Flipped Classroom – Clasa răsturnată. O alternativă modernă de predare

„Clasa răsturnată” presupune inversarea procesului de învățare, oferind o alternativă modernă de predare a cunoștințelor, promovând învățarea prin cooperare, interacțiunea între elevi și dezvoltând aptitudinile sociale ale acestora. Totodată, „clasa răsturnată” oferă elevului ocazia de a învăța în ritm propriu, de a-și dezvolta spiritul analitic și creativitatea.

În călătoria mea Erasmus+  în cadrul proiectului Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000140630, am avut ocazia să mă întâlnesc la cursul „Flipped Classroom” desfășurat la Paris cu o alternativă modernă de predare „Flipped Classroom” sau „Clasa răsturnată”.

Clasa răsturnată poate fi folosită ca metodă de predare la orice nivel de vârstă și pentru orice materie prin adaptarea conținutului la nivelul specific, ținând cont de dezvoltarea cognitivă și afectivă a elevilor și de programele școlare în vigoare. Învățarea se desfășoară sub controlul profesorului. Acesta va alege ce conținuturi propune spre învățare.

Noul conținut vă fi prezentat elevilor într-o formă atractivă, conținutul poate fi un document propus spre studiu sau poate fi un video, o prezentare Power Point cu o durată scurtă astfel încât să captiveze întreaga atenție a elevului. Conținutul oferit spre cercetare în această formă atractivă valorifică tendințele actuale ale copiilor și tinerilor de a folosi într-o mare măsură dispozitivele electronice și internetul. Elevii vor avea ocazia nu numai să urmărească și să-și însușească noul conținut în ritm propriu, ci și să reia materialul de câte ori este nevoie, analizând informația, găsind eventuale puncte în care ar avea nevoie de informații suplimentare.

Lecția clasică din sala de clasă va înlocuită cu lecții de consolidare sau evaluare a cunoștințelor, economisind astfel timpul dedicat însușirii noului conținut, timp care va fi folosit pentru dezvoltarea competențelor propuse.

De asemenea, „clasa răsturnată” oferă profesorului posibilitatea de a folosi pentru organizarea noului conținut platforme și aplicații pe care elevii le folosesc des în învățarea clasică pentru a „scăpa” cu ușurință de temele pentru acasă. Cu ajutorul acestor aplicații profesorul poate crea cu ușurință conținuturi interesante, structurate, prezentate atractiv.

Aplicații precum magic school, magic slides, chatgpt, canva, otter.ai, quizizz, quivervision, eyejak, capcut, actionbound etc, sunt foarte utile pentru crearea unor materiale interesante ce pot fi folosite pentru o clasa răsturnată, atât pentru prezentarea noului conținut, cât și pentru consolidare și evaluare.

La clasa a II-a, am utilizat „clasa răsturnată” pentru lecțiile de matematică și explorarea mediului. Pentru explorarea mediului, am ales ca subiect mediile de viață.

După o introducere scurtă despre ce înseamnă mediu de viață, le-am pus elevilor la dispoziție link-uri pentru câteva materiale video pe care să le urmărească acasă (eduboom, medii de viață). Le-am cerut să urmărească materialele, să le analizeze și să realizeze o schemă cu lucrurile pe care le-au reținut. Am solicitat, astfel, învățarea conștientă a conținutului precum și împărțirea lui în „pași” pentru a ușura învățarea. Următoarea oră a fost astfel dedicată consolidării și evaluării cunoștințelor învățate și dezvoltării capacității de a aplica aceste cunoștințe în contexte variate. Pentru aceasta am folosit, de asemenea, aplicații precum Wordwall sau Actionbound, dar și jocuri didactice și materiale create de mine (rebusuri, anagrame, fișe de lucru).

La evaluare am constatat o creștere semnificativă a rezultatelor obținute de către elevi și o îmbunătățire a timpului de lucru, o mai bună organizare a informațiilor prezentate.

Am aplicat aceeași strategie pentru fracții și după ce elevii au primit spre studiu un material video, în clasă am trecut la consolidarea și evaluarea celor învățate prin folosirea unor jocuri și aplicații. Și în acest caz am constatat o creștere a interesului elevilor, a nivelului de cunoștințe, dar și o plăcere pentru acest tip de predare.

În ceea ce privește grupul, lecțiile de tip „clasa răsturnată” ajută la dezvoltarea cooperării, a spiritului de echipă, întărește responsabilitatea fiecăruia în raport cu ceilalți, nu doar pentru sine.

 

prof. Mihaela Ghiga

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.ghiga

Articole asemănătoare