Dezvoltarea competenței de sensibilizare și exprimare culturală prin proiectul eTwinning „My cultural songs”

De câțiva ani, desfășor cu elevii mai multe proiecte pe platforma colaborativă  eTwinning. Un proiect drag sufletului meu a fost „My cultural songs”, fondat de cadre didactice din Turcia și Croația, care a avut ca parteneri profesori din Ungaria, Serbia, Macedonia, Franța, Italia, Spania și țara noastră. În acest proiect, partenerii au promovat cultura propriei țări. Au prezentat cântece locale, mâncare locală, haine, spații istorice și naturale, dansuri și legende populare. În cadrul acestui proiect, ne-am promovat țara așa cum am știut noi mai bine. Am împărtășit melodii și cultura locală în rândul elevilor. Aceștia au avut oportunitatea de a se familiariza cu toate culturile și melodiile locale. A fost un proiect ambițios, o adevărată provocare, căci tema propusă a avut un impact major și i-a mobilizat pe copii să se implice cu entuziasm în toate activitățile. Pe parcursul desfășurării activităților, am simțit la elevii mei o atitudine deschisă și respectuoasă față de diversitatea expresiilor culturale, curiozitatea față de lumea înconjurătoare, dorința de a participa la experiențe culturale.

Într-o lume a digitalizării excesive, o lume modernă, adesea agitată, proiectul ne-a oferit oportunitatea de a prezenta tradițiile și obiceiurile românești, o componentă importantă a culturii și identității naționale. Copiii și-au amintit de casa bunicii de la țară, de obiceiurile oamenilor de la sat și de tradițiile celor care locuiesc acolo. Cu toții ne-am dat seama că suntem profund atașați de aceste tradiții și obiceiuri, care ne oferă o legătură cu trecutul și o perspectivă mai vastă asupra lumii înconjurătoare.

Simțim cu toții faptul că, în ultima perioadă, societatea noastră nu acordă un respect foarte mare tradițiilor și obiceiurilor românești. Multe dintre ele sunt considerate depășite, iar oamenii sunt tot mai preocupați de tehnologie și de mediul online.

Proiectul „My cultural songs” a fost inițiat tocmai pentru a ne valorifica zestrea națională, dar și pentru a cunoaște cultura altor țări. Sub o formă interactivă, copiii și-au însușit noi concepte despre culturalitate  și s-au simțit cu adevărat români. Având în vedere vârstele elevilor participanți, cei mai mulți de ciclu primar, s-au folosit strategii de studiu practic și ludic.

Activitățile inițiate au avut ca obiective concrete conștientizarea valorii naționale, în context european, cunoașterea tradițiilor celorlalte popoare și dobândirea capacității de a păstra și promova cultura românească.

În cadrul acestui proiect, toate activitățile au fost planificate de la început, astfel, în fiecare lună s-a desfășurat câte o activitate sub forma unor prezentări, întâlniri pe Zoom, webinare online, fotografii și întâlniri pe Meet. A fost o cooperare fructuoasă pentru că s-a ținut cont atât de disponibilitatea partenerilor de a se implica în anumite acțiuni, cât și de capacitățile și dorințele acestora. În mod regulat, cadrele didactice fondatoare au informat partenerii referitor la activitățile ce urmau să se desfășoare și ce trebuie să facă fiecare participant. De asemenea, după fiecare activitate au dat feedback și au apreciat munca depusă.

Temele propuse au fost alese gradual, țoti partenerii au dat dovadă de seriozitate, au prezentat tradiții și obiceiuri din țara lor, iar elevii au participat activ și si-au îndeplinit sarcinile cu meticulozitate. Fiecare cadru didactic implicat a încărcat activitățile în twinspace-ul proiectului, a postat colaje cu fotografii și videouri abordând tematica dată. De asemenea, au dat feed-back celorlalți participanți și le-au apreciat postările. A fost, de fapt, o învățare prin descoperire eficientă pentru copii și profesori.

Deși a fost un proiect prin care ne-am exprimat valorile și credințele noastre, nu am uitat de instrumentele TIC pe care le-am folosit. Am împletit tradiționalul cu modernul și am realizat un periplu cultural deosebit. Pentru a comunica, au fost utilizate mijloace media precum Gmail. Pentru a partaja conținuturi și a le livra partenerilor, am folosit Google Drive, Facebook și Instagram.

La finalul proiectului, ne-am  declarat încântați de modul în care ne-am promovat tradițiile și obiceiurile românești. Elevii au conștientizat că trebuie să le respecte și să le transmită mai departe pentru a păstra vie cultura. A fost un prilej deosebit de a afla despre cultura celorlalte popoare.

Proiectul „My cultural songs” a oferit elevilor o experiență de studiu diferită, care a încurajat creativitatea, gândirea critică și munca în echipă prin folosirea unor strategii antrenante, ludice.

 

prof. Daniela-Maria Musteață

Liceul Teoretic, Filipeștii de Pădure (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.musteata

Articole asemănătoare