First Conditional Clause – The 1st session/ Scenariu Didactic

Ca formator de caractere, conștientizez necesitatea adaptării abordării didactice în direcția inovării și a utilizării aplicațiilor moderne de învățare, accentul necesitând a se muta de pe componenta cognitiv-reproductivă pe cea practică, care răspunde unor nevoi imediate. Aplicațiile moderne implică elevul în propria formare, susțin motivația învățării, dezvoltă autonomia în gândire și capacitatea de rezolvarea de probleme, competențe esențiale ale omului modern.

Exemplul de bună practică propus este o concepție proprie a unei soft educațional pentru predarea propoziției condiționale de tipul I, la clasa a VII-a, folosind cunoștințele dobândite prin participarea la un curs de formare pe AEL avansat. Este o activitate care se susține în laboratorul de informatică, elevii având posibilitatea de a o parcurge în ritm propriu, respectând, astfel, ritmul de învățare al fiecăruia.

Facilitarea receptării informației este garantată prin faptul că aceasta este prezentată mai multor stimuli simultan – vizual și auditiv, este interactivă și permite accesul la metode moderne de învățare, caracteristici ce vin în întâmpinarea dificultăților elevilor aflați în categorii dezavantajate – proveniți din familii modeste sau monoparentale, elevi cu deficit de atenție sau cu motivație scăzută de a învăța. Prima sesiune – etapele scenariului

Warm Up

Competența specifică: • Demonstrarea înţelegerii mesajului oral prin completarea unui text lacunar;

Audierea dialogului Podcast – Why the long face? Episode 7 The English We Speak series asigură expunerea elevilor la materiale autentice, tipice conversațiilor cotidiene, cu toate componentele sale – reveniri asupra discursului, ezitări, parafrazări sau conotații.
A horse walks into a bar. The barman says: (Gaped information) ʺWhy the long face? ʺ

Activitatea îşi propune să ofere elevilor cadrul propice de învăţare, printr-un exerciţiu de spargere a gheţii care să le capteze atenţia. Cerinţa este să identifice și să completeze cu o replică a dialogului audiat ( listening for gap information). Activitatea este frontală și se desfășoară în trei minute. Profesorul oferă feed-back imediat pentru realizarea cerinţei. Resursă: Why the long face? Episode 7 The English We Speak series www.bbc.co.uk/podcasts/series/tae#playepisode7

Lead in

Competența specifică: • Exprimarea corectă unei preferințe folosind fraza condițională de tipul I;

Elevii își exprimă preferința vizitării unui obiectiv turistic londonez celebru (London landmarks), folosind fraza condiționala de tipul I. Sunt vizate cunoașterea elementelor de cultură și civilizație anglo-saxonă.

If I go to London I might visit ……. a. The Big Ben b. The Tower Bridge c. The London Eye d. The Buchingham Palace

Activitatea îşi propune să dezvolte vocabularul referitor la obiectivele turistice londoneze, folosind structura condițională. Elevii folosesc structura lingvistică empiric, plecând de la un model oferit și folosind un set de imagini. Profesorul oferă feed-back pozitiv general pentru realizarea cerinţei. Activitatea se desfășoară în șapte minute.

Presentation

Competența specifică: • Receptarea corectă a regulilor gramaticale referitoare la fraza condițională de tipul I;

Elevii parcurg în ritm propriu prezentarea materialului despre fraza condiționala de tipul I. Aceasta se adresează atât învățării vizuale, cât și celei auditive, prin explicațiile aferente prezentate de profesor. Informația este schematizată, se folosesc marcatori și evidențiatori colorați, pentru ușurarea receptării conceptelor lingvistice. Activitatea se desfășoară în zece minute.

Practice

Competența specifică: • Utilizarea corectă a frazei condițională de tipul I în tipuri diverse de contexte;

Activitatea are drept obiectiv exersarea, prin lucru individual, a regulilor de utilizare a frazei condiționale de tipul I. Itemii sunt obiectivi, de potrivire și de completare de text lacunar. Evaluarea se realizează în pereche (interevaluare) pentru dezvoltarea autonomiei și a spiritului autocritic. Activitatea este individuală, respectiv pe echipe, și se desfășoară în treisprezece minute.

Production

Competența specifică: • Oferirea corectă a unor sugestii folosind fraza condițională de tipul I;

Activitatea de tip joc de rol, se desfășoară în perechi: elevul A este un turist interesat de obiective remarcabile ale României, elevul B este agentul de turism care oferă sugestii. Activitatea se desfășoară în șapte minute.

Student A ( the turist): What should I visit in Romania? Student B ( the guide): You might visit ………….. if you go to Romania.
a. The Peleș Castle b. The Merry Cemetery c. The Bran Castle d. The Voroneț Monastery

Evaluation

Competența specifică: • Redactarea unei scrisori scurte prin care face recomandări turistice folosind fraza condițională de tipul I;

Elevii completează 3 itemi obiectivi individual. Elevii redactează o scrisoare informală către un prieten din altă țară care dorește să viziteze România, folosind structura specifică unei scrisori informale și fraza condițională de tipul I.

Dear Tommy, I am so happy to hear you are going to visit my country this summer. Romania is the land of miracles: there are a lot of outstanding places which you must visit. I have a lot of preferences. If you come in August you must go to the Danube Delta, the birds’ paradise. I can join you to have wonderful memories together. See you soon, Dan

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare