Grădinița de vară: Ne jucăm și învățăm

Perioada preșcolară reprezintă o etapă a dezvoltării copilului în care se construiesc, se așază, se împletesc și se delimitează, treptat, principalele trăsături ale viitoarei personalități. De aceea, educatoarea se consideră un „arhitect”, un „proiectant”, și un „constructor” de un gen cu totul aparte, care trasează liniile viitoare de dezvoltare a unor ființe aflate în creștere și  dezvoltare permanentă. Preocuparea educatoarei de a-i pregăti cât mai temeinic pe toți copiii pentru activitatea școlară se concretizează în aplicarea unui program de lucru care să prefigureze unele obligații școlare și să permită o evaluare corectă și completă  a însușirilor dobândite.

Grădinița noastră s-a bucurat de sprijinul Asociației OVID.RO și a organizat în vara anului 2018 Grădinița de vară Șotron. Pentru că ne-a plăcut experiența, reedităm cu resurse și idei proprii acest program. Gândindu-ne la nevoia de joc și socializare a copiilor de vârstă preșcolară, dar și la dorința părinților de a avea o alternativă la petrecerea timpului liber, am planificat un program de distracție și învățare creativă.

În activitățile desfășurate în cadrul Grădiniței de vară, educatoarele grădiniței noastre, în colaborare cu psihologul școlar, cu logopedul, se vor strădui să creeze un climat favorabil manifestării curiozității, a acțiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al comunicării verbale și comunicării între copii. Activitățile planificate vizează dezvoltarea psihomotrică corespunzătoare scrierii și citirii, dezvoltarea vorbirii, stimularea și exersarea gândirii, a memoriei și a imaginației, antrenarea spiritului de observație, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în colectivul de copii. Investigând și explorând mediul imediat apropiat lor, copiii își dezvoltă deprinderi din domeniul limbajului, matematicii, științei, artei și desigur, deprinderi sociale. Prin jocurile și activitățile în aer liber, de creație artistico-plastice și muzicale, practice și gospodărești, de cunoașterea mediului, prin activitățile relaxante, plimbări, întreceri sportive, jocuri distractive în aer liber, copiii au contact cu mediul înconjurător și descoperă noțiuni noi.

Obiectivele generale propuse prin acest proiect constau în:

  • Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral și  a capacității de exprimare orală
  • Formarea unor capacități și deprinderi necesare desfășurării activităților din grădiniță
  • Stimularea curiozității , interesului și implicarea copiilor în realizarea unor activități specifice pregătirii lor
  • Dezvoltarea atitudinilor favorabile inițierii și menținerii unor relații de cooperare în grup mixt a motivației pentru activitățile creative

Principiile care stau la baza elaborării curriculum-ului:

  • Adecvarea conținuturilor învățării și a activității de învățare la specificul copiilor (vârsta, mediul familial, specificul comunității)
  • Echivalarea șanselor de acces la educație
  • Atractivitatea și accesibilitatea activităților prin predominanta jocului didactic
  • Valorificarea potențialului motivațional și intelectual al copiilor.

În planificarea activităților ținem seama de predominanta vârstei – JOCUL.  Acesta va îmbrăca o multitudine de forme – didactic, muzical, de comunicare, de pronunție, de atenție și de orientare spațială, de dezvoltare a autocontrolului, de mișcare. Ne propunem să desfășurăm cât mai multe activități în natură, inclusiv excursii tematice (Parcul Național Munții Măcinului).

În activități pot fi implicați și părinții copiilor, reprezentanți ai comunității locale, diferiți sponsori.

 

prof. Laureta Speranța Banea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Măcin (Tulcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/laureta.banea

Articole asemănătoare