Filosofia mea privind incluziunea în activitățile extracurriculare

Pornind de la ideea că toți copiii au aceleași trebuințe de bază în ce privește creșterea și dezvoltarea, școala trebuie să satisfacă în mod egal trebuințe precum cele de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate și independență, de securitate etc., indiferent de religie, gen, mediu din care provine sau dacă are vreo dizabilitate sau nu.

Astfel că în conceperea activităților extrașcolare am ținut seama de posibilitatea tuturor copiilor din clasă de a participa le ele. Amintesc doar câteva din principiile mele în stabilirea acestor activități extraşcolare:

  • Iubesc toți copiii în mod egal indiferent dacă au vreo dizabilitate sau nu!
  • Desfășor activități extrașcolare pe placul tuturor copiilor din clasa mea, inclusiv a copiilor cu CES.
  • Caut să fiu prietena tuturor copilașilor din clasa mea, astfel aflu lucruri de preț necesare pentru adaptarea activităților pe centre de interes.
  • Doresc să caut cele mai eficiente modalități educative pentru valorificarea întregului potențial al fiecărui copil în parte, inclusiv a celor cu CES.
  • Promit să-i fac pe copii să se respecte reciproc, indiferent de etnie, religie, gen sau mediu din care provine!
  • Încurajez toți copiii să-și spună punctul de vedere sau părerea privind subiectul abordat!
  • Tratez  toți copiii în mod egal, fiecare fiind unic și special!
  • Prin toate activitățile școlare și extrașcolare încerc să le dezvolt tuturor copiilor încrederea în forțele proprii, respectul de sine și pentru ceilalți din jur.
  • Caut să cultiv copiilor, inclusiv celor cu CES dragostea pentru frumos, estetic  prin activități extrașcolare diverse.
  • Toți copiii la care predau, inclusiv cei cu CES, ocupă un locușor în sufletul meu.

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală a tuturor copiilor care desfăşoară astfel de activităţi.

De ce am ales activitățile extracurriculare menționate în cele ce urmează? Această întrebare mi-o pun întotdeauna când stabilesc programul activităţilor extracurriculare pe an/semestru. În stabilirea activităţilor extracurriculare ţin seama de toţi copiii din clasă. Acest lucru presupune o bună cunoaştere a copiilor – probleme de sănătate, centrele lor de interes, visele lor.

Detalierea unei activități extracurriculare

Domeniul: Activităţi practice tradiţionale
Tipul de activitate: Cercul de cusături tradiționale
Genericul: „Ne place să coasem în cruce”
Scopul acestei activităţi extracurriculare este de a transmite copiilor dragostea pentru obiceiurile si valorile străbune.
Obiective: plăcerea copiilor de a lucra în grup, de a sta de vorba cu bunicuţele depănând istorioare, formarea abilităţilor de a coase, dezvoltarea gustului pentru estetic, cultivarea altruismului

Modalitățile de integrare a copiilor cu CES:
Cercul e destinat tuturor copiilor inclusiv copiilor cu CES. Cei care au nevoie de sprijin il primesc cu mare drag, atât din partea colegilor, cât şi din partea noastră a adulţilor implicaţi. Erau bineveniţi toţi copiii (fete şi băieţi) cu vârste cuprinse între 6-10 ani, care iubeau cusutul, sau la început i-a adus doar curiozitatea,  plăcerea de a coase au descoperit-o pe parcurs. Au participat si copii cu CES care aveau probleme locomotorii,  de vorbire, probleme usoare de auz si chiar si copii cu ADHD.

Descrierea activității:
Cercul de cusături tradiţionale l-am implementat la nivel local, locul de desfăşurare a activităţilor din cadrul cercului era la Centrul de Documentare şi Informare Turistică din localitate. În timpul anului școlar, ne întâlneam o data pe săptămână, iar în vacanţa de vară alegeam o săptămână.

Competențe transversale: Creativitate și Inovație, Gândire Critică și Rezolvarea problemelor, Comunicare și Colaborare

Nevoi interne atinse: nevoia de securitate, nevoia de dragoste şi apartenenţă, nevoia de afirmare, nevoia de libertate de decizie, nevoia de amuzament

Deprinderi sociale integrate: Aici integrez, după părerea mea, mai multe deprinderi sociale- cusutul, discuţiile cu bunicile, mămicile celorlalţi copii, vânzarea produselor, negocierea preţurilor.

Evaluare: Noi evaluăm această activitate prin produsele finite obţinute. Aceste produse au participat la o expoziţie cu vânzare într-un scop caritabil.

 

prof. Mirela Moisi

Liceul Tehnologic Petri Mor, Nușfalău (Sălaj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.moisi

Articole asemănătoare