Comportamentul profesorului în contextul pandemiei

În contextual actual al sistemului educațional, cadrele didactice din întreaga lume se confruntă cu o serie de provocări de natură socială, psihologică, de mentalitate şi nu în ultimul rând ce ţin de sănătatea fizică şi mentală, din cauza pandemiei cu care ne confruntăm, situaţie fără precedent în învăţământul modern.

Astfel, au loc o serie de schimbări la nivel educaţional, cum ar fi trecerea de la metodele tradiţionale de predare-învăţare, la cele exclusiv moderne, specifice erei digitale, de cele mai multe ori lecţiile desfăşurându-se în mediul online, pe platforme specifice. Apar o serie de modificări şi în ceea ce priveşte comportamentul elevilor şi al cadrelor didactice, acestea din urmă fiind nevoite să se plieze nevoilor emoţionale şi de învăţare ale elevilor lor. Iată cum ar trebui să se comporte un cadrului didactic ideal, în zilele noastre:

În primul rând, ar trebui să aibă aşteptări mari de la elevi, încurajându-i, prin:

 • Stabilirea unor ţeluri de învăţare
 • Clarificarea aşteptărilor pe care le are de la elev, atât oral, cât şi în scris
 • Stabilirea unor consecinţe pentru nerezolvarea intenţionată a unor sarcini de lucru
 • Încurajarea elevilor să vorbească şi să scrie corect
 • Discutarea progresului la clasă
 • Comunicarea importanţei unor standard academice ridicate

În al doilea rând, ar fi indicat să încurajeze cooperarea între elevi:

 • Să-i roage pe elevi să-şi explice unii altora termenii dificili
 • Să afle ce interese au elevii şi din ce medii provin aceştia
 • Să încurajeze cooperarea în învăţare şi în realizarea temelor pentru acasă
 • Să le permit elevilor să îşi critice, în mod constructiv, rezultatele muncii
 • Să creeze grupe de studiu şi echipe de proiect

În al treilea rând, ar fi bine să accentueze importanţa existenţei unei limite de timp:

 • Să aştepte de la elevi respectarea termenelor de predare a temelor de lucru
 • Să estimeze şi să comunice elevilor timpul alocat sarcinilor de lucru
 • Să încurajeze exersarea prezentărilor orale
 • Să încurajeze munca continua şi importanţa respectării limitelor de timp

De asemenea este foarte important să ofere mereu un feedback prompt, prin:

 • Oferirea unor oportunităţi suficiente de evaluare
 • Pregătirea unor activităţi de învăţare potrivite, cum ar fi exerciţiile cu feedback pe loc
 • Să noteze şi să returneze testele elevilor, în cel mult o săptămână
 • Să dea teste iniţiale, formative şi sumative.

Mai mult, este esenţial să creeze o legătură de încredere cu elevii săi, prin:

 • Oferirea disponibilităţii de comunicare, pe orice team
 • Oferirea sprijinului moral şi profesional şi în afara orelor de curs.

Nu în ultimul rând, ar trebui să încurajeze implicarea elevilor în procesul de predare-învăţare, prin:

 • Folosirea unor activităţi, care să încurajeze învăţarea active, cum ar fi prezentările în faţa clasei
 • Încurajarea elevilor de a socializa şi în afara şcolii
 • Oferirea unor situaţii din viaţa reală, spre analiză, elevilor
 • Activităţi de joc de rol la ore
 • Impunerea unor limite de respect, elevilor, faţă de profesori şi faţă de colegi.

Bibliografie
www.bu.edu/ctl/teaching-resources/preparing-to-be-a-teaching-fellow/behaviors-of-good-teachers/

 

prof. Alexandra Bercea

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.bercea

Articole asemănătoare