Cultivarea valorilor și tradițiilor românești

Folclorul este pentru poporul român depozitul a tot ceea ce înseamnă tradiţie, obicei şi artă,  izvorâte din rădăcinile istoriei, cu specificul acestor meleaguri. Pentru a ne păstra identitatea, folclorul trebuie cultivat în inimile si minţile generaţiilor care se succed pe acest tărâm, ca o valoare autentică de creaţie. Copiii trebuie să fie obișnuiți de mici cu specificul său, pentru a-l percepe şi a-l trăi, în toate aspectele sale, cu plăcere şi bucurie. Trebuie să-l cunoască  nemijlocit aşa încât formele sale să rămână nealterate de învelişul kitsch-ului omniprezent astăzi. Acest lucru este încă posibil în mediul rural şi oraşele mici, unde tradiţiile sunt încă vii, purtând în ele autenticul artei româneşti.

De aceea, având susținerea școlii și cu o experiență muzicală în domeniul folclorului, am decis să organizez un concurs de muzică populară adresat elevilor din învățământul primar, la nivelul județului Brăila.

Ideea a pornit în anul 2012, și astfel s-au organizat până în prezent 7 ediții.Concursul este înscris în calendarul concursurilor județene Brăila. Prin organizarea și desfășurarea concursului mi-am propus ca și obiective următoarele:
► însuşirea unui repertoriu bogat de cântece populare româneşti;
► cultivarea vocii, dezvoltarea ambitusului, omogenizarea vocală;
► formarea deprinderilor de cânt (atitudine corporală, respiraţie corectă, emisie, dicţie);
► formarea capacităţii de interpretare vocală sensibilă, expresivă;
► participarea afectivă la concursuri judeţene pe teme muzicale;
► descoperirea de tinere talente din rândul elevilor;
► promovarea culturii românești în rândul elevilor prin colaborarea cu diferitele instituţii de specialitate din judeţ.

Concursul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni, în funcție de vârsta elevilor dar a fost adresat și grupurilor vocale. Au fost ediții când au participat și instrumentiști.

Pentru o diversitate a repertoriului, în regulament s-a impus condiția ca interpreții să prezinte melodii populare din zone folclorice diferite ale țării, adecvate vârstei și evenimentului iar durata pieselor să se încadreze într-un anumit interval.

De-a lungul anilor, s-a observat participarea unui număr din ce în ce mai mare a elevilor la acest concurs și un lucru care mi-a atras atenția a fost faptul că elevi care erau la prima ediție pregătiți de către învățători au fost ulterior cooptați de către profesori care erau în juriu și activau la școli de muzică, Palatul Copiilor. Astfel, la edițiile următoare la care au participat s-a remarcat clar profesionalismul de care au dat dovadă participanții.Unii dintre elevi chiar urmează Liceul de Arte, participă la diferite concursuri naționale și la TV.

La prima ediție au participat aproximativ 15-20 soliști și 4-5 grupuri iar la ediția din 2019 au fost un număr de 50 de soliști și 20 de grupuri-aproximativ 200 participanți. În organizarea concursurilor s-au implicat diverse instituții în domeniu, de la Școala Populară de Arte ”Vespasian Lungu” Brăila, Casa de Cultură Brăila, Primăria Brăila dar și agenți și companii care au oferit sponsorizări de care m-am preocupat să le atrag.

Membrii grupului folcloric „Dorulețul” condus de mine, a obținut premiul I la prima ediție dar și la edițiile următoarele și la alte concursuri de profil din Brăila.

În finalul acestui material aș dori să adaug faptul că într-adevăr acest concurs a descoperit talente noi în rândul elevilor, fapt ce îmi aduce o satisfacție enormă în plan profesional.

Bibliografie și resurse:
1. Serbările celor mici. Ed. Sport Turism, 1983
2. Curriculum pentru  clasele I-IV. MECT,   Bucuresti 2003
3. Folclorul muzical – Comișel Emilia, Editura Didactică și pedagogică,  Bucuresti 1967
4. www.edu.ro, Programe şcolare
5. youtube – Melodii populare românești

 

prof. Simona Dumitru

Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.dumitru

Articole asemănătoare