Impactul educației ecologice asupra elevilor din clasele primare

În primii ani de școală, copilul poate fi sensibilizat și educat în spiritul protejării mediului înconjurător iar comportamentele și atitudinile lui pot fi modelate pentru întreaga viață.

O poveste cu impact emoțional poate fi cea a Planetei noastre- casa noastă, pe care ne-o dorim curată, pentru binele nostru prezent și viitor!

Responsabili pentru curățenia ei suntem noi toți, prin fiecare acțiune din viața de zi cu zi: fie că mergem mai mult pe jos decât cu mașina, fie că utilizăm bicicleta sau mijloacele de transport în comun,  fie  că reutilizăm pungile de plastic de la magazin sau anumite ambalaje ori colectăm selectiv gunoiul, ori nu cumpărăm lucruri care nu ne sunt necesare, copiii trebuie să își formeze un stil de viață responsabil! Schimbarea atitudinii față de mediu va avea un impact deosebit asupra calității vieții noastre. Scopul educației ecologice este educarea tinerelor generații pentru a genera un echilibru între natură și viața omului, să protejeze mediul și să conserve resursele naturale. Mai nou, acest tip de educație este denumit ”educație pentru dezvoltare durabilă”.

Principiul dezvoltării durabile presupune reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, reziliența la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor .

De acest tip de educație trebuie să ne ocupăm în primul rând noi, cadrele didactice și să nu ne oprim doar la a educa elevii ci și părinții și publicul, prin acțiuni de conștientizare a impactului acțiunilor omului asupra mediului.

De asemenea, implicarea autorităților locale în diferite proiecte educaționale, le poate atrage atenția asupra unor realități îngrijorătoare și le poate influența luarea unor decizii, atunci când acțiunile sunt puternic mediatizate.

Dintre activitățile reprezentative pe care le putem realiza cu clasa de elevi, pot fi enumerate:

 • Acțiuni pentru conștientizare a dezastrelor pe care le produce omul în natură și de informare asupra impactului la nivel local și global ale acestora
  * Vizionarea de filme documentare despre efectele încălzirii globale
  * Observarea unor zone afectate de poluare
  * Realizarea unor expoziții tematice de fotografie
  * Programe artistice tematice
  * Vizite tematice de informare –la sere, pepiniere, păduri, parcuri naționale
  * Realizare de bloguri, site-uri, broșuri, pliante, afișe, reviste tematice
 • Acțiuni propriu-zise de protejare a mediului la nivel local (la școală, acasă, în localitate) , prin introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă și implicarea autorităților și agenților economici în proiecte educaționale:
 • Utilizarea materialelor reciclabile (peturi, cutii de carton, doze de suc, dopuri, ziare, cutii, lemn, cauciuc etc),  în activități creative. Vom realiza ateliere de confecționare de jucării și obiecte de întrebuințare zilnică și decorațiuni ( Ex.parada modei cu costume realizate din materiale reciclabile, realizare de amenajări interioare și exterioare din materiale reciclabile și prin recondiționarea unor piese de mobilier (șlefuire, vopsire, pictare, transformare, etc) .
 • Reducerea consumului de hârtie, utilizând hârtie reciclată. Vom utiliza documentele în format electronic și vom evita pe cât posibil stocarea de documente printate.
 • Amenajarea colțului verde în sala de clasă
 • Reducerea consumului de energie electrică prin utilizarea becurilor economice și oprirea luminii în timpul pauzelor, când copiii sunt afară.
 • Vom avea în vedere reducerea consumului de apă, prin utilizarea dozatoarelor de apă de consum.
 • Amenajarea curții școlii cu spațiu verde, cu flori și mobilier de curte din materiale reciclabile (bănci și mese din europaleți etc)
 • Amenajarea parcului din apropierea școlii (cu implicarea autorităților responsabile)
 • Realizarea unor hrănitori pentru animale, căsuțe pentru păsărele
 •  Reducerea cantității de deșeuri
 •  Activități comune cu Institutul de Cercetare și Amenajări silvice, Regia Națională a Pădurilor, Liceul Silvic, Facultatea de Silvicultură, Primăria etc.- împăduriri, protejarea animalelor și plantelor pe cale de dispariție etc.
 • Organizare de acțiuni comune cu centre de colectare selectivă a deșeurilor : *Colectarea deșeurilor nepericuloase; *Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Școlarii mici sunt încântați să participe la acțiuni organizate, fiind motivați de spiritul civic și de importanța pe care o dobândesc aceste activități.

Frecvența desfășurării acestora ar trebui să fie cât mai mare iar numărul participanților să fie și el unul important, pentru ca eforturile celor implicați să aibă un efect cât mai puternic și rezultatele să fie cât mai vizibile.

 

prof. Larisa-Roxana Cîmpeanu

Școala Gimnazială Nr.3 Gheorghe Lazăr, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/larisa.cimpeanu

Articole asemănătoare