Exemple de jocuri didactice utilizate pentru formarea abilităților de viață cotidiană

Jocul reprezintă o activitate complexă, cu multiple semnificații și implicații în dezvoltarea, comportamentul și personalitatea copilului. Datorită potențialului și complexității sale, jocul a fost abordat de mulți specialiști, care au încercat să-i ofere o definiție cât mai completă.

Paul Popescu Neveanu definește jocul în dicționarul de psihologie (1978, pag. 396) ca „formă de activitate specifică pentru copil și hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică”. Jocul didactic reprezintă o metodă de instruire ce are un scop educativ și apelează la fuziunea dintre elementele instructive și elementele distractive.

Rolul jocului didactic este de a pune în valoare achizițiile elevilor, dar și pentru exersarea anumitor priceperi, deprinderi și abilități ale acestora, într-un mod plăcut și atractiv. Spre deosebire de alte jocuri, jocul didactic are următoarele elemente constitutive:

 • Conținutul include cunoștințele însușite anterior în activități comune cu întreaga clasă;
 • Sarcina didactică constă fie într-o problemă de gândire, fie de comparație, recunoaștere etc;
 • Regulile jocului au funcție reglatoare pentru relațiile dintre elevi și indică modul cum să se joace, cum să rezolve sarcina;
 • Acțiunea de joc reprezintă momentul așteptării, surprizei, etc, fiind cel care face jocul să fie atractiv și plăcut.

Jocul didactic este utilizat în vederea stimulării cognitive a elevului, exersarea unor abilități și deprinderi de activitate independentă, dar și pentru educarea trăsăturilor de personalitate. Includem în cele ce urmează câteva exemple de jocuri didactice utilizate pentru formarea abilităților de viață cotidiană.

 • Găsește repede!

Scopul: sistematizarea cunoștințelor despre obiectele de igienă personală;

Sarcina didactică: raportarea corectă a obiectelor de igienă personală, cum și când  se utilizează;

Regulile jocului: fiecare echipă alege prin reprezentanții ei de la panou, cât  mai multe jetoane în concordanță cu obiectul stabilit, în timpul acordat. După fiecare joc, elevii plasează jetoanele alese în dreptul obiectului. Câștigă echipa care termină cel mai repede selecționarea tuturor jetoanelor, făcând cât mai puține greșeli.

Material didactic: panoul, obiecte de igienă personală (săpun, prosop, periuță și pastă de dinți, etc) jetoane diferite ilustrând obiecte de igienă personală.

Desfășurarea jocului

Se pun în discuție, iar elevii vor fi repartizați în 3-4 echipe. Fiecare echipă stă la masa sa. Profesorul repartizează fiecărei echipe un obiect (periuța de dinți, pasta de dinți, pieptăn, etc). Jetoanele reprezintă obiectele de igienă personală, ce vor fi afișate pe un panou mare. La un semnal dat, câte un reprezentant al echipei vine la panoul cu jetoane și alege cât mai repede jetoanele până la semnalul de încetare. Elevii se reîntorc cu jetoanele la echipele lor și verifică împreună dacă alegerea a fost făcută bine.  Jetoanele alese greșit sunt afișate din nou la panou. Acțiunea se repetă până la epuizarea jetoanelor de pe panou.

 • Ghicește ce am în săculeț?

Scopul: fixarea și consolidarea cunoștințelor despre obiectele de igienă personală, precum și modul lor de utilizare; perfecționarea acuității analizatorilor tactili;

Sarcina didactică: cunoașterea după pipăit a obiectelor de igienă personală, enumerarea caracteristicilor acestora și precizarea și simularea modului de utilizare a lor.

Regulile jocului: elevii sunt chemați la masa profesorului, apoi un elev este legat la ochi. Elevul legat la ochi, alege din săculeț un obiect și îl arată colegilor. Pipăie obiectul, apoi îl denumește. Dacă este denumit corect obiectul, elevul legat la ochi trebuie să spună cum folosește acel obiect și să simuleze utilizarea.

Material didactic: obiecte de igienă personală, săculeț;

Desfășurarea jocului

Obiectele vor fi puse într-un săculeț, pe o masă în fața clasei. Un elev ales de profesor sau propus de colegi va veni la masă, unde este săculețul cu obiecte. Va fi legat la ochi. Va alege un obiect, pe care prin intermediul pipăitului trebuie să-l recunoască. Dacă răspunsul este corect, va spune în ce mod poate fi utilizat și va simula modul de utilizare. Jocul continuă până ce materialul existent va fi epuizat.

 • Întrecerea

Scopul: selectarea obiectelor de igienă personală necesare pentru realizarea anumitor acțiuni.

Sarcina: Pe jetoane sunt prezentate acțiune: spălatul pe mâni, pieptănatul, spălatul dinților, etc. Elevii sunt împărțiți pe grupe. Un elev, care este reprezentantul grupului alege un jeton din plic, apoi pentru efectuarea acțiunii alese obiectele necesare din cutie și simulează acțiune cerută. Grupa care efectuează cel mai repede toate acțiunile câștigă.

