Abordarea studiului disciplinei prin înțelegerea și asimilarea noțiunilor, conceptelor, principiilor și legilor biologice și aplicarea lor în practică. Educația ecologică în cadrul orelor de biologie

Noile provocări ale contemporaneității, precum deteriorarea continuă a mediului, criza ecologică, agresiunea culturală, explozia demografică, au un impact deosebit asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, beneficiarul direct a educației, impunând astfel, ca o necesitate, introducerea „noilor educații” în curriculum-ul școlar.
Educația ecologică în școală reprezintă o preocupare constantă pentru toate categoriile de activități, care vizează dezvoltarea simțului responsabilității și a solidarității în acțiuni, pentru păstrarea și ameliorarea mediului.

Obiectivele ce trebuie urmărite în şcoală sunt:

  • conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor umane care afectează mediul;
  • înțelegerea corectă a raportului individ-mediu („mediul este organizat şi asigură suportul teoretic şi metodologic pentru abordarea sistemică, holistică a acestuia” – prof.Vădineanu A., 1998);
  • dezvoltarea respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă mediul;
  • analiza critică a problemelor de mediu;
  • dezvoltarea capacității de a lua decizii.

Se impune astfel o abordare interdisciplinară şi crosscuriculară a problemelor de mediu,un parteneriat între educatori, învăţători, profesori de diferite specialităţi,care să orienteze demersul didactic al educaţiei pentru mediul înconjurător încă din învățământul preprimar, primar (prin reintroducerea obiectului „Cunoaşterea mediului „începând cu clasa I) şi continuând în învățământul gimnazial şi liceal, atât in cadrul disciplinelor de Ştiinţe şi Geografie, cu valorificarea creativă a conţinuturilor ce se transmit elevilor, cât și în abordarea integrată a complexităţii problematicii mediului în cadrul unor discipline opţionale.

Înserate în discipline opţionale la clase de nivele diferite, Educaţia ecologică, Educaţie pentru viaţă, Igiena mediului pot viza derularea unor acţiuni lunare sau bilunare, ce vor cuprinde atât o parte de informare teoretică (copii caută materiale din cărţi, ziare, reviste, emisiuni TV pe care le prezintă în şedinţele programate) cât şi o parte practică, prin acţiuni de ecologizare a zonei în care locuiesc, dar şi de conştientizare a localnicilor prin afişe, sloganuri, panouri plasate în zonele aflate în pericol de distrugere.

Mai mult, urmărind pe parcursul întregului nivel de pregătire primar şi gimnazial realizarea obiectivelor educaţiei ecologice, atât prin valorificarea conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, mapele tematice realizate, vom constata că la sfârșitul acestei perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar şi abilităţi capabile să-i determine să acţioneze în vederea protejării mediului, să participe la acţiuni de reciclare a deşeurilor, prin antrenarea copiilor în activităţi integrate de observare, experimentare, manipulare, având în vedere și faptul că o învăţare eficientă presupune feed-back ce permite aprecierea nu numai a realizării unei sarcini, cât mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată.

Activităţi cu conţinut ecologic

Atât ca profesor de biologie, dar mai ale în calitate de mamă a doi copii, am descoperit de-a lungul anilor, în primele desene ale copiilor, flori, copaci, fluturi… Acesta a fost un prim pas în realizarea unui set de acţiuni sub genericul ”Prietenii naturii”, desfăşurat la grădiniţă!

Copiii de vârste fragede (3-6 ani) au fost antrenaţi în acţiuni de îngrijire a florilor din sala de curs, plantare de flori, acţiuni ce au vizat ocrotirea mediului cu impact direct asupra sănătăţii organismului uman. Creativitatea educatorului în a găsi subiecte deosebit de plăcute şi de impact asupra copiilor şi a părinţilor a fost un imbold în desfăşurarea unor activităţi precum: „Pădurea-prietena omului!”, ”Apa-miracolul vieţii pe Pământ”, ”Un copil-un copăcel!”etc.

Copiilor mai mari, din clasele V-VIII, le-am sădit în sufletul curat ideea de comuniune om-natură, de interdependenţă între toate organismele vii şi intre acestea şi factorii de mediu, prin abordarea holistică a complexităţii factorilor de mediu, prin diferite activităţi cu conţinut ecologic, pe care le prezint:

1. Excursia didactică
– observarea directă a factorilor de mediu(apă,aer,sol),cu aspecte pozitive şi negative şi realizarea unor fişe de activitate
– excursia de o zi la „Staţia de epurare a apelor uzate înainte de deversare în raul Jijia şi impactul apelor epurate asupra emisarului”, s-a adresat elevilor de clasa a VIII, la predarea lecţiilor de ecologie „Biotopul şi biocenoza unui ecosistem acvatic”.
– înregistrarea în scris, foto, video a unor aspecte ce vor fi valorificate ulterior în timpul activităţilor la clasă.

2. Expoziţie tematică
– expoziţie periodică sau permanentă cu lucrări plastice,colaje,machete,fotografii,obiecte din materiale biodegradabile şi nebiodegradabile, destinate „Zilei Pământului”, ”Ziua internaţională a mediului înconjurător”, ”Atitudine faţă de lumea noastră”, ”Expoziţie pentru mediu” etc.

3. Concurs de creaţii literare
– semestrial sau cu ocazia Zilei mondiale a mediului sau Zilei Pământului au fost prezentate într-o sesiune festivă cele mai reuşite compuneri („O lacrimă pe Pământ”), sloganuri, poezii, postere realizate de-a lungul anului şcolar şi premierea lor.

4. ”Nu sunt prea mic…”
– activităţi de plantare de pomi in cadrul Proiectului Naţional ”Romania prinde rădăcini”, în colaborare cu postul de televiziune „Realitatea TV”, întreţinerea acestora, plantare de flori, gazon, ingrijirea şi udarea acestora
– sensibilizarea colegilor şi oamenilor mari prin realizarea şi plasarea unor afişe, postere sugestive privind degradarea mediului

5. Serbări şcolare
– prezentarea unor poezii, cantece, scenete cu conţinut referitor la protejarea mediului înconjurător
– participare în contextul „Anului european al îmbătranirii active şi al solidarităţii între generaţii” – 5 mai 2015, cu program artistic ca o pledoarie a respectului pentru oameni şi pentru mediul de viaţă.
RĂZBOIUL VIEŢII
„Şi-ntr-un război al nostru sau al sorţii,
Privind la Dumnezeu, privind cu toţii,
Vom înţelege că ne-aşteaptă un trofeu:
Eternitatea binelui în faţa unui rău.”

6. Vizionări de filme documentare
– în activităţi speciale sau ca momente în diferite ore am prezentat spre vizionare filme documentare privind necesitatea imperioasă de protejare a unor areale şi ecosisteme aflate în situaţii dramatice
– în cadrul săptămana „Şcoala Altfel”, o temă care a interesat un număr mare de elevi a fost ”Delta Dunării –un paradis al păsărilor”, care a avut drept punct de plecare filmul documentar „Ostrovul meu”, urmat de dezbateri ample, susţinute de referate ştiinţifice, planşe didactice cu „Păsări ocrotite din Delta Dunării”, atlase ecologice, postere realizate de către elevi, colaj tridimensional cu biocenoza ecosistemului Deltei.

7. Realizarea unui colţ viu
– atat in cabinetul de biologie, dar şi în clasele elevilor I-VIII, se află plante ordonate frumos şi îngrijite cu multă acurateţe de către copii

8. Studii de caz
– pornind de la o informaţie privind modul de petrecere a timpului liber şi imagini surprinse cu un covor imens de deşeuri şi cu o apă de munte pe care pluteau „graţioase” sticle, cutii, resturi menajere, elevii sunt solicitaţi să participe la o dezbatere privind impactul acestora asupra mediului, cu exprimarea punctului de vedere,materializat în acţiuni concrete de protejare a naturii.

9. Chestionar ecologic
– predarea activ-participativă a capitolului „Echilibre în ecosisteme”, s-a grefat pe susţinerea de către copii a unui set de întrebări privind comportamentul fiecăruia dintre ei.
1. Ce este pentru voi mediul înconjurător?
2. Credeţi că plantele şi animalele trebuie protejate?
3. Ce credeţi că aţi putea face pentru protejarea mediului?
4. Cum aţi putea voi împiedica poluarea naturii?

Concluzionând, putem spune că nouă,cadrelor didactice,ne revine misiunea dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de adevăratele pericole ce ameninţă viaţa, construind astfel pe termen lung solidaritatea între generaţiile prezente şi cele viitoare, angajate în procesul complex al dezvoltării durabile.

Bibliografie selectivă:
– Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învățământul preuniversitar, MEN, CNC, Editura Corint, Bucureşti, 1998
– Definirea obiectivelor educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979
– Natura pe înţelesul copiilor, Editura Carminis, Piteşti, 1998
– Ciolac-Russu A., J.Cîrstoiu, Didactica lucrărilor practice şi practica biologică, Bucureşti
– Botnariuc N.,Vădineanu A., Ecologie, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti

 

prof. Lavinia-Roxana Pinteală-Săviuc

Școala Gimnazială Nr. 5 Spiru Haret, Dorohoi (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.pintealasaviuc

Articole asemănătoare