Proiecte de parteneriat eTwinning

Acţiunea eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.
În cursul anului școlar 2015-2016, clasa noastră a participat în calitate de fondator, la proiectul de parteneriat eTwinning, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels” și în calitate de membru, la proiectul „Дед Мороз/ Kalėdų Senelis/ Santa Claus/ Moș Crăciun”.

Din dorința de a fi păstrătorii și continuatorii acestei „comori” spirituale, numit folclor românesc și din dorința de a inocula elevilor noștri dragostea și respectul pentru tradițiile și obiceiurile poporului român, în perioada 3- 18 decembrie 2015, clasa noastră a derulat un workshop în cadrul căruia ne-am propus să promovăm tradiţiile şi obiceiurile românești de Crăciun și de Anul Nou, în comunitate dar și pe plan internațional, prin intermediul proiectelor eTwinning, învăţându-i totodată, pe elevi, încă de la cele mai fragede vârste, să prețuiască frumuseţea colindelor, a poeziilor, a dansului şi a meşteşugurilor tradiţionale, a creațiilor populare, a folclorului ca rod al unei activități literare colective, care a circulat oral, din om în om, de-a lungul veacurilor, până a ajuns la noi, în zilele de azi, întrucât ,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” (Alberto Lleras Camargo).

Astfel, organizați pe grupe de lucru, punând accent pe rezolvarea de probleme, pe implicarea și participarea activă, practică și teoretică a elevilor, cadrelor didactice din unitatea de învățământ, precum și a părinților, s-au  exersat pe domenii largi de interes și în funcție de aptitudinile fiecărui elev, diverse abilități și experiențe în cadrul următoarelor ateliere de lucru:  1.”Eurigrame și creații literare” (Mind Mapping- „Datini și tradiții de Crăciun și de Anul Nou, la români”); 2.Activitate gospodărească- „Ghetuța lui Moș Nicolae” și „Bradul de Crăciun” din turtă dulce”; 3.”Artă populară românească” (Activitate practică realizată în cadrul Programului Școala Părinților- confecționare obiecte pentru colindători:  stea, sorcove, bici pentru „Plugușor”, tobă;   păpușele- „Românașul și Româncuța”, felicitări de Crăciun în tehnica Quilling și Origami, ornamente de brad ș.a.; 4.”Felicitări de Crăciun, pentru Europa”- schimb de felicitări de Crăciun, cu alte școli din țările europene în cadrul proiectelor eTwinning: „Дед Мороз/Kalėdų Senelis /Santa Claus/Moș Crăciun”, „Salut, père Noël !” și „Christmas traditions and greetings- Christmas card chain”/ „Tradiții și urări de Crăciun- Crăciun- Card în lanț”; 5.Serbare de Crăciun: 6.Editarea revistei clasei- „Primii pași spre carte”- Numărul 8- cu tema  „Datini și tradiții de Crăciun și de Anul Nou, la români”.

În  cadrul celui de al doilea atelier de lucru s-a  preparat la clasă, un desert tradițional- turtă dulce în formă de ghetuță pentru Moș Nicolae și  în formă de brăduți de Crăciun.

În  cadrul celui de al treilea  atelier de lucru,  elevii clasei noastre au  realizat felicitări de Crăciun, au scris mesaje cu urări specifice sărbătorilor de iarnă, în limba engleză și franceză,  trimițându-le prin poștă, școlilor- partenere, în cadrul proiectelor eTwinning.

Schimbul poștal de felicitări de Crăciun s-a realizat pe întreg parcursul lunii decembrie 2015, spre marea încântare și bucurie a elevilor mei, care primeau aproape zilnic, prin poștă, numeroase felicitări de Crăciun, din partea partenerilor noștri de proiecte eTwinning, din alte țări europene.

În cadrul Programului „Școala Părinților”, am organizat cel de al patrulea atelier de lucru, în cadrul căruia s-au confecționat diverse obiecte tradiționale, în scopul promovării artei populare românești, pe plan internațional, prin intermediul proiectelor eTwinning.

Workshop-ul derulat de clasa noastră, în permanentă colaborare cu partenerii noștri de proiecte eTwinning, s-a finalizat cu o serbare de Crăciun, la care au participat nu doar părinți, elevi și cadre didactice din școala noastră ci și invitați speciali, din mediul rural,  elevii Școlii Primare Luncile, județul Buzău, însoțiți de învățătorii lor, care au interpretat împreună cu noi, frumoase colinde tradiționale românești, specifice zonei Buzăului.

Ulterior, toate activitățile desfășurate în cadrul acestui workshop, au fost consemnate în paginile  revistei clasei noastre „Primii pași spre carte”, Numărul 8/ 1 ianuarie 2016, cu tema „Datini și tradiții de Crăciun în România”.
Promovată în spațiul virtual al proiectului eTwinning, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels”, revista clasei noastre, „Primii pași spre carte”, a căpătat statutul de revistă online, de schimb cultural internațional, atrăgând prin temele propuse pentru următoarele două numere, „Datini și tradiții de Crăciun în Europa”- 31 ianuarie 2016  și „Tradiții pascale în Europa”/ aprilie 2016, peste  50 de școli din diverse țări europene:  Franța, Belgia, Italia, Grecia, Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și  Bulgaria, numeroase cadre didactice și elevi redactând în permanentă colaborare cu noi, în paginile revistei clasei noastre, „Primii pași spre carte”, articole scrise în limbile: română, engleză, franceză, greacă și rusă.

Participarea la proiectele eTwinning ne-a implicat în activităţi noi de învăţare, facilitându-ne   accesul la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alte școli europene,  oferindu-ni-se posibilitatea de a comunica cu alte cadre didactice și elevi din ţările participante, de a  afla elemente de specific cultural și educativ în ţările partenere, înlesnirea  dialogului intercultural,  îmbunătăţirea  competenţele de utilizare a noilor tehnologii,  comunicarea în limbi străine (engleză, franceză, rusă) și crearea unui mediu școlar atractiv prin diversificarea situaţiilor de învăţare și prin combinarea mai multor teme în activităţi relevante.

eTwinning încurajează performanţa, nu şi competiţia. Competiţia este doar cu noi înşine, pentru a ne perfecţiona propriile competenţe, cunoştinţe şi atitudini! „Cheia unei învăţări de succes în cadrul unei comunităţi virtuale de învăţare o reprezintă participarea instructorului ca membru egal” (Palloff şi Pratt, 1999).

Bibliografie:
blog class: cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/
Revista clasei- Primii pași spre carte-  www.didactic.ro/pagina-mea
www.didactic.ro/revista/primii-pasi-spre-carte-4
twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/547/19547/files/bf10c0e6e.pdf
twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/98/598/9598/files/accea70a.pdf  
twinspace.etwinning.net/9598/materials/images
twinspace.etwinning.net/9600/materials/images
twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/547/19547/files/b1992cb6.pdf
twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/547/19547/files/c112a95ee.pdf
twinspace.etwinning.net/14329/materials/images

prof. Nicoleta Ifrim

Școala Gimnazială Ion Creangă, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.ifrim

Articole asemănătoare