Clubul European de la Liceul Ștefan Procopiu din Vaslui

În septembrie 2018, în cadrul Liceului ”Ștefan Procopiu” Vaslui a fost înființat Clubul European ce reunește peste 80 de elevi și profesori interesați să-și aprofundeze cunoștințele despre Uniunea Europeană. Clubul European a fost înființat în cadrul proiectului de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580_1 pe care Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui îl implementează în perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020, în parteneriat cu școli din Grecia, Italia, Bulgaria și Polonia.

Scopul proiectului ”Get in shape for Europe” (GISE) este promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare pentru a deveni cetățeni europeni informați și implicați. În fiecare școală parteneră a fost organizat un Club European ai cărei membri contribuie la implementarea activităților stabilite (atât activități locale, cât și transnaționale). Membrii Clubului European de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui s-au implicat în organizarea a numeroase activități în care au promovat valorile europene (solidaritatea, libertatea, egalitatea, drepturile omului, toleranța, democrația, demnitatea umană etc.).

În luna noiembrie 2018, membrii Clubului European au organizat 5 activități educative organizate pentru a marca Ziua Mondială a Toleranței, activitatea ”Competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții”, 2 activități pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor, activitatea ”Despre demnitatea umană”, 2 activități ”Identitate națională vs. Identitate europeană”.

La nivelul Liceului ”Ștefan Procopiu”, perioada 10-14 decembrie 2018 a fost declarată ”Săptămâna drepturilor omului” pentru a marca 70 de ani de la adoptarea documentului ”Declarația Universală a Drepturilor Omului la 10