Mediul educațional – factor important în educația preșcolarului

Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieții, copilul are privilegiul de a se juca continuu, de a nu avea griji, de a fi iubit de toți din jurul lui, de a cere și a i se oferi sau așa ar trebui să fie pentru toți copiii. Primul mediu de viată al unui copil este familia, acesta influențând dezvoltarea ulterioară a copilului prin modelele comportamentale oferite, climatul afectiv si educativ. Familia trebuie sa ofere securitate copilului, astfel încât acesta să înflorească.

Prima experiență după familie, prima experiență de viață în societate a copilului o reprezintă mediul instituționalizat, grădinița. Mediul educațional trebuie să-i stimuleze copilului dorința de a rămâne și de a descoperi lucruri noi, de a se exprima si a se angaja în relațiile sociale de grup. Acesta îl ajută să își formeze și să își dezvolte personalitatea. Fiecare educatoare trebuie să creeze un mediu educațional bogat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului.

Mediul educațional din grădiniță presupune existența unor sectoare: sector bibliotecă, artă, construcții, stiință, joc de rol, de asemenea stabilirea locului şi a materialelor necesare pentru realizarea centrului tematic, aşezarea materialelor la vedere, pe rafturi plasate la nivelul copilului, asigurarea accesului liber al copilului la aceste materiale, alegerea materialelor în funcţie de vârsta şi interesele copiilor din grupă, sortarea periodică a materialelor, introducerea treptată a materialelor noi, materialele să fie atractive, diverse, colorate, de calitate.

Cu ajutorul materialelor diverse, de calitate, dar mai ales a materialelor din natură se pot desfăşura activităţi de calitate, antrenante, instructive, stimulative pe toate domeniile din grădiniţă.

Exemple de activităţi desfăşurate pe domenii:

Domeniu științe. Pentru a crea o bază de materiale din natură am fost ajutaţi de părinţi, bunici-am cules castane, nuci, alune, legume, frunze, crenguţe, pietre…  În cadrul activităţilor de observare, copiii sunt atraşi de materialele din natură. Atunci când observăm părțile componente ale unei flori, copilul înţelege şi reţine mai uşor  care sunt acestea şi rolul fiecăreia prin antrenarea tuturor simţurilor – pipăit, miros, văz. Copiii sunt foarte uşor de antrenat atunci când pregătesc o salata de fructe, de legume, sunt curioşi şi energici, astfel reţin culorile, fructele, legumele. În cadrul activităţilor matematice, am format mulţimi cu fructe, legume, flori, frunze, le-au  sortat după mărime, culoare, formă. Am  comparat frunza aleasă de copil cu frunza mea (mai mică, mai mare, mai rotundă, mai tare, etc.) Prin experimentare, prin observare în mod direct, copiii au fost mult mai motivați să învețe, să descopere, să investigheze, au găsit cu ușurință răspunsuri la întrebările lor. Am scris cifrele cu pietricele, crenguțe.

Domeniul estetic-creativ. Aceste activităţi oferă posibilitatea manifestării depline a creativității și sensibilității copilului. Desenele, colajele, afișele constituie o îmbinare a esteticului cu informația științifică. Am pictat cu mere pomul cu mere, cu cartofi lăbuțe de urs, din flori şi frunze am folosit culori naturale prin frecarea lor de coala, am modelat din coca pregătită de noi diverse obiecte – inimioare, floricele, coşuleţe.

Domeniul limbă și comunicare. Având materiale din natură copilul învaţă mai repede cuvinte noi, le foloseşte în contexte noi. Folosind obiectele din natură am reuşit să recunoaştem sunetele iniţiale ale cuvintelor  care denumeau legumele, fructele, animalele domestice, salbatice.Am scris litere cu pietricele, castane, alune. În cadrul temei Animale domestice,  am început o poveste alegând din coşul cu hrana animalelor, porumbul și am încurajat copiii să continue povestea.

Domeniul psiho-motric. Educatoarele sunt foarte creative, iar acest domeniu este foarte iubit de copii şi desfăşurat cu plăcere. Jocurile de mişcare, exerciţiile fizice au un rol important în dezvoltarea fizică, armonioasă şi sănătoasă a copilului. În cadrul acestor activităţi am folosit foarte multe materiale din natură. Am creat o pădure în sala de clasă cu copăcei, pietre, frunze, fructe, am desfăşurat un traseu aplicativ în cadru căruia am urmărit consolidarea deprinderilor motrice de bază astfel-am mers pe un pod, am sărit din piatră în piatră, am alergat printre copăcei, am rostogolit bușteni, am cărat pietre să construim o căsuţă. Copiii sunt atraşi de aceste activităţi, au demonstrat curaj, perseverenţă, fair-play.

Domeniul om și societate. Copiii au învăţat să fie atenţi cu ceea ce ne oferă natura, au respectat regulile de conviețuire în grup, au păstrat materialele din natură. Au învăţat să fie prieteni cu natura, să o protejeze. Din iubire pentru natură am folosit ceea  ce ea ne oferă şi astfel am lipit un arici din frunze, am realizat un arici din cartofi şi bete de chibrit, am realizat un tablou de toamnă cu crenguțe, frunze, fructe, am confecţionat un bârlog pentru urs din crenguţe, scoarţă de copac. Am realizat un tablou de iarna folosind crenguțe, pietre, apă.

Am constatat că folosind materiale din natură în diferite activităţi, copiii sunt mai captivaţi, mai dornici de noi experienţe, mai activi şi energici cu zâmbete pe faţă, cu dorinţa de a mai lucra cu o stare de bine, pozitivă, constructivă, care poate fi recunoscută prin satisfacția, bucuria și plăcerea copiilor, pentru că aceștia sunt relaxați și exprimă pace interioară, exprimând în același timp energie și vitalitate. Ei sunt deschiși la mediul care îi înconjoară, accesibili din punct de vedere emoțional și social.

Bibliografie
1. ***Curriculum pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., București, 2019
2. *** Învățământul preșcolar în Mileniul III, Nr.29/30, 2019
3. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preșcolară.Cluj-Napoca: Editura Dacia,2002.
4. Cosmovivici A.; Iacob L.;Psihologie școlară.Iași: Polirom,1999.

* * *

Autoare
Prof. Adina Neacşu
Prof. Cristina Zahiu

 

prof. Adina Cristina Neacşu

Grădinița cu Program Normal, Petrișoru (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.neacsu

Articole asemănătoare