Educația media, un imperativ al școlii de azi

Unul dintre obiectivele prioritare ale  școlii în actualitate este de a forma elevul ca cetățean responsabil, implicat, onest, receptiv la nou. Consider că spiritul reflexiv, simțul critic al realității, seriozitatea, alături de alte calități și valori personale, le datorăm în primul rând profesorilor care ne-au format. Și cum să ne exprimăm recunoștința altfel decât încercând la rândul nostru să le continuăm nobila misiune?

Îmi place meseria pe care mi-am ales-o pentru că iubesc materia ei primă: noi, dascălii, modelăm suflete şi proiectăm destine, punem temeliile viitorului.

Educația media în școală vine în completarea acestor preocupări personale şi a eforturilor şcolii de a forma tineri responsabili. „Omul, prin natură, este un animal social”, spunea Aristotel, iar eu consider şi acţionez în spiritul necesităţii ca elevii să păşească, după absolvire, pe un tărâm cunoscut. Ca profesor de Limba şi literatura română, abordez în permanenţă la clasă de fapt situaţii de viaţă. Ancorând problematica operelor literare în actualitate, îi invit să surprindă esenţa vieţii, îi provoc să ia atitudine, să se implice, să-şi însuşească un comportament civic.

Provocarea lansată elevilor de a deveni reporteri, de a edita un ziar al liceului le-ar oferi  şansa unei experienţe jurnalistice autentice şi posibilitatea de a deschide larg porţile şcolii. Câştigul ar fi garantat în ambele direcţii: elevii au nevoie să interacţioneze cu autorităţi şi comunităţi locale aşa cum şi noi, ca instituţie, avem multe de transmis. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară a liceelor este bogată: proiecte şi concursuri judeţene şi naţionale,  dezbateri şi mese rotunde cu specialişti (medici, scriitori, reprezentanţi media, actori, ingineri),  parteneriate cu universități şi autorități locale, felurite acţiuni culturale sau civice,  toate acestea pentru a forma cetăţeni.

Un ziar al liceului utilizând tehnologiile moderne mi s-ar părea extrem de util: ar facilita publicarea şi schimbul operativ de informaţii, ar permite interactivitatea, conectându-ne cu instituţii sau persoane partenere, ar pune la dispoziţia comunităţii un conţinut bogat în format audio sau foto, ne-ar simplifica munca. Evoluţia tehnologiei determină evoluţia societăţii şi de aceea cred că, în secolul informaţiei, inovaţia vine în întâmpinarea nevoii de formare continuă a omului. Dintotdeauna mass-media ne-a racordat la realităţile contemporane, ne-a informat, ne-a „ţinut aproape”. În prezent, prin alternativele online (şi am devenit majoritatea utilizatori), ne oferă şi şansa de a ne transforma în producători: comentăm, colaborăm, postăm, schimbăm impresii şi informaţii.

Proiectele de promovare și implementare a educației media în școli oferă un cadru organizat de a practica jurnalismul cetăţenesc. Obstacolele pe care le-am putea întâmpina sunt din punctul meu de vedere provocări cărora le vom face față: reticenţa unor persoane cu care am veni în contact cred că ne va ambiţiona, dificultăţile de natură tehnică vor contribui la perfecţionarea noastră în new media, pionieratul, cu toate riscurile lui, nu poate avea decât efecte pozitive. Salut deci orice iniţiativă de a aduce jurnalismul în clasă pentru că reflectă preocuparea pentru ziua de mâine: de prezentul elevilor noştri depinde viitorul tuturor!

 

prof. Alina Axinie

Liceul Dimitrie Negreanu, Botoșani (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.axinie

Articole asemănătoare