Materialul didactic: plicuri cu jetoane, cutii cu obiecte de igienă personală

Desfășurarea jocului

Elevii sunt împărțiți în două grupe. Fiecare grupă primește câte un plic cu jetoane. Jetoanele reprezintă acțiuni: spălat pe față, curățat haina, șters pe mâini, etc fiecare grupă primește câte o cutie cu obiecte de igienă personală. Un elev din fiecare grupă alege un jeton din plic, apoi pentru realizarea acțiunii alege din cutie obiectele necesare, după simulează acțiunea. Jocul se desfășoară până se epuizează jetoanele. Grupa care finalizează prima devine câștigătoare.

 • Ghicește cine sunt!

Scopul: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre igiena personală;

Sarcina didactică: identificarea obiectelor de igienă personală după anumite indicii;

Regulile jocului: Elevul care oferă răspunsul corect primește un jeton. Elevul care răspunde greșit rămâne în picioare. Cel care adună cele mai multe jetoane câștigă jocul.

Material didactic: plic cu ghicitori, jetoane;

Desfășurarea jocului: Într-un plic sunt ghicitori despre obiecte de igienă personală. Elevii răspund pe rând la ghicitori. Dacă elevul dă răspunsul corect la ghicitoare primește un jeton, dacă nu știe răspunsul sau greșește răspunsul, acesta rămâne în picioare până îi vine rândul iar. Jocul se desfășoară până la epuizarea ghicitorilor.

 • Casa păpușii

Scopul: consolidarea cunoștințelor de igienă a spațiului, a mobilierului specific camerelor casei;

Sarcina didactică: identificarea obiectelor de mobilier specifice camerelor de locuit, identificarea obiectelor necesare pentru igiena spațiului;

Regulile jocului: Elevii formează echipe. Fiecare echipă trebuie să amenajeze cu mobilier specific o cameră (exemplu: bucătăria, sufrageria, dormitorul). Ei trebuie să aleagă obiectele necesare pentru igiena spațiului respectiv.

Material didactic: păpușă, mobilier de păpuși, obiecte de igienă a spațiului;

Desfășurarea jocului: Păpușa spune că dorește să se mute într-o casă nouă. Are nevoie de ajutorul elevilor pentru a amenaja camerele. Elevii împărțiți pe echipe aleg mobilierul necesar pentru: dormitor, bucătărie și sufragerie. Apoi aleg obiectele necesare pentru igiena spațiului respectiv.

 • Cutia hărniciei

Scopul: identificarea obiectelor de igienă și efectuarea unor acțiuni de curățenie.

Sarcina didactică: selectarea corectă a obiectelor de igienă pentru efectuarea unor acțiuni de curățenie.

Regulile jocului: Fiecare elev execută câte o acțiune indicată de jeton și selectează din cutie obiectele necesare

Materialul: plic cu jetoane, cutie cu obiecte de igienă a spațiului;

Desfășurarea jocului: Într-un plic sunt jetoane, care au imagini cu acțiuni, precum: copilul șterge praful, copilul șterge fereastra, fata mătură, etc. Fiecare elev alege câte un jeton din plic. Spune ce acțiune trebuie să efectueze. Apoi din cutie alege obiectele necesare realizării acțiunii.  Dacă obiectele sunt alese corect primește aplauze de la colegi. Dacă obiectele alese nu sunt corespunzătoare, mai are dreptul la o încercare.

 • Alege ce lipsește!

Scopul: identificarea și numirea obiectelor pentru igiena spațiului.

Sarcina didactică: identificarea obiectelor care lipsesc pentru executarea acțiunilor de curățenie.

Regulile jocului: Fiecare elev alege o imagine. Observă cu atenție imaginea, apoi spune ce obiect lipsește pentru realizarea acțiunii respective.

Material didactic: imagini cu copii care efectuează acțiuni de curățenie.

Desfășurarea jocului: Sunt expuse imaginile pe un panou. Pe rând fiecare elev vine la panou și alege o imagine. Verbalizează ce acțiune este înfățișată în imagine. Apoi merge în bancă pentru a privi imaginea mai atent. Când identifică ce obiect lipsește din imagine spune cu voce tare la întreaga clasă.

Bibliografie

 1. Ceaușu V., Pitariu H., Toma M.- Psihologia și viața cotidiană, Ed. A.R.S.R, București, 1988;
 2. Elkonin D.B – Psihologia jocului, E.D.P, București, 1980;
 3. Popescu –Neveanu P. – Dicționar de psihologie, Ed. Albatros, București, 1978;
 4. Șchipou U. – Probleme psihologice ale jocurilor și distracțiilor, E.D.P., București, 1970;
 5. Vrășmaș T., Daunt, P., Mușu I., – Integrarea în societate a copiilor cu cerințe educative speciale‚ E.D.P, București, 1996;

 

prof. Luciana Ancuța Vasiluță

C.S.E.I. Drobeta Turnu Severin (Mehedinţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luciana.vasiluta

Articole asemănătoare