Convingeri și impresii ale elevilor legate de disciplina matematică

Matematica este disciplina care ridică probleme celor mai mulți elevi. Pe parcursul anilor la catedră i-am auzit pe elevi afirmând de nenumărate ori că matematica este grea, mulți dintre ei având rezultate slabe la evaluările curente sau la evaluările naționale. Deoarece activitatea oricărui cadru didactic presupune găsirea de soluții pentru îmbunătățirea succesului școlar, mi-am propus ca un punct de plecare în acest demers să fie chiar această afirmație că matematica este grea, precum și identificarea altor afirmații ce denotă convingeri limitative și înlocuirea acestora cu altele constructive.

Convingerile despre dificultatea disciplinei matematică pot influența negativ motivația elevilor și sunt descurajante. O altă abordare ar putea fi, de exemplu, încurajarea elevilor cu afirmații de genul matematica este provocatoare sau matematica este interesantă. Ar putea fi utile și citate cunoscute cum ar fi Matematica nu este un limbaj, este o aventură  (Paul Lockhart) sau Învățând matematică, înveți să gândești (Grigore Moisil).

Descurajarea elevilor și scăderea interesului față de matematică pot apărea și ca efect al notării elevilor în situații de rezultate slabe la evaluările de pe parcursul unui an școlar, întărindu-le astfel convingeri de genul nu sunt bun la matematică sau nu înțeleg matematica. Poate că realitatea este că nu toți elevii sunt buni la matematică, dar de multe ori realitatea poate fi schimbată prin intervenții imediate și susținute. O notă mică, dar însoțită de o incurajare de tipul știu că poți mai mult sau sublinierea punctelor tari (oricât de puține ar fi acestea) pot fi buni stimuli pe parcursul învățării.

Bineînțeles și că îmbinarea metodelor tradiționale cu metodele moderne de predare-învățare, exemplele practice sau activitățile diferențiate sunt foarte utile în dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii, dar consider că este de asemenea foarte important să ii auzim pe elevi și să reușim să ne dăm seama din afirmațiile lor ce gândesc despre ei și despre relația lor cu matematica.

Atitudinea elevului relativ la învățarea matematicii trebuie să fie activă. El trebuie învățat să gândească singur, să rezolve singur unele probleme. De fapt, ce este o problemă? Orice situație în care răspunsul nu poate fi dat imediat constituie o problemă – afirmă Paul Fraisse. Deci, o problemă este o situație nouă, necunoscută la care se caută soluții.

Să ii ajutăm pe elevii noștri să se bucure de aventura rezolvării exercițiilor și problemelor, să ii ascultăm și să ii încurajăm ori de câte ori este nevoie, dezvoltându-le astfel o atitudine pozitivă față de matematică, dar și față de școală în general, deoarece atitudinea pozitivă este o condiție esențială în reușita școlară.

 

prof. Iulia-Andreea Amarandei

Liceul Tehnologic Johannes Lebel, Tălmaciu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iulia.amarandei

Articole asemănătoare