Un ghid al activităților nonformale în programele educative școlare

Un proiect este un ansamblu de activități planificate care se adresează unei probleme specifice, își propune să atingă obiective specifice, în limite de timp bine definite și beneficiază de fonduri limitate. După o analiză de nevoi se pot identifica problemele/ nevoile pe care le au formabilii, astfel că se pot construi proiectele. În cazul proiectelor educaționale, grupul țintă este de regulă format din elevi.

În structura anilor școlari din ultima perioadă de timp, și-a făcut explicit apariția programul național de educație a elevilor numit “Școala Altfel”. Programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competențele în domenii cât mai diverse şi interesante.  În cadrul acestor programe se derulează proiecte educative care cuprind activități culturale, tehnico-științifice, sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, activități de educație pentru sănătate și pentru un stil de viață sănătos, activități de educație ecologică, activități de educație rutieră și altele. Aceste activități se organizează sub diferite forme, cum ar fi: ateliere de teatru, dans, muzică, educație media/cinematografică, competiții sportive, mese rotunde, dezbateri, campanii, vizite de studiu, activități ce se pot derula în colaborare cu elevi din aceeași școală sau între elevi din școli diferite.

Pentru a valorifica experiența acumulată în cadrul programului „Școala Altfel”, prezentăm în continuare exemple de bune practici. Activitățile propuse au fost gândite în așa fel încât să acopere cât mai multe din temele propuse în cadrul programului național. Activitățile din program trebuie să se desfășoare în fiecare an școlar pe perioada a cinci zile consecutive (o săptămână de școală). Astfel, în prima zi a programului au fost desfășurate activități pentru promovarea unui stil de viață sănătos – referitoare la dependența de calculator și de siguranță pe Internet. Ziua a doua și a treia au fost zile în care s-au desfășurat activități culturale și activități ecologice, iar în zilele a patra și a cincea au fost zilele în care informațiile acumulate pe parcursul programului au fost diseminate. Fiecare dintre activitățile desfășurate în aceste zile s-au desfășurat după un anumit tipar, pe care îl voi prezenta în cele ce urmează. Pentru caracterul inovativ al proiectelor s-a luat în considerare latura interdisciplinară respective transdisciplinară a proiectelor, în sensul că, de exemplu, au fost combinate aspecte referitoare la diversitate culturală cu aspecte referitoare la ecologizare, sau conservarea tradițiilor a fost legată cu activități din zona tehnologiei informației și comunicării.

Numele proiectului: „Comunicare în siguranță pe Internet”

Motto: “You learn something each day if you pay attention”
Data: Ziua 1
Tipul de activitate: dezbatere
Scop:promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile
Obiective:
• conștientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea în rețelele sociale online
• implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a elevilor față de Internet
Timp:4 ore
Locația:laboratorul de informatică
Resurse:
• Umane:profesor – moderatorul activităților, elevi
• Materiale: chestionar, fișa de lucru, pixuri, marchere, post-it divers colorate sau de diferite forme, flipchart/ tablă magnetică, videoproiector, laptop, boxe, conexiune la Internet

Activități:
A1: Captarea atenției
Se prezită participanților tema și obiectivele proiectului, se pregătesc prin exerciții de icebreaking grupele de lucru și se completează chestionarul “Eu și rețelele sociale online”
A2: Comunicarea pe Internet
Se dezbat probleme referitoare la navigarea în siguranță pe Internet, se identifică principalele pericole pe care le poate ascunde Internetul, se discută despre codul bunelor maniere pe Internet (neticheta) și se prezintă website-ul Sigur.info, dezvoltat începând cu 2008 de un consortiu format din organizația “Salvați Copiii România”, “FOCUS – Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual și Positive Media”. Acest proiect face parte din programul comunitar multianual de promovare a utilizării, în condiții de mai mare siguranță a Internetului și a noilor tehnologii on-line, Safer Internet plus.
A3: Messengereza – noul limbaj de pe Internet
Fiecărei echipe de elevi li se distribuie câte o fișă de lucru în care trebuie completate cuvinte scrise în “messengereză” și care vor fi traduse în limba română. Între timp se stabilesc care sunt categoriile de cuvinte din care este construit acest nou limbaj: argouri, acronime și emoticoane.
A4: Netichetă prin Messengereză
Ultima parte a zilei de proiect este destinată feedback-ului și asigurării transferului de cunoștințe. Participanții sunt antrenați în a crea mesaje referitoare la netichetă folosind messengereza. Ca temă de casă li se propune ca fiecare echipă să dezvolte propriul proiect referitor la Siguranța pe Internet și dependența de rețelele sociale online.

