Copilul preșcolar în era digitală

Educația care se făcea acum câteva decenii în școlile românești nu mai este suficientă pentru a ține pasul cu schimbările  din zilele noastre. Această trecere a fost posibilă printr-o muncă intensă a cadrelor didactice pentru a se adapta noilor tehnologii. La vârsta preșcolarității, jocul ocupă un loc important în activitatea copilului iar calculatorul este un mijloc  prin care copiii pot explora lumea  îmbinând jocul cu învățarea.

Calculatorul îi satisface copilului nevoia de cunoaștere îi stimulează imaginația, îl ajută să-și îmbogățească cunoștințele și să-și formeze anumite priceperi și deprinderi. Calculatorul poate fi folosit ca un instrument didactic în scopul eficientizării activităților din grădiniță. Folosit fără exces, calculatorul a devenit un mijloc prin care s-a îmbunătățit  eficiența activităților care pregătesc preșcolarii pentru școală.

Folosirea calculatorului în educația preșcolarilor permite transmiterea și asimilarea cunoștințelor într-un mod atractiv. Calculatorul ține atenția copilului activă pe tot parcursul activității de învățare. Omniprezența dispozitivelor necesită dezvoltarea competențelor cadrului didactic.

Putem spune că tehnologiile digitale sunt o parte integrantă a procesului de învățare pentru preșcolari. Sunetul și animația  captează atenția copiilor și ajută la creșterea interesului pentru materialul studiat.

Dinamica grupei contribuie la asimilarea  informației, la dezvoltarea memoriei, imaginației și creativității copiilor. Prezentarea informațiilor pe ecranul computerului într-un mod ludic este de mare interes pentru copii. Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a  sprijini procesul  predării-învățării-evaluării. Imaginile viu colorate însoțite de texte sugestive favorizează dezvoltarea limbajului și a vocabularului preșcolarului. Prin folosirea tastelor, copiii se familiarizează cu literele, încep să scrie cuvinte simple, învață mult mai ușor cifrele. Jocurile pe calculator  îl pun pe copil în situația de a îndeplini sarcini, îl responsabilizează.

Folosirea computerului de către cadrul didactic în procesul de predare-învățare-evaluare reprezintă un nou mod de instruire care ține atenția copilului activă. Deoarece mulți copii au o vorbire slab dezvoltată, utilizarea unui computer îi motivează  pe aceștia  să pună întrebări care au un efect benefic asupra dezvoltării vorbirii. Folosirea repetată a jocurilor educaționale pe computer, a videoclipurilor educaționale dezvoltă imaginația și gândirea abstractă la preșcolari. Elementele de distracție și joacă sunt cele mai importante mijloace de creștere a motivației copiilor.

Alături de mijloace didactice clasice, calculatorul devine din ce în ce mai necesar, în scopul eficientizării activităților de la clasă.

Bibliografie
1. Marin Manolescu, „Curriculum pentru învățământul primar și preșcolar. Teorie și practică”, Ed. Credis, 2004.
2. Revista de pedagogie, nr. 1-2, „Informatizarea învățământului”, Institutul de Științe ale Educației, 1994.

 

prof. Adriana Ioana Golda

Liceul Tehnologic Crișan, Crișcior (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.golda

Articole asemănătoare