De la Ploiești la Graal: un proiect eTwinning inovativ cu Perceval

Proiectul eTwinning „Perceval : ados d’hier, ados d’aujourd’hui #etwinnovation” a implicat elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială Grigore Moisil din Ploiești, coordonați de profesoara de franceză, într-o călătorie educațională și creativă inspirată de romanul medieval „Perceval ou le Conte du Graal” de Chrétien de Troyes. Elevii au explorat transformarea eroului dintr-un tânăr naiv într-un cavaler desăvârșit, reflectând astfel asupra propriei lor tranziții de la adolescență la maturitate. Proiectul a inclus activități de scriere creativă, colaborare internațională și utilizarea tehnologiei pentru a crea un e-book și alte materiale multimedia, dezvoltând competențele personale, sociale și de învățare ale elevilor într-un context intercultural și inovativ.

În cadrul proiectului „Perceval : ados d’hier, ados d’aujourd’hui #etwinnovation”, am colaborat cu școlile partenere din Grecia, Spania, Italia, Belgia, Tunisia, Republica Moldova și Franța în diverse activități. Înca de la început, am stabilit obiectivele proiectului împreună, am planificat etapele și am împărțit sarcinile pentru a asigura o desfășurare eficientă. Fiecare școală a contribuit la crearea materialelor educative, organizarea sesiunilor de lucru online și realizarea produselor finale.

Elevii noștri de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială Grigore Moisil din Ploiești au lucrat împreună cu elevii din școlile partenere în echipe internaționale. Ei au participat la sesiuni de discuții și brainstorming online pentru a dezvolta povestea eroului Perceval, au completat chestionare privind formarea și competențele adolescenților și au colaborat la redactarea capitolelor romanului. De asemenea, au realizat proiecte artistice, cum ar fi desene, videoclipuri și prezentări multimedia.

Produsele finale ale proiectului au fost realizate printr-un efort colaborativ între elevii din toate școlile partenere. Fiecare echipă internațională a avut responsabilitatea de a scrie câteva capitole ale romanului și de a crea materiale suplimentare, cum ar fi ilustrații și prezentări video. Elevii au utilizat platforme online pentru a edita și a compila contribuțiile lor într-un e-book. La final, toate materialele au fost revizuite și integrate într-un produs coerent, care a fost apoi publicat și distribuit către toate școlile participante. Tehnologia a jucat un rol esențial în desfășurarea și îmbogățirea activităților din cadrul proiectului „Perceval : ados d’hier, ados d’aujourd’hui #etwinnovation”, prin folosirea unor platforme de colaborare online (spatiu proiectului pe platforma ESEP eTwinning, grupul de Facebook și de Whatsapp pentru a comunica și a coordona activitățile între școlile partenere. Aceste platforme au facilitat schimbul de idei, documente și feedback în timp real),  videoconferințe (Am organizat sesiuni de videoconferințe prin Zoom și Google Meet, care au permis elevilor și profesorilor să interacționeze direct, să discute despre progresul proiectului și să participe la sesiuni de brainstorming și ateliere interactive),  instrumente de creație digitală (Elevii au folosit diverse instrumente de creație digitală, precum Canva pentru realizarea de postere și prezentări, Adobe Spark pentru crearea de videoclipuri și ilustrații, și Google Docs pentru scrierea colaborativă a capitolelor romanului), platforme de partajare a fișierelor (Am folosit Google Drive și Dropbox pentru stocarea și partajarea fișierelor de proiect, asigurând accesul facil și organizarea eficientă a documentelor și materialelor multimedia,  E-book creation tools (Pentru crearea e-book-ului final, am folosit aplicații precum Calameo și Adobe InDesign, care au permis elevilor să combine textul, ilustrațiile și elementele multimedia într-un format profesional). Elevii au învățat să folosească instrumente de editare video, software de design grafic și platforme de colaborare online),însușirea competențelor de auto-evaluare și reflecție (La sfârșitul fiecărei etape a proiectului, elevii au completat jurnale de reflecție și au participat la sesiuni de feedback. Aceste activități i-au ajutat să își evalueze propriile performanțe și să identifice ariile de îmbunătățire). Am folosit diverse metode pentru a le menține interesul și implicarea prin jocuri educative și activități de brize-glace, utilizarea tehnologiei într-un mod atractiv, activități practice și legarea temelor proiectului de interesele elevilor, feedback constant și încurajare.

