Exemple de bune practici privind învățarea colaborativă la preșcolari

Metodele activ-participative sunt cele mai bune strategii de exersare a învăţării prin colaborare. În cadrul lor, echipele îşi realizează sarcina de lucru, după care prezintă rezultatele. La final, are loc interevaluarea.
Prezentăm, în cele ce urmează, câteva exemple de activităţi în care am utilizat o serie de metode moderne, în care grupa a fost organizată pe echipe de lucru.

1. “Sărbătorile de iarnă la români” – lectură după imagini (EXPLOZIA STELARĂ)

  • Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor;
  • Se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri;
  • Se poate folosi cu succes în etapa de fixare a temei.

Obiectivul se referă la formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme.

Material – o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, tablouri, ilustrații jetoane, siluete, tabloul „Explozia stelară”.

Copiii, așezați în semicerc, propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se desenează ideea centrală.
Pe cele 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?, iar cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci îşi alege câte trei-patru colegi, organizându-se astfel în cinci grupuri. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor.

La expirarea timpului, copiii revin în semicerc în jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în funcţie de potenţialul grupei/ grupului. Celelalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebari corecte, legate de temă, precum şi modul de cooperare şi interacţiune.

2. „În ţara prieteniei” – joc didactic (TEHNICA BLAZONULUI)

Metoda propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, jetoane, cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real.

Etape:

  • Comunicarea sarcinii de lucru şi realizarea echipelor (fiecare echipă va realiza câte un blazon)
  • Realizarea blazonului în grup
  • Expunerea şi evaluarea frontală a blazonului (fiecare grup îşi prezintă blazonul; se face o miniexpoziţie cu blazoanele fiecărei echipe; copiii fac comentarii).

prof. Alina-Simona Dulgheru

Grădiniţa cu P.P. nr.5 Clopoțel, Bârlad (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.dulgheru

Articole asemănătoare