Excursia școlară – „motiv de bucurie pentru elevi”

Un mijloc didactic important în raport cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului ce-i oferă acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct o mare varietate de aspecte din mediul natural este excursia. Aceasta înlesnește educarea şi dezvoltarea simţului estetic, stârneşte dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia păstrând în memorie unele momente ce pot fi de neuitat pentru ei pentru tot restul vieţii.

Excursia didactică are ca scop:

 • dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi (de orientare pe teren, schiţarea unor peisaje simple, alcătuirea unor scheme/desene);
 • formarea deprinderii de a utiliza instrumente necesare cercetării terenului (busola);
 • formarea deprinderii de a face scurte însemnări pe parcursul excursiei;
 • formarea deprinderilor de a colecta, ambala şi transporta materialul adunat în excursie;
 • formarea deprinderilor de a imortaliza pe peliculă imagini semnificative din punct de vedere geografic, istoric;
 • lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică.

Etapele de care trebuie să ținem seama în organizarea/desfăşurarea excursiilor sunt:

 • proiectarea excursiei (stabilirea traseului, stabilirea opririlor şi a locurilor de cazare, stabilirea obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare);
 • pregătirea teoretică şi tehnică (pentru învăţător: studierea hărţii în vederea identificării obiectivelor pe teren, eventual deplasarea la faţa locului; pentru elevi: cunoaşterea planului, repartizarea sarcinilor individuale sau de grup, formarea grupelor de lucru, stabilirea  echipamentului);
 • desfăşurarea excursiei;
 • evaluarea excursiei (la întoarcere fiecare grupă îşi definitivează materialul cules, îl prezintă în faţa colegilor şi se face evaluarea; se pot organiza expoziţii).

Primele două etape constau în pregătirea teoretică, documentarea, studierea traseului, orientarea. Pentru o bună pregătire trebuie ca învățătorul/profesorul să cunoască mai întâi locul, prognoza meteo pentru perioada când se va desfăşura excursia, datele plecării şi sosirii mijlocului de transport.

În etapa de documentare cadrul didactic poate folosi articole de pe internet, diverse prezentări ale zonei respective, oferte, hărţi, fotografii, pliante. Documentaţia bibliografică bună este foarte importantă pentru că, indiferent că la faţa locului este ghid sau nu, cadrul didactic este coordonatorul activităţii şi trebuie să ofere explicaţia ştiinţifică.

Organizatorul excursiei alege cea mai cunoscută zonă, asigurând transportul, masa, respectiv cazarea. Tot el va stabili și traseul şi se va ţine o evidenţă a numărului de participanţi, notând și punctele de aplicaţie practică sau activităţile specifice fiecărei opriri. După organizarea datelor, profesorul prezintă oferta părinţilor, trasîndu-le chiar și diverse sarcini părinţilor însoţitori, dar și copiilor. Se analizează costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu actele şi aprobările necesare oricărei excursii.

Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei – cea de-a treia etapă constă în: culegerea datelor şi cercetarea la faţa locului. În timpul excursiilor putem studia: fenomene geologice (cariere de piatră, peşteri, saline), aspecte geografice (un lac, un munte, o deltă, un baraj natural, vegetația și fauna dintr-o anumită zonă), elemente de etnografie (datini, tradiții, portul popular din zona respectivă), aspecte din viaţa culturală şi religioasă (biserici, basilici, monumente, fortificații), aspecte din viaţa socio-economică (fabrică, magazine, cofetării/patiserii), aspecte ale trecutului istoric (cetăţi, ruine).

În ultima etapă avem în vedere: verificarea, selectarea, prelucrarea materialului cules şi valorificarea rezultatelor:

 • păstrarea informaţiilor, ordonarea evenimentelor;
 • compararea anumitor aspecte;
 • conştientizarea anumite trăiri ale participanţilor;
 • emiterea de concluzii și efectuarea unor aprecieri;
 • reconstituirea traseului pe zile, în funcţie de obiectivele urmărite;
 • adunarea materialelor culese şi analizarea lor în totalitate;
 • revederea notiţelor și completarea, acolo unde e cazul, cu ajutorul întrebărilor;
 • așezarea în ordine a eşantioanelor de roci, fructe, ramuri, frunze, insecte etc.;
 • aranjarea fotografiilor sau vizionarea înregistrărilor;
 • vizionarea traseului marcat pe harta fizică cu o bandă colorată, marcându-se punctele de lucru de pe parcursul excursiei;
 • ilustrarea cu o fotografie reprezentativă a obiectivelor principale, în funcţie de scopul urmărit;
 • valorificarea materialului cules prin realizarea unor panouri informative sau panouri cu fotografii de grup ale elevilor cu scop ilustrativ şi educativ de popularizare a acţiunii pentru trezirea interesului copiilor pentru cunoaşterea patriei.

