Creativitate fără frontiere în proiectul eTwinning „Art Friends: Drawing Together”

„Art Friends: Drawing Together” este un proiect  eTwinning  de artă destinat copiilor de grădiniță, desfășurat între februarie și iunie, în anul școlar 2023-2024. Preșcolarii de la Grădinița Nr. 111 București, îndrumați de educatoarea Olga Maria Ciucă, au participat la acest proiect, alături  de  elevi și preșcolari din unități  de învățământ din Grecia, Spania, Bulgaria și Cipru.  Proiectul a avut ca scop dezvoltarea prieteniilor și schimbul cultural prin activități de artă și desen. Copiii au pictat autoportrete, au ilustrat obiceiuri locale și au învățat despre pictori faimoși. Activitățile de colaborare, cum ar fi prezentările, cărțile, colajele și posterele, au fost fi folosite pentru a împărtăși idei și creații. Acest proiect a încurajat creativitatea, înțelegerea interculturală și competențele digitale în rândul tinerilor învățăcei.

În cadrul întâlnirii inițiale din ianuarie, profesorii din toate școlile partenere au stabilit planul proiectului și metodele de desfășurare. Întâlniri online regulate au fost organizate pentru a evalua progresul, a discuta provocările și a planifica etapele viitoare. Partenerii au stabilit împreună temele pentru activități și liniile directoare pentru diverse sarcini. De asemenea a existat un grup de Whatsapp pentru o comunicare mai rapidă și pentru lămuriri ale unor aspecte care au apărut pe parcursul implementării, legate de folosirea platformei sau a unor aplicații digitale, de termenele activităților etc.

Copiii au colaborat la activități precum realizarea de desene și picturi, crearea de colaje și postere, și participarea la prezentări interactive. De exemplu, au creat autoportrete și au desenat obiceiuri locale pe care le-au împărtășit apoi cu prietenii lor internaționali prin intermediul platformelor digitale.Produsele finale ale proiectului, cum ar fi posterele, cărțile și colajele, au fost realizate prin colaborarea copiilor utilizând platformele digitale pentru a comunica și a partaja idei. Fiecare grup de copii a contribuit cu propriile lor idei și creații, consolidând in formațiile și resursele pentru a produce materiale comune. Toate postările au fost realizate de către cadrele didactice din școlile și grădinițele partenere.

Aplicații precum Padlet, Google Docs, Stroryjumper, Genially, Emaze, learningApps, Canva, Wordart, Tricider și instrumente de design grafic au fost utilizate pentru a crea postere, logo-uri și prezentări digitale. Produsele finale, inclusiv postere, logo-uri, o expoziție virtuală de picturi și un eBook cu creațiile copiilor, au fost realizate prin colaborarea copiilor și cu ajutorul educatorilor implicați.Toți partenerii au obținut consimțământul părinților pentru participarea copiilor și utilizarea creațiilor acestora în cadrul proiectului. S-au respectat regulile de netichetă și s-au utilizat imagini și resurse cu licență adecvată pentru a evita încălcarea drepturilor de autor.

Scopul principal al proiectului „Art Friends: Drawing Together” pentru copiii de grădiniță a fost de a dezvolta abilități sociale, emoționale și artistice prin intermediul activităților de artă colaborativă. Obiectivele educaționale au fost atinse prin: dezvoltarea abilităților artistice și creative prin desen și pictură, stimularea spiritului de echipă și a colaborării prin activități practice, țnvățarea despre artiști și stiluri de artă diferite, conștientizarea importanței culturale și a diversității prin explorarea artelor vizuale. Abordările pedagogice au inclus utilizarea activităților practice și interactive pentru a-i implica pe copii în procesul creativ și în învățarea despre artă și cultură. Pentru a implica preșcolarii în proiectul „Art Friends: Drawing Together”, s-au folosit metode accesibile și captivante: activități practice (cum ar fi desenul și pictura, adaptate vârstei lor și stimulante pentru dezvoltarea abilităților motorii fine), povești despre artiști și opere de artă, prezentate într-o formă adecvată vârstei, pentru a-i introduce pe copii în lumea artei, colaborare și lucru în echipă (copiii au lucrat împreună la creații comune, fi colaje și postere, încurajându-i să-și exprime ideile și să împărtășească imaginația lor creativă). Aceste metode au fost adaptate pentru a spori angajamentul copiilor și pentru a le oferi o experiență educativă plăcută și formativă în domeniul artelor vizuale.

Proiectul „Art Friends: Drawing Together” a fost integrat în curriculumul existent pentru grupa mică, prin abordarea unei abordări  multidisciplinare, combinând mai multe domenii de învățare. Activitățile au fost conectate cu materiile existente: educația artistică (explorarea diferitelor tehnici de desen și pictură, învățarea despre artiști și opere de artă celebre),  limbajul și comunicarea (dezvoltarea abilităților de comunicare prin prezentări și discuții despre lucrările de artă create), educație socială și emoțională (stimularea colaborării și a lucrului în echipă în timpul activităților practice).  Competențele și abilitățile cheie dezvoltate în timpul proiectului au inclus: creativitatea, colaborarea,  abilități sociale, cunoștințe culturale și istorice. Aceste competențe au fost esențiale pentru dezvoltarea holistică a preșcolarilor, oferindu-le nu doar cunoștințe artistice, ci și abilități sociale și emoționale valoroase.

Proiectul „Art Friends: Drawing Together” a avut un impact semnificativ atât asupra copiilor, cât și asupra muncii mele ca profesor. Am atins setul de obiective ale proiectului prin: dezvoltarea abilităților artistice și creative, prin activități practice, precum crearea de colaje și postere comune, copii au învățat să lucreze împreună și să-și împărtășească ideile. Evaluarea proiectului s-a realizat prin: observații directe (am monitorizat participarea activă a elevilor în activități și progresul lor în dezvoltarea abilităților artistice și sociale),  feedback și autoevaluare  (elevii și preșcolarii au fost încurajați să reflecteze asupra propriilor realizări și să-și exprime părerile în legătură cu proiectul), evaluare formativă (am analizat periodic rezultatele activităților și am ajustat activitățile viitoare în funcție de nevoile și interesele copiilor).

Diseminarea proiectului și a rezultatelor sale s-a realizat prin: expoziții și evenimente, publicații online, comunicare internațională: Am colaborat cu partenerii internaționali pentru a împărtăși rezultatele și pentru a încuraja schimbul de idei și experiențe în domeniul educației artistice și culturale. Această diseminare a facilitat nu doar recunoașterea eforturilor și creativității celor mici, dar și consolidarea colaborării internaționale și îmbogățirea experienței educaționale în cadrul proiectului.

 

prof. Olga-Maria Ciucă

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 111 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/olga.ciuca

Articole asemănătoare