Numele proiectului: „Treasures Hunting”

Motto: “Modern technology owes ecology an apology”
Data: Ziua 2
Tipul de activitate: excursie de studiu
Scop:cunoașterea orizontului local prin educație pentru natură, prin educație în natură, educație
cu aventură, educație prin cultură
Obiective:
• conștientizarea diversității culturale și valorizarea elementelor cu caracter local
• valorificarea talentelor elevilor
• îmbunătățirea capacității elevilor de a proteja, conserva și valoriza mediul natural
Timp: 7 ore
Locația: în orașul Pecica (25 km dep[rtare de municipiul Arad) și în Parcul Național “Lunca Mureșului”
Resurse:
• Umane: profesor – moderatorul activităților, elevi
• Materiale: chestionar, fișa de lucru, pixuri, marchere

Activități:
A1: Captarea atenției
Se prezită participanților tema și obiectivele proiectului, se pregătesc prin exerciții de icebreaking grupele de lucru, se completează regulamentul de bună purtare pe toată  durata proiectului. Grupele primesc sarcina de lucuru ca la sfârșitul zileisă prezinte imnul echipei.
A2: Cunoașterea orizontului local și a importanței sale
Participanții primesc o fișă de lucru în care fiecare grupă trebuie să identifice principalele obiective turisticie și de importanță locală de pe traseu (biserici, școli, Fabrica de coșuri, Casa de Cultură, Cofetăria Mimi, fântâna Momac). În plus, ei trebuie să descopere, apelând la bunăvoința oamenilor pe care îi întâlnesc pe traseu, legendele, poveștile sau miturile locurilor pe lângă care trec. La fiecare obiectiv se va face câte un scurt popas, unde câte un reprezentant al unei echipe va fi „ghid”. Fiecare prezentare corectă va fi premiată de către profesor prin mici recompense: bomboane, biscuiți, pixuri etc.
A3: “Observă și notează!” – activități outdoor în Lunca Mureșului.
Se părăsește intravilanul localității și ne îndreptăm spre Lunca Mureșului. Grupele primesc fișa de lucru pe care vor consemna elemente de importanță ecologică din zonă. Primul popas va fi pe malul Mureșului unde se află lemnul mort provenit dintr-un arbore secular, bine conservat de către angajații Parcului Național “Lunca Mureșului”. Se trece pe celălalt mal al Mureșului și se observă flora și fauna din pădurea din Parcul Național. Ca rezultate ale acestei activități putem consemna
fișa de lucru, exerciții fizice, orientare cu harta și diferite activități ecologice.
A4: Cultură și tradiție în Lunca Mureșului : Mânăstirea Bezdin.
Se vizitează mânăstirea Bezdin, mânăstire complet ascunsă în pădurile din Lunca Mureșului. Echipele de elevi vor discuta cu starețul mânăstirii și vor afla istoria și legendele locului.
A5: Asigurarea transferului și feedback-ul zilei.
Înainte de întoarcere elevii vor prezenta imnul pe care l-au avut ca sarcină de lucru în activitatea A1, vor reflecta la momentele zilei și vor complete fișa de evaluare a activității. Vor primi ca temă de casă realizarea unui sumar al zilei.

Numele proiectului: „Prietena mea, Biblioteca”

Motto: “Knowledge is free at the library. Just bring your own container.”
Data: Ziua 3
Tipul de activitate: vizită de studiu
Scop:Stimularea interesului pentru lectură, în vederea atenuării unora din cauzele care pot genera eșecul școlar, prin activități cât mai variate și bogate în conținut și prin fructificarea talentelor personale.
Obiective:
• Dezvoltarea interesului pentru lectură
• Formarea obișnuinței de merge la bibliotecă și de a se comporta adecvat
• Implicarea copiilor în acțiuni de popularizare a cărților
• Stimularea și promovarea creațiilor literare ale elevilor
Timp: 7 ore
Locația: Biblioteca Județeană Arad
Resurse:
• Umane:profesor, bibliotecar, elevi
• Materiale:videoproiector, laptop, boxe, conexiune la Internet, hârtie de reciclat (reviste,
• ziare, obiecte promotionale din hârtie etc)

Activități:
A1: Biblioteca se prezintă
Se prezită participanților tema și obiectivele proiectului. Bibliotecarul prezintă Biblioteca, activitățile care se pot desfășura în cadrul unei biblioteci. Ca și exemplu de activitate se vizitează expoziția “Ouă de Paște din Bucovina” și expoziția “Stampă japoneză – de la ukyio-e la shin hanga”. Locația :Biblioteca Județeană Arad.
A2: Cărțile ne povestesc
Participanții primesc câte o fișă de lucru în care vor trebui să identifice eroi, acțiuni autori din diferite cărți. Apoi va avea loc o dezbatere pe această temă.
A3: De la copacul din pădure la cartea din librărie
Se prezită participanților modalitatea de a obține hârtia, modul în care se tipărește o carte. Se realizează un workshop în care se manufacturează foi de hârtie din hârtie reciclată adusă de către elevi.
A4: Cartea tipărită vs eBook
Dezbatere – elevii vor fi împărțiți în două echipe “Cartea tipărită” și “eBook”, care vor aduce argumente pro și contra celor două elemente.
A5: Recondiționarea unei cărți
Workshop – elevii vor fi învățați cum să păstreze și recondiționeze cărțile.
A6: Asigurarea transferului și feedback
Elevii vor completa fișele de evaluare ale activităților din proiect. Vor avea ca temă de casă să pregătească o creație literară la alegere (poezie, compunere, dramatizare etc), să recondiționeze manualele lor școlare și să achiziționeze cel puțin câte o carte pe lună în vederea constituirii unei biblioteci a clasei.

