsirea de soluții individuale, aplicabile, comunicarea și colaborarea cu parteneri din alte tări, precum și utilizarea TIC în realizarea proiectului.

Subiectul proiectului este aplicația interactivă Weave Silk / weavesilk.com/, un instrument online gratuit pentru crearea artei simetrice, inclusiv simetria rotațională. Pe măsură ce elevii se angajează în diverse activități creative bazate pe utilizarea informațiilor care rezultă în produse digitale, ei creează și împărtășesc mici opere de artă.

Prima etapă a proiectului a constat în cunoașterea partenerilor implicați în proiect, precum și culegerea de informații referitoare la tema  dată. Elevii au lucat în echipe dar și individual. A doua parte a constat în scrierea sloganurilor si sfaturilor în Padlet astfel încât toti elevii puteau vizualiza produsele obținute de colegi. Elevii au realizat și postere, afișe, colaje referitoarea la aspectele menționate.

Creativitatea elevilor a fost stimulată în cadrul a două competiții ce au vizat alegerea sloganului și logo-ului proiectului. Individual sau in echipe elevii au creat logo-uri utilizând diferite aplicații – tagul, taxedo. Utilizând  un chestionar online  s-au selectat cel mai potrivit slogan și logo, astfel încât sloganul și logoul proiectului să fie alese în mod obiectiv.

Activitățile au fost diverse și adaptate diferitelor evenimente ce au apărut pe parcurs cum ar fi: Crăciunul, Ziua numărului Pi, Ziua Siguranței pe Internet. Obiectivele au fost următoarele:

  • Experimentarea modului în care aplicația Weave Silk este utilizată în mod interactiv pentru a crea produse în format digital (control asupra culorii, simetriei, modul de oglindire și modul spirală etc.);
  • Identificarea modalităților în care creațiile artistice ale elevilor (mici opere de artă) sunt produse exclusiv, sau sunt modificate și prelucrate, printr-un proces computerizat;
  • Diseminarea rezultatelor lucrărilor depuse de studenți, a produselor digitale create, pe Internet.
  • Îmbunătățirea  printre elevi a următoarele abilități, definite ca abilități ale secolului XXI: gândire critică, rezolvare de probleme, analiză, interpretare, sintetizare a informațiilor; abilități și practici de cercetare, întrebări interogative; creativitate, artă, curiozitate, imaginație, inovație.

Agenda Proiectului

1. Despre noi și studenții noștri ( NOIEMBRIE – 27 NOIEMBRIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/about-us-and
2. Artă digitală a naturii (28 NOIEMBRIE – 11 DECEMBRIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/nature-digital
• Permisiunile studenților au fost adăugate și la portal
• Am organizat un concurs pentru a găsi logo-ul proiectului nostru cu echipele școlii
3. Matematica, un rol important în artă ( 12 – 18 DECEMBRIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/mathematics
4. Artă digitală de Crăciun (19-23 DECEMBRIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk/twinspace/pages/christmas-digital-art
5. Descoperiți spațiul important în artă – exemple (9-15 IANUARIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/discover
6. Arta populara si costumul traditional (16-23 IANUARIE)
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/folk-art-and
7. Realizați artă digitală video – FEBRUARIE
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/make-video
8. PERSONALIZAȚI! Imprimă-ți creațiile pe diverse obiecte (căni, tricouri etc.) – FEBRUARIE
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk-interactive-generative-art/twinspace/pages/customize
9. Lucrare finală a proiectului: Muzeul Virtual – MARTIE
school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/digital-art-weave-silk/twinspace/pages/final-work-project
10. Întâlnire finală (profesori și studenți) – MARTIE
school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/digital-art-weave-silk/twinspace/pages/final-meeting
11. Feedback – MARTIE
school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/digital-art-weave-silk/twinspace/pages/feedback
12. HARTA Internațională eTwinning – APRILIE
school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/digital-art-weave-silk/twinspace/pages/international-etwinning-map

Implicarea activă a elevilor în acest proiect  eTwinning a dus la dezvoltarea unei serii de competenţele cheie -comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; a învăţa să înveţi; iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică; competenţe sociale şi civice.

Bibliografie
www.etwinning.net/ro/pub/index.htm

 

prof. Maria-Magdalena Joița

Școala Gimnazială Nr. 156 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.joita

Articole asemănătoare