Demersuri creative în predarea limbii engleze

Limba engleză este fără doar și poate una dintre cele mai vorbite limbi de pe pământ și cu siguranță cea mai utilizată. Odată cu dezvoltarea piețelor internaționale și a rețelelor web, limba engleză a pătruns în casele fiecăruia. O întâlnim zilnic și probabil foarte mulți cunosc sintagme generale și recunosc cu ușurință sunetele limbii engleze. Am putea spune că avem cu toții cunoștințe de engleză, nu-i așa?

Ca profesor, nu poți anticipa toate situațiile specifice cu care se vor confrunta elevii în viața de zi cu zi și care le cer să se foloseasc de aptitudinile lor. Totuși, putem să-i ajutăm să-și aplice competențele proprii la maximum. Aşadar, să-i ajutăm pe elevi să devină funcţionali înseamnă a le oferi contexte relevante, reale și motivaționale în care să poată să-și pună în practică abilitățile, a-i stimula să devină independenți în învățare.

Scopul predării este acela de a încuraja elevii să demonstreze competențele de comunicare și înțelegere, de citire și scriere în contexte variate și cu anumite obiective. Stilul tradițional de predare de tipul „cretă- tablă” (care a avut meritele ei), cu elevul participant pasiv, nu mai pare să fie potrivită pentru generația actuală. Astăzi, predarea presupune prezentarea realității, generând elevilor oportunitatea de a câştiga experienţă în practicarea diversă a unui domeniu.

În cele ce urmează, vă propun câteva tehnici de predare creativă pentru a transforma ora de limba engleză într-o experienţă plăcută, utilă şi relaxantă, toate derivate din metoda comunicativă de predare. Aceasta este una dintre cele mai apreciate la ora actuală, întrucât stimulează fluenţa elevilor, pregătindu-i să facă faţă cu brio situaţiilor de zi cu zi (la aeroport, la muzeu, la magazin, între prieteni etc.).

1. Brainstorming-ul. Este poate una dintre cele mai comune tehnici de stimulare a creativităţii, dar şi una dintre cele mai eficiente. Această tehnică poate fi folosită cel mai des înaintea unei activităţi de citire sau pentru rezolvarea unei anumite exerciții, în general.

În cadrul brainstorming-ului se respectă un set de reguli foarte importante:

  • exprimarea ideilor mai neobișnuite de către elevi va fi încurajată de moderatorul discuțiilor, respectiv profesorul;
  • toate ideile au caracter de cunoștințe și vor fi tratate ca atare de către participanți;
  • nu se va critica nicio sugestie;
  • se încurajează combinațiile de idei;
  • regulile activității de brainstorming vor fi afișate într-un loc de unde să poată fi văzute de către toți elevii;
  • momentele de tăcere (inevitabile) vor fi depășite de moderator prin refocalizarea pe o idée emisă anterior, cerând participanților extinderea, modificarea/remodelarea acesteia;
  • se solicită idei membrilor ,,tăcuți” ai grupului, ceea ce-i investește pe aceștia cu structură de rol și de putere;
  • se pot folosi pauzele cu rolul de a remotiva/redirecționa discuția;
  • calitatea este mai puțin importantă decât cantitatea, dar aceasta nu trebuie să-i oprească pe participanții grupului să  gândească creativ și inteligent.

Profesorul/moderatorul nu trebuie să fie critic, ci să încurajeze cursanţii să se gândească la idei cât mai neobișnuite și să creeze o atmosferă constructivă. Propunerile inedite  ar trebui susţinute pentru obținerea unei liste de idei cât mai cuprinzătoare și originale.

2. Jocul de rol. Este o altă activitate interesantă care îi determină pe elevi să se implice activ în dezbaterea unei tematici. De exemplu, în cadrul orelor de limbă engleză, profesorul poate oferi fiecărui elev un cartonaş cu un rol pe care elevul să-l joace (medic, vânzătoare, profesor, polițist, etc.). De exemplu, „At the toyshop” („La magazinul de jucării”). Prin intermediul acestui joc se va familiariza cu un aspect esențial din viața cotidiană (mersul la cumpărături), exersându-și totodată cunoștințele de limbă engleză. Pentru a „deschide” magazinul veți avea nevoie de câteva jucării ( să fie cât mai variate), pe care le veți așeza pe un raft, pe o măsuță sau pe un covoraș. Pregătiți și câteva monede sau bani de jucărie, imaginându-vă că trebuie să plătiți. Stabiliți apoi prețul articolelor ce vor fi de vânzare. Fiți pe rând vânzător și cumpărător, încercând să aveți un scurt dialog. Veți avea ocazia să vă salutați, să exersați formule de politețe ( „Can I have a…, please?” sau „Here you are. Thank you!”), culori și să numărați bani. Repetați de câte ori considerați că este necesar, lăsându-l pe cel mic să-și spună replicile în ritmul lui.

Elevii trebuie să intre în pielea personajului lor şi să-şi „interpreze” rolul cât mai convingător.

3. Gramatică prin cântece. Mulţi profesori se gândesc să facă mai antrenantă învăţarea unui timp şi a unui aspect verbal (de. ex. Present Tense Continuous, Present Perfect Tense Continuous, etc.) prin folosirea unor fragmente dintr-o melodie. Astfel, pentru fixarea cunoştinţelor, în ceea ce priveşte folosirea unui timp verbal, profesorul elimină din textul cântecului structurile pe care cursanţii trebuie să le asimileze, iar, în timp ce ascultă melodia, ei completează cu elementul gramatical corect.

Iată un exemplu care poate fi utilizat la predarea timpului verbal Present Perfect. O astfel de melodie este „I still haven’t found what I’m looking for” de la U2. O foaie de lucru arată astfel (se poate folosi şi pentru fixarea participiului trecut, care intră în formarea timpurilor perfecte):

I [have climbed]the highest mountains
I [have run] through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I [have run]
I [have crawled]
I [have scaled] these city walls
These city walls
Only to be with you.

4. Elevii “preiau” comanda. Este o altă strategie prin care atmosfera din sala de clasă va fi una creativă. Pentru aceasta, profesorul îi poate invita pe elevi să lucreze în perechi/ grupuri și să planifice, de exemplu, o parte dintr-o lecţie sau subiectele pentru evaluarea finală. Cel mai bine este ca profesorul şi elevii să stabilească dinainte obiectivele lecţiei: gramatică, vocabular, citire etc. Astfel, profesorul poate fi surprins de implicarea acestora.

Creativitatea există în fiecare dintre noi. Toţi suntem creativi, însă educaţia pe care o primeşte un individ şi metodele pe care acesta le foloseşte zi de zi, ca să îşi stimuleze gândirea, fac din unii oameni să fie mai creativi decât ceilalţi. Educaţia şi metodele folosite joacă un rol important în stimularea creativităţii şi fără dezvoltarea lor, nu o să te consideri niciodată o persoană creativă.

Există multe moduri de a încuraja creativitatea elevilor în şcoală. Această activitate devine necesară cu atât mai mult într-o societate competitivă precum cea în care trăim. Să nu uităm că Einstein spunea despre creativitate că este de fapt „inteligenţa atunci când se distrează” (Creativity is intelligence having fun).

Bibliografie:
1. Stoica-Constantin A., Creativitatea (pentru studenți și profesori), Institutul European,  Iași, 2004.
2. Glăveanu  P. Vlad, Thinking Skills and Creativity, Editura Elsevier, United Kingdom,  2011.

prof. Beatrice Ionela Enache

Școala cu clasele I-VIII Barați (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/beatrice.enache

Articole asemănătoare