Numele proiectului: „Din nou despre siguranța pe Internet – Acțiunea My Big Brother”

Motto: “Sharing is caring!”
Data: Ziua 4
Tipul de activitate: masă rotundă
Scop: promovarea și diseminarea cunoștințelor acumulate în proiectul “Comunicarea în siguranță pe Internet” de către elevii clasei a IX-a A elevilor clasei a V-a B, prin activități de tutoring.
Obiective:
• conștientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea în rețelele sociale online
• implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a elevilor față de Internet
Timp: 6 ore
Locația: Laboratorul de informatică
Resurse:
• Umane:profesor, elevi
• Materiale: chestionar, fișa de lucru, pixuri, marchere, post-it divers colorate sau de diferite forme, flipchart/tablă magnetică, videoproiector, laptop, boxe, conexiune la Internet.

Activități:
A1: Icebreaking
Prin exerciții de icebreaking elevii mari vor interacționa cu elevii mici. Se vor realiza perechi formate dintr-un elev mare și un elev mic.
A2: Cum socializăm pe Internet?
Echipele de elevi create în cadrul proiectului “Comunicarea în sigurnață pe internet” vor prezenta proiectele pe care le-au avut de realizat ca temă de casă. Astfel echipa “@round” a realizat un videoclip în care sunt prezentate pericolele pe care le prezintă rețele sociale online. Echipa “&-ampersand” a realizat flyer-e cuprinzând reguli generale de netichetă, care au fost împărțite celor prezenți. Echipa “#-Diez” a propus vizionarea  filmului “Trust” (2010) a cărui acțiune se potrivește tematicii proiectului nostru
A3: Învățăm messengereza?
Elevii cei mari vor realiza împreună cu perechea lor, elevii cei mici câte o listă ce cuprinde argouri, acronime și emoticoane pe care le folosesc atunci când comunică pe Internet.  La final, se centralizează aceste liste realizându-se minidicționarul messengerez-român.
A4: Asigurarea transferului și feedback
Elevii vor realiza panoul cu afișe ce promovează siguranța în mediul virtual.

Numele proiectului: „Collect moments, not things”

Motto: “Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.”
Data: Ziua 5
Tipul de activitate: workshop
Scop: promovarea și diseminarea activităților desfășurate de elevii clasei în săptămâna “Școala Altfel”
Obiective:
• crearea unei pagini-web integrate în blogul școlii în care să fie colectate toate rezumate/comentarii/ albume foto-video din activitățile realizate de către elevii clasei
Timp: 4 ore
Locația: Laboratorul de informatică
Resurse:
• Umane:profesor, elevi
• Materiale:chestionare, fișa de lucru, pixuri, marchere, post-it divers colorate sau de diferite forme, flipchart/tablă magnetică, videoproiector, laptop, boxe, conexiune la Internet.

Activități:
A1: Icebreaking
Prin exerciții de icebreaking elevii se vor organiza în grupe de lucru.
A2: Jurnalului online
Echipele de elevi vor realiza sumarul activităților, vor crea albume foto digitale, vor prelucra imagini și vor construi pagina web care va fi dedicată jurnalului online al clasei.
A3: Asigurarea transferului și feedback
În cadrul activităților de follow-up, elevii vor asigura continuitatea acestui proiect pe tot parcursul celor 4 ani de liceu.

În concluzie, conceperea şi realizarea proiectelor necesită planificare minuţioasă, muncă în echipă, stabilirea clară a viziunii, misiunii, strategiei, scopurilor şi planului de acţiune a organizaţiei educaţionale, respectand criteriile şi tipologia formularului de aplicaţie. Şansa acceptării unui proiect este condiţionată de adecvare, fezabilitate, economicitate, precizie, claritate, continuitate, temporalizare, viabilitate şi sustenabilitate după încetarea finanţării şi constituie un pas important în dezvoltatea unităţii de învăţământ.

Bibliografie
• Iosifescu Ş., Standarde manageriale şi de formare managerială, ISE, 2000
• Joiţa E., Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 1996, p. 12

 

prof. Camelia Kallos

Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.kallos

Articole asemănătoare