Abordarea pedagogică a conceptului de dezvoltare durabilă, prin intermediul activităților extracurriculare

Dezvoltarea durabilă este un concept cheie pentru populația de interes general si ca atare, ea trebuie privită mai mult ca o filosofie decât ca o rețetă de măsuri pe care cineva le decide, iar altcineva le execută. Cu alta cuvinte, dezvoltarea durabilă trebuie să devină o stare de spirit trăibilă, deopotrivă, de toți laolaltă și de fiecare în parte.

La întrebarea privind sursa principală de informare privind conceptul de dezvoltare durabilă  și obiectivele dezvoltării durabile, majoritatea elevilor chestionați au menționat internetul, în timp ce evenimentele organizate la școală au fost menționate de doar 10% dintre elevii care au participat la sondaj. În acest context, am decis ca abordarea pedagogică pentru o dezvoltare durabilă în rândul elevilor să aibă loc în medii de învățare non-formale, precum Școala Altfel și Săptămâna Verde.

Întrebări precum: Ce este dezvoltarea durabilă? Care este scopul acestei dezvoltări? Cine a decis importanța dezvoltării durabile?, De ce există 17 obiective? Fiecare țară trebuie să atingă toate obiectivele? Pot susține doar un singur obiectiv? au constituit puncte de plecare în organizarea activității, iar abordarea pedagogică folosită s-a bazat pe  demersul de interogare bazat pe întrebările elevilor.
Un prim pas a fost prezentarea evoluţiei conceptului de dezvoltare durabilă, cu ajutorul diagramei din Figura 1:

Figura 1: Evoluția în timp a dezvoltării durabile
Figura 1: Evoluția în timp a dezvoltării durabile

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun” (1987), cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland, și anume: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Atunci când facem referire la dezvoltarea durabilă, este imposibil să nu menționăm cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale (Figura 2), asumate de țara noastră alături de celelate state membre ONU, în septembrie 2015. Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Pentru atingerea obiectivelor, fiecare dintre acestea cuprinde mai multe ținte, iar fiecare țintă este măsurată prin unul sau mai mulți indicatori.

Figura 2: Obiectivele de dezvoltare durabilă
Figura 2: Obiectivele de dezvoltare durabilă

Vizionarea resursei video youtube.com/watch?v=iY77zvY6Is4, urmată de dezbaterea tematică, a fost foarte utilă în înțelegerea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD): Ce sunt ODD?  De ce sunt importante? Cum ne putem implica în atingerea ODD? etc.

Astfel, elevii vor reține faptul că ODD au apărut ca răspuns la criza climatică actuală (încălzirea globală, schimbările climatice, precum și consecințele acestora) și reprezintă o listă de măsuri și acțiuni asumate de toate popoarele lumii, în vederea reducerii consecințelor nefaste. Și nu în ultimul rând, gândirea durabilă și implicarea pornește de la fiecare din noi.

Din multitudinea problemelor asociate celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, în cadrul proiectului nostru ne-am oprit asupra problematicii privind mediul înconjurător. De-a lungul timpului, planeta noastră ne-a oferit o abundență de resurse naturale, însă aceste resurse uneori nu au fost utilizate în mod responsabil și în prezent consumul este mult peste ceea ce poate oferi ea. Trebuie să învățăm cum să folosim și să producem în mod responsabil resursele existente, iar acest lucru poate fi realizat și prin acțiuni de reutilizare, recuperare și reciclare a deșeurilor.

Pe baza noțiunilor deja cunoscute privind consumul responsabil și pornind de la ideea că în orice schimbare conștientizarea este primul pas, iar implicarea este următorul pas, elevii au fost încurajați să devină eroii schimbărilor și să propună măsuri reale, ce pot fi aplicate in vederea reducerii problemelor legate de mediul inconjurător. Motto-ul dezbaterii a fost „Gândeste durabil, implica-te”.

Una din acțiunile propuse de către elevi a fost reutilizarea hârtiei pentru fabricarea manuală a hârtiei reciclate. Astfel, cu un minim necesar de ustensile și materiale, elevii au fabricat hârtie manuală din cofraje de ouă (youtube.com/watch?v=BXURPUKPsDs ), după care, din hârtia astfel obținută, au confecționat diverse obiecte handmade (semne de carte, carnețele etc).

La finalul activității ce s-a întins pe perioada a 3 zile, pentru aprofundarea noțiunilor și a cunoștințelor dobândite, elevii au fost solicitați să acceseze jocul didactic pe care l-am creat ca resursă educațională deschisă pe tema dezvoltării durabile: wordwall.net/ro/resource/59229085

În concluzie, indiferent de abordarea pedagogică folosită, scopul principal al acestor lecţii îl constituie formarea în rândul elevilor a unei atitudini pozitive faţă de conceptul de dezvoltare durabilă, îmbunătăţirea capacităţii de luare a deciziilor, stimularea imaginaţiei, creativităţii, formarea unor comportamente ecologiste şi, nu în ultimul rând, conșientizarea faptului că orice acțiune responsabilă, poate duce la o schimbarea în bine: „Gândeste durabil, implică-te”.

Bibliografie
POLITI, E., 1999 – The role of educational institution in environmental changes, in Sustainable Development – education, the force of change
www.edu.ro/planuri-de-lec%C8%9Bii-edd
www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
earthcubs.com/partnership/

 

prof. Ofelia Cornelia Popa

Școala Gimnazială Ioan Bob, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ofelia.popa

Articole asemănătoare