Orice excursie constituie un mijloc important de călire a organismului şi de unitate a colectivului, concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, conţinutul informativ al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni propusă în studiu.

Pe toată durata excursiei trebuie făcute înţelese legăturile cauză-efect între componentele mediului, prin popasuri cu scopul de a observa unele lucrări de degradare a terenului  sau de poluare, observarea deşeurilor menajere aruncate la întâmplare în preajma apelor, în locurile de relaxare din păduri, în preajma localităţilor.

Toate tipurile de excursii respectă parcurgerea acestor etape: pregătitoare, organizatorică, de instruire a colectivului de elevi  pentru a fi capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul activităţilor, dar și valorificarea rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care învăţătorul sau profesorul îi poate face pe școlari să înţeleagă noţiunile de  geografie, științe le naturii, evoluţia fenomenelor din mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu realitatea înconjurătoare,  interesul pentru studiul acestor discipline lărgindu-se.

Excursia este de fapt o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de domiciliu, cu un mijloc de transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul, lărgirea orizontului  didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. Acest tip de activitate anticipează  intuirea, cunoasterea generală, uşurând succesul învăţării, având avantajul de a ușura observarea  elementelor mediului în ansamblul lor, cu interrelaţiile specifice, generând deducerea cauzelor care le-au generat.

Din punct de vedere al conţinutului sunt mai multe tipuri de excursii:

 • excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic ;
 • excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic ;
 • excursii cu obiective mixte.

Excursia școlară este una dintre cele mai interesante, plăcute si utile activităţi extrașcolare, provocând contactul direct cu mediul, aceasta însemnând o percepere activă a unor zone geografice, peisaje, acţionand direct asupra acestora.Prin aceste acţiuni copiii dobândesc informaţii, îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare, de aceea, conţinutul trebuie ales cu grijă, bine corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare unei bunei desfăşurări a activităţii.

Pe parcursul anulor școlari 2015-2016, 2016-2017, respectiv 2017-2018 am organizat mai multe excursii atât pe plan județean, cât și național. Dintre acestea vă prezentăm câteva:

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ

Itinerariul excursiei: NĂMOLOASA – BRAȘOV – RÂȘNOV şi retur
Data/perioada de desfăşurare: 30 iunie 2016 – 1 iulie 2016, plecare din faţa şcolii la ora 6,30 – întoarcere în faţa şcolii între orele 22,00 – 22,30.
Participanţi: elevii clasei a II – a
Scop:
organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece împreună timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive;
cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale patriei.
Motivaţia: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului prin activităţi extracurriculare.

Obiective:

 • Vizitarea unor obiective turistice: Mausoleul Mărășești, Mănăstirea Lepșa, Dino Park Râșnov, Peștera Valea Cetății Râșnov, Cetatea Râșnov, Castelul Bran, Poiana Brașov, Biserica Neagră Brașov.
 • Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii;
 • Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
 • Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii grupului.

Etapele de pregătirea a excursiei:

 • Proiectarea acesteia;
 • Pregătirea teoretică şi tehnică;
 • Desfăşurarea propriu – zisă a excursiei;
 • Evaluarea acesteia.

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ

Itinerariul excursiei: NĂMOLOASA – GALAȚI  şi retur
Data/perioada de desfăşurare: 30.09.2016, plecare din faţa şcolii la ora 14,00 – întoarcere în faţa   şcolii între orele 21,00 – 21,30.
Participanţi: elevii claselor II-IV
Scop: organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a-și lărgiri orizontului didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie si practică.

Obiective:

 • Vizitarea unor obiective turistice: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Gradina Publică, expoziția interactivă „Egiptul Antic” – Shopping City Galați
 • Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de date despre istoria Egiptului Antic şi pentru studiul naturii.

Etapele de pregătirea a excursiei:

 • Proiectarea acesteia;
 • Pregătirea teoretică şi tehnică;
 • Desfăşurarea propriu – zisă a excursiei;
 • Evaluarea acesteia.

