Cunoașterea, protejarea și ocrotirea mediului înconjurător de către preșcolari prin joc didactic

Mediul înconjurător reprezintă sursa vie, enormă şi deosebit de complexă a vieţii noastre, o îmbinare strâns corelată de elemente naturale şi antropice. Relația om-natură trebuie intensificată ca rezultat al unei civilizaţii înalte şi datorită „sprijinului” pe care ni-l oferă aceasta. Noi oamenii suntem cei care putem reechilibra natura, respectând legile acesteia şi purtându-ne ca „buni gospodari”.

Prin această „lumină verde” din viaţa noastră, cum îmi place să o numesc, voi încerca să stimulez copiii şi să le imprim acestora dorinţa de schimbare, de cooperare, dar şi de competiţie; să- i fac să înţeleagă “legile naturii” şi să le respecte cu desăvârşire.

Dragostea pentru mediu se învaţă de mic, iar noi adulţii suntem obligaţi să îi îndrumăm pe aceştia în spiritual civic şi miral de a proteja mediul ce-i înconjoară.

Copiii sunt curioşi de lumea înconjurătoare şi nerăbdători să primească un imbold, cât de mic, pentru a o cunoaşte.
Nu trebuie să uităm că nu natura ne aparţine nouă, ci noi aparţinem naturii. De aceea trebuie să ţinem seama de nevoile ei  şi să nu stricăm starea de echilibru atât de necesară supravieţuirii noastre.

Cultivarea cunoaşterii mediului înconjurător la vârsta preşcolară presupune din partea educatoarei multă creativitate, spontaneitate, răbdare şi consecvenţă. Prin contactul nemijlocit cu aspectele mediului voi încerca să le ofer copiilor posibilităţi multiple de înţelegere a diferitelor actiuni pe care le vom întreprinde în vederea înfrumuseţării şi ocrotirii mediului.

Pentru verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor de cunoaștere, protejare și ocrotire a mediului înconjurător  am organizat un concurs cu tema “Micii ecologişti în competiţie”. Scopul acestui concurs a fost de a forma şi dezvolta spiritual competitiv şi de a fixa şi consolida cunoştinţe legate de anotimpul toamna.

Obiective operaţionale:
– să denumească anotimpurile;
– să enumere lunile anotimpului toamna,
– să enumere caracteristicile specific anotimpului;
– să dezlege ghicitori;
– să recite poezii;
– să aranjeze un aranjament floral cu material din natură;

Pentru desfăşurarea concursului copiii au fost împărţiţi în două echipe. Pentru răsounsurile corecte vor primi câte o bulină, iar pentru cele neştiute nu vor primi nimic. Echipa câştigătoare nu va fi cea care a adunat mai multe buline.
Concursul a conţinut şase probe fiecare având cerinţe diferite.

Proba I. Proba de cunoştinţe
1. Câte anotimpuri are anul?Care sunt?
2. Care sunt lunile anotimpului toamna?
3. Spuneţi trei caracteristici ale anotimpului toamna!
4. Spuneţi alte trei caracteristici ale anotimpului toamna!

Proba II. Proba de gândire
1. Formulaţi propoziţii dezvoltate cu cuvintele:
cărare, ecologist, depoluare
poluare, natură pericol

Proba III. Proba de perspicacitate – se prezintă o imagine fomată din bucăţele. Copiii trebuie să descopere imagini din cât mai puţine bucăţele.
1. Ce reprezintă imaginea?

floare
insect
2. Răspundeţi la ghicitoare: “Care arbori drepţi, înalţi/ Par la rând nişte soldaţi?”  (plopi)
“Cavaler de la parade
Are coada cât o spadă”(Fazanul)
3. Așezaţi în ordine asemănătoare tabloului prezentat,imaginile!

Proba IV. Proba de atenţie şi rapiditate
1.“Spune mai departe ”
“Toamna este anotimpul roadelor……”
“Fructele şi legumele sunt…..”
2. Cum se numeşte povestea/din ce poveste face parte textul:
“Cu blăniţa moale, sleit de puteri şi plin de spaimă, îi atinse mâna cu botul său gingaş, asemeanea unor bivoli, privindu-l cu ochi rugători”(Căpriorul de V. Bîlteanu)
“Se întâmplă uneori ca dintr-o data zarea să se întunece, iar cerul se acoperă de nori care,iţi învolburează frunţile”.( “Furtuna”, E Jianu)

Proba V. Proba de creativitate
“Aranjament floral cu materialemoarte din natură”

Proba VI. Proba artistică
Recitaţi câte o poezie şi un cântecel cu conţinut ecologic.
În încheierea activităţii copiii au primit aprecieri verbale atât calitative câtşi cantitative, iar finaliştii au fost recompensaţi cu medalii.

Bibliografie consultată:
1. BREBEN, SILVIA, GONGEA ; ELENA; RUIU; GEORGETA, 2001, Ghid metodic pentru cunoaşterea mediului, Ed. Radical;
2. BREHME, S., MIENCKE, I.,1999, Compendiu de biologie, Ed. All, Bucureşti;
3. BUZĂ, I., M., BRÂNZĂ, C., ŞI ICHIM, M., 2002 Cunoaşterea şi protejarea mediului ambient, Rvista Învăţământului Preşcolar, Nr. 3-4;
4. CIUBOTARU, M., GEAMĂNĂ, N., A., JALBĂ, C., 2005, Educaţia ecologica în grădiniţă, Ed. CD Press, Bucureşti.

prof. Veronica Tircomnicu

Grădinița cu program normal Ion Creangă, Balș (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/veronica.tircomnicu

Articole asemănătoare