În cadrul proiectului, am acordat o atenție deosebită protecției datelor și respectării drepturilor de autor: am obținut consimțământul părinților pentru utilizarea și partajarea imaginilor și materialelor create de elevi, am informat elevii cu privire la importanța respectării drepturilor de autor și am încurajat utilizarea de materiale cu licențe Creative Commons sau de domeniu public.

Am integrat activitățile proiectului în curricula de clasa a VIII-a de limba franceză L2, prin exerciții nde analiza textului literar: Elevii au studiat romanul „Perceval ou le Conte du Graal” de Chrétien de Troyes în cadrul orelor de limba franceză. Am analizat personajele, temele și structura narativă a romanului, ceea ce a permis o înțelegere mai profundă a literaturii medievale franceze. Activitățile de scriere creativă au fost integrate în curriculum-ul de limba franceză, unde elevii au creat propriile povestiri inspirate de Perceval, îmbunătățindu-și astfel abilitățile de exprimare scrisă, au realizat un poem colectiv și acrostihuri cu numele personajului, folosind adjective calificative. au scris cvintete, au creat blazoane, imaginându-și că sunt cavalei în epoca medievală. Elevii au folosit cunoștințele dobândite la orele de artă plastică pentru a crea ilustrații, postere și desene legate de povestirile lor, ceea ce a îmbinat abilitățile artistice cu proiectul literar.

Prin integrarea elementelor din limba franceză, istorie și arte, am adoptat o abordare multidisciplinară. Elevii au avut ocazia să vadă legăturile dintre diferite discipline și să aplice cunoștințele dintr-un domeniu în altul. Pe parcursul proiectului, elevii au dezvoltat o serie de competențe și abilități cheie: competențe lingvistice, competențe de gândire critică și creativă, competențe interculturale și de comunicare, digitale, de auto-evaluare și reflecție. Prin activitățile implementate, proiectul a contribuit la dezvoltarea unei game largi de competențe esențiale pentru elevi, pregătindu-i pentru provocările viitoare atât în plan academic, cât și în viața de zi cu zi. Proiectul „Perceval : ados d’hier, ados d’aujourd’hui #etwinnovation” a avut un impact semnificativ asupra elevilor și asupra muncii mele ca profesor. Elevii au obținut cunoștințe despre literatura medievală, prin studierea textului literar, și-au dezvoltat competențele de comunicare scrisă și orală în limba franceză, de scriere creativă și gândire critică, au exersat utilizarea unor platforme și aplicații digitale, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea competențetor digitale. Elevii au lucrat în echipe internaționale, comunicând cu colegii din alte țări. Această colaborare le-a dezvoltat competențele interculturale și abilitățile de lucru în echipă.

Evaluarea proiectului s-a relizat prin chestionare adresate elevilor și profesorilor participanți. Profesorii coordonatori ai echipelor au evaluat calitatea e-book-ului și a celorlalte produse finale (videoclipuri, desene, etc.) pentru a se asigura că îndeplinesc standardele stabilite. Proiectul a fost diseminat la întâlnirile formale si informale din cadrul școlilor, prin expozitii fizice și virtuale ale produselor create de elevi, oferind acces liber pentru toți cei interesați. Am împărtășit rezultatele cu școlile partenere și am organizat întâlniri online pentru a discuta despre succesul proiectului. Prin aceste activități de diseminare, am asigurat vizibilitatea proiectului și am împărtășit rezultatele obținute, contribuind la dezvoltarea unei comunități educaționale mai largi și mai bine informate.

În calitate de membru al echipei de proiect,  contribuit la planificarea etapelor și activităților proiectului, precum și la planificarea activităților pentru clasele implicate, asigurându-mă că toate obiectivele educaționale au fost clare și bine definite. Am furnizat elevilor resurse educaționale despre literatura medievală și contextul istoric al romanului „Perceval ou le Conte du Graal”. Am ghidat elevii în procesul de scriere, oferindu-le feedback și sugestii pentru îmbunătățirea textelor lor. Am oferit suport tehnic atât elevilor, cât și colegilor profesori pentru a rezolva eventualele probleme tehnice întâmpinate. Am monitorizat progresul elevilor și am evaluat calitatea produselor finale, oferind feedback constructiv. Elevii au participat la toate activitățile proiectului, implicându-se în rezolvarea sarcinilor atribuite echipei noastre de către profesorul grec coordonator și fondator al proiectului.

 

prof. Cristina Stan

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.stan5

Articole asemănătoare