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ

Itinerariul excursiei: NĂMOLOASA – SĂPÂNȚA – GURA HUMORULUI – TÂRGU NEAMȚ – NĂMOLOASA şi retur
Data /perioada de desfăşurare: 25-28 iunie 2017, plecare din faţa şcolii pe 25.VI.2017, ora 10.00 – întoarcere în faţa   şcolii pe 28.VI.2017, ora între orele 20,30-21,00.
Participanţi: elevii clasei a III-a
Scop:
formarea deprinderilor de a imortaliza pe peliculă imagini semnificative din punct de vedere geografic, istoric, cultural, religios;
lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică.

Obiective:

 • Vizitarea unor obiective turistice: Cimitirul Vesel Săpânța, Casa Memorială George Coșbuc, Mănăstirea  Săpânța Peri, Mănăstirea Moisei, Mănăstirea Bârsana, Vatra Dornei, Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț,  Mănăstirea Humor, Mănăstirea Slatina, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Varatec, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Sihastria, Mănăstirea Sihla, Cetatea Neamțului, Parcul Tematic si Muzeul Memorial Ion Creanga Humulesti, Rezervatia de Zimbri si Fauna Carpatina Dragos Voda, Casa Memorială Mihail Sadoveanu, Casa Memorială Al. Vlahuta, mormântul Veronicăi Micle, Barajul Bicaz, etc.
 • Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii;
 • Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.

Etapele de pregătirea a excursiei:

 • Proiectarea acesteia;
 • Pregătirea teoretică şi tehnică;
 • Desfăşurarea propriu – zisă a excursiei;
 • Evaluarea acesteia.

Excursiile școlare oferă elevilor șansa de a scăpa de rutina de zi cu zi și de a vizita locuri despre care au învățat în clasă. În timp ce la școală se studiază doar după materialele didactice, excursiile vin în continuarea experienței educaționale, în acest fel, școlarii înțelegând criteriile și subiectele ce le-au fost predate în clasă.

Din materialele prezentate, se distinge că cele mai frecvente excursii le-am realizat la muzee, cetăți, case memoriale, mănăstiri, grădini botanice și grădini zoologice. Multe muzee au devenit mai receptive și doresc să crească interesul elevilor în domeniul științei îmbrăcând o “nouă haină”(amintesc trei dintre muzeele din Bucuresti – recent redeschis – Galați și Tulcea, Parcul Tematic Ion Creanga Humulesti).

Sunt și părinți care au “probleme” de încredere în ceea ce privește excursiile cu școala, însă pentru elevi, reprezintă posibilitatea de a experimenta lucruri noi, devenind o experiență de neuitat. Buna colaborare cu familiile elevilor mei, a adus, de fiecare dată,  în mijlocul nostru un părinte. Excursiile realizate cu clasa sunt importante deoarece copiii se cunosc astfel și în afara cadrului instituțional al școlii, își descoperă alte fațete și sunt o modalitate pentru elevii mai timizi, mai puțin integrați în grup, să își facă prieteni și să fie acceptați de către ceilalți. Aici revine și rolul cadrului didactic de a propune activități care să faciliteze participarea tuturor copiilor în cadrul excursiei, iar părinților să nu transmită copilului propriile anxietăți și temeri privind capacitatea de a se descurca singur, fără a avea familia lângă.

În concluzie, remarc că excursiile contribuie la creșterea interesului școlarului pentru studiu, măresc orizontul geografic al copiilor, fac legătura dintre teorie și practică și sunt bune ocazii de cunoaștere. În acest cadru, copilul se simte mai puțin îngrădit de anumite reguli existente în școală sau acasă, și de aceea, în excursii întâlnim o stare de relaxare, care permite manifestarea personalității sub o formă mult mai variată, această activitate fiind un bun prilej cu ajutorul căreia se cultivă relațiile de grup, se dezvoltă spiritul de prietenie, de disciplină, se crează legăturile care se pot transforma în prietenii de durată.

Bibliografie:
“Revista Învăţământul Preşcolar ”, nr. 1-2/1994, Ministerul Învăţământului, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. Bucureşti, 1994;
“Revista Învăţământul Preşcolar”, nr. 1-2/2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti;
“Revista Învăţământul Preşcolar”, nr. 3-4/2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti;
Ionescu, M., Radu, I., (2004), “Didactica modernă”-ediţia a II-a, revizuită, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.

prof. Titiana-Carmen Ioniță

Şcoala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa, jud. Galaţi (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/titiana.ionita

Articole asemănătoare