Comprehensiunea textului literar în conceptul clasei răsturnate

Comprehensiunea textului literar urmăreşte obiective educative şi formative complexe, şi anume contribuie la sensibilizarea faţă de mesajul literar – artistic lansat de autor, la cultivarea gustului estetic, a spiritului critic şi a judecăţii de valoare. Comprehensiunea se realizează prin procedee didactice specifice de descifrare în profunzime a mesajului textului (răspunsuri la întrebări fundamentale de circumscriere a acţiunii dacă este vorba despre un text narativ: Ce se săvârşeşte / Cine? / De ce ? Cum? , alte exerciţii de configurare a unităţii narative, exerciţii de lucru pe limbaj – vocabular, câmpuri lexicale/ semantice, povestirea acţiunii pe momentele subiectului, conturarea portretului personajelor.

Am propus textul „O săptămână de bomboane” de Maria Barna, clasa a II-a, și am ales ca mijloc de învățare conceptul clasei răsturnate, o idee nouă în care elevii interacționează cu materialul de învățat în format electronic, în online, urmat de activități în clasă, ofline.

Comprehensiunea, echivalentă cu prima lectură, aceasta din urmă, la rândul ei, fiind un „timp al percepției estetice”. La această etapă, textul este parcurs într-o prezentare PPT, acasă, în afara programului școlar. Elevul, trăind sentimentul uimirii, este implicat activ în descoperirea conținutului.
O săptămână de bomboane
de Maria Barna

Mă cheamă Dănuţ şi am aproape nouă ani. De ieri, m-am hotărât să renunţ la dulciuri. Am avut două carii şi mama m-a dus la dentist. Nu pot să spun că nu mi-a fost frică, dar, pur şi simplu, n-aş vrea să mai trec pe la cabinetul lui.
Cred că vă daţi seama că bomboanele sunt cele care mi-au stricat dinţii. Dentistul mi-a spus să nu le mai ronţăi, să renunţ şi la alte dulciuri şi să mă spăl pe dinţi după fiecare masă.
Aşa că mi-am împărţit bomboanele pe zilele săptămânii astfel:
Luni mănânc numai două bomboane verzi.
Marţi iau o bomboană galbenă.
Miercuri, fără bomboane.
Joi am să mănânc o bomboană roşie şi una portocalie.
Vineri o să iau o bomboană roşie.
Sâmbătă am dreptul la trei bomboane, două galbene şi una roşie.
Pentru duminică nu-mi mai rămâne decât o bomboană.

Interpretarea, echivalentă cu a doua lectură, reprezentând continuarea și complinirea comprehensiunii. În procesul interpretării elevul este provocat în a răspunde unui set de întrebări care îl ajută să înțeleagă ceea ce a citit.
1. De ce Dănuţ s-a hotărât să renunţe la dulciuri?
2. Ce i-a recomandat dentistul?
3. Dacă ştim că Dănuţ are cel puţin două bomboane din fiecare culoare, ce culoare are ultima bomboană?

Pentru a întări înțelegerea conținutului, propun un exercițiu de corelare a zilelor săptămânii cu informația aferentă fiecăreia, desprinsă din conținutul textului citit.

Completează expresia scrisă în stânga  cu ziua din săptămână potrivită.
Scrie pe caiet perechile obținute!

o bomboană galbenă
trei bomboane, două galbene şi una roşie
două bomboane verzi
o bomboană roşie
o bomboană roşie şi una portocalie.
decât o bomboană
fără bomboane

Activitate în clasă. După ce elevii vin la curs, voi propune activitate care să vizeze aprofundarea/ aplicarea cunoștințelor pe care le-au dobândit din sarcina din afa clasei.

Aplicarea – a treia lectură / postlectura-un timp al receptării și al judecății.

Propun ca sarcină de lucru alegerea din perechile de afirmaţii pe cea adevărată şi  transcrierea ei pe caiet.
Dănuţ are ceva peste nouă ani.
Dănuţ are aproape nouă ani.

La dentist nu i-a fost frică şi ar mai vrea să treacă pe la el.
La dentist nu i-a fost frică dar n-ar mai vrea să treacă pe la el.

Pentru că i s-au stricat dinţii, dentistul i-a spus să se spele pe dinţi în fiecare seară.
Pentru că i s-au stricat dinţii, dentistul i-a spus să se spele pe dinţi după fiecare masă.

Și formularea de întrebări pornind de la întrebările exploziei stelare, urmate de răspunsurile aferente.
Ca și evaluare sugerez o activitate interdisciplinară, rezolvarea unei probleme de matematică:
Câte bomboane i-au rămas lui Dănuț, dacă el avea la începutul săptămânii cincisprezece?
Răspunde, în scris, printr-o propoziție.

Bibliografie

1. Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a relecturii, ed. a II-a, Editura Polirom, Iași, 2007.
2. Umberto Eco, Lector in fabula. Cooperarea interpretativă în textele narative, Editura Univers, Bucureşti, 1991.

 

prof. Simona Camelia Chiroșcă

Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.chirosca

Articole asemănătoare