Evaluarea învӑțării bazată pe investigația științifică structurată și ghidată aplicatӑ în fizică

Evaluarea învățării bazată pe investigația științifică aplicată în fizică, plecând de la noile repere metodologice pentru aplicarea Curriculumului la clasa a IX-a, disciplina Fizică, reprezintă o  alegere provocatoare pentru  cercetarea pedagogică și  prezintă semnificație prin prisma nevoilor actuale, așa cum se regăsesc atât în noul ghid cu repere metodologice pentru cls a IX-a dar și în realitățile zilelor noastre.

Ideile pliate pe învățarea fizicii prin investigație științifică și care se regăsesc în ghidul metodologic, consider că trebuie puse în practică concret și cu rezultate cuantificabile într-o evaluare pe itemi structurați pe cunoaștere, aplicare și raționament.

Ca punct de plecare, sunt importante sugestiile din Noile repere metodologice: „Abordarea didactică bazată pe investigație atât la fizică, precum și la alte discipline din categoria științelor conduce la formarea unor competențe transferabile ulterior în viața profesională, cum ar fi lucrul în echipă, capacitatea de a scrie și de a se exprima în limbaj științific, capacitatea de a experimenta în vederea rezolvării de probleme. Totodată, învățarea prin investigație facilitează și înțelegerea de profunzime a temelor și conceptelor științifice propuse de curriculum. Acest lucru se realizează în primul rând prin creșterea gradului de implicare al elevilor în cadrul lecțiilor și prin valorificarea mai multor moduri de cunoaștere: confruntați cu un fapt sau un fenomen necunoscut, elevii își pun întrebări; folosesc întrebările ca să proiecteze și să realizeze investigații; fac apel la cunoștințe matematice și tehnologice ca instrumente de cunoaștere și comunicare; formulează explicații și argumente logice bazându-se pe dovezi; împărtășesc clasei informații privind rezultatele și procedurile utilizate. Astfel abordarea învățării prin investigație determină formarea și dezvoltarea unor serii de abilități utile în viața de zi cu zi, dar în același timp le dezvoltă și creativitatea, independentă și încrederea de sine.”

Astfel, plecând de la premisa  folosirii în lecțiile de fizică, a investigației științifice structurată și ghidată ca proces de învățare, se vor obține rezultate  de calitate și de durată prin prisma competențelor dobândite.

Trecerea de la investigația structurată care presupune un grad ridicat de dirijare și control din partea profesorului prin  investigația ghidată ca stil intermediar este calea către stilul liber al  oamenilor de știință în cercetările lor.

De asemenea, evaluarea pe itemi cu conținuturi care să vizeze cunoașterea, aplicarea și raționamentul vor oferi informații obiective, cuantificabile despre succesul învățării prin investigație științifică.

Un  detaliu important, va fi legătura dintre diagnoza inițială bazată pe evaluarea inițială de la începutul clasei a IX-a și proiectarea unităților de învățare, pliate pe nivelul deficiențelor constatate, pentru elevi din același an și același profil, astfel se vor obține rezultate ale evaluării care  vor permite trecerea la un nivel superior de complexitate.

Consider că o cercetare în acest sens va interesa și alți colegi profesori de fizică.

Bibliografie

 

prof. Camelia Băran

Colegiul Național Mihai Viteazul, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.baran

Articole asemănătoare