Contribuția jocului didactic la socializarea preșcolarului

Ca modalitate   de realizare a socializării preşcolarilor, jocul este, a fost și va rămâne esențial în formarea capacității de exprimare în grup, de relaționare.
Voi prezenta câteva jocuri didactice pe care le-am folosit la grădiniță, în activitatea cu copiii, în vederea socializării acestora.

Jocul este puntea între copilărie şi vârsta matură“(J.Chateau)

Ch. Darwin afirmă: „Omul este o fiinţă socială , sociabilitatea constituind o condiţie pentru progresul social  şi o sursă  de forţă pozitivă morală. Omul nu trăieşte singur , el trăieşte prin semenii săi şi pentru ei. Locul pe care îl ocupă fiecare în grupul sau  grupele respective din care  face  parte, tipul de relaţii  socio-afective, statutul social, expansivitatea, indică gradul de sociabilitate al unui individ.”

Copilul găseşte prin rolul din joc expresia unei relaţii sociale. Prin joc, copilul îşi însuşeşte nu numai conduita socială, cognitiva, afectivă a rolului său, dar şi totalitatea relaţiilor sociale proprii rolului pe plan social. Jocul rămâne, este şi va fi mijlocul cel mai eficient în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului în socializarea copilului şi învăţarea normelor societăţii.

1. Jocul „NUMELE”

Obiective:
-învăţarea  unor comportamente de acceptare  necondiţionată în cadrul grupului de la grădiniţă a tuturorcopiilor,
-învăţarea unei conduite tolerante de relaţionare,
-creşterea  gradului de socializare.

Descrierea jocului: Copiii sunt  aşezaţi în  picioare în cerc. Educatoarea le propune copiilor să aleagă o jucărie de pluş, alegerea fiind realizată  prin  negociere. Fiecare copil  aruncă pe rând jucăria altui copil, cel care o prinde   îşi spune numele  şi ce  îi place să facă cel mai mult  până când toţi copiii află numele tuturor  şi o acţiune personală importantă.Scopul  jocului  este de a realiza  un contact cât mai bun cu ceilalţi copii şi de a-i  forma deprinderea  de  a-l  asculta  pe celălalt.

2. Jocul didactic „SPUNE CUM TE CHEAMĂ”
Scopul
-obişnuirea  copiilor să comunice corect şi clar numele şi prenumele  fără reţinere faţă de educatoare şi faţă de ceilalţi  copii din grupă în vederea stabilirii unui prim contact între ei,
-formarea deprinderii de a formula un răspuns scurt şi de a asculta un alt copil în timp ce vorbeşte,
-obişnuirea copiilor cu aşezarea în cerc.

Sarcina didactică: elaborarea corectă a răspunsului la întrebarea educatoarei comunicând numele şi prenumele.

Regulile jocului: îşi  spune numele numai copilul care a primit de la educatoare un fluturaş, copiii ascultă cum se numeşte copilul cu fluturaş, copiii repetă în cor numele copilului.
Material didactic: un fluturaş

Desfăşurarea jocului: Copiii vor forma un cerc pe covor sau pe scăunele. Educatoarea va intra în mijlocul cercului şi va da ,,fluturaşul” pe rând copiilor mai îndrăzneţi sau celor care au frecventat grădiniţa în anul precedent.La început nu va insista să se spună numele şi prenumele în întregime. Va oferi ,,fluturaşul” adresând întrebarea:,,-Spune cum te cheamă?’’.Va  completa în măsura posibilităţilor răspunsurile copiilor.În timp ce copilul aduce jucăria înapoi, educatoarea se adresează celorlalţi stimulându-i să repete împreună numele copilului. Se poate folosi în acest caz întrebarea ,,Spune-ţi cine aduce fluturaşul’’ sau ,,Spune-ţi la cine este jucăria?’’.Jocul poate fi repetat de mai multe ori  până când educatoarea se convinge că toţi copiii îşi comunică numele şi prenumele corect.

3. Jocul didactic „SĂ PRIMIM MUSAFIRI”

Scopul:
-reactualizarea regulilor de comportare în timpulprimirii unor musafiri
-însuşireaunor formule de politeţe
-educarea sociabilităţii copiilor

Sarcina didactica: – să interpreteze corect rolul de musafir şi de gazdă, să elaboreze răspunsuri adecvate rolului asumat.

Regulile jocului: Grupa se va împărţi în două subgrupe, unii vor fi musafiri, alţii gazde, musafirii vor veni în vizită  şi vor trebui să ţină cont de următoarele momente-să sune la uşă, să ofere flori, să se adreseze corect, să servească ceva în mod politicos şi la despărţire să folosească limbajul adecvat.

Material didactic: un buchet cu flori, sacoşă de cadou, farfurii, pahare cu apă, tavă, prăjiturele, şerveţele.

Desfăşurarea jocului:
-La începutul jocului se va intona cântecelul ,,Bucuroşi de oaspeţi” în timp ce educatoarea va aranja sala pentru acest joc-2-3 mese pentru musafiri şi gazde (veselă, tavă,pahare cu apă, prăjituri, şerveţele). Copiii vor fi împărţiţi în două grupe, unii vor fi gazde, alţii vor fi musafiri. Gazdele vor sta pe scăunele la mesele aranjate cu veselă. Educatoarea oferă un buchet cu flori musafirilor care vor merge în vizită la gazde cerându-le să respecte normele de comportare civilizată în societate.
Este indicat ca pe parcursul jocului, copiii-gazdă să fie şi musafiri şi invers. Educatoarea trebuie să susţină dialogul prin intervenţii, să ajute unde este nevoie. Pot să interpreteze şi roluri de persoane adulte: tata, mama, bunica, unchi, soră…
La finalul jocului putem interpreta din nou cântecul ,,Bucuroşi de oaspeţi”. Aşadar prin joc  copiii îşi  însuşesc norme de comportare civilizată, interpretează roluri, îşi însuşesc roluri , îşi asumă roluri, astfel preiau modele comportamentale, învaţă să relaţioneze şi să socializeze. Jocul este determinant în socializarea preşcolarilor.

4. Jocul „PUII LA CLOŞCĂ”

Scopul-consolidarea deprinderii de cooperare, colaborare
Material didactic-cerc din sârmă, fire de iarbă.
Desfăşurarea jocului-Copiii care vor fi puii stau în cerc, desenat cu creta, iar educatoarea va sta într-un cerc. La îndemnul educatoarei „Puii ciugulesc boabe”, copiii ies din cerc. La comanda „Puii merg acasă”, copiii aleargă în cerc. Jocul se repetă de mai multe ori. Se insistă ca în timpul jocului să coopereze pentru a intra toţi în cerc, să nu se lovească între ei, să respecte regulile jocului.

Bibliografie:
1. Golu,P.,Verzea,E., Zlate, M.,  ,,Psihologia copilului”, Bucureşti, E.D.P., 1992
2. Mureşan, P.,  ,,Învăţarea socială”,  Bucureşti,  Ed. Albatros, 1980
3. Chateu, J., ,,Jocul copilului în vol. ,,Psihologia copilului”,  Bucureşti, E.D.P., 1970

 

prof. Adina Cristina Neacşu

Grădinița cu Program Normal Petrișoru, Comuna Racovițeni (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.neacsu

Articole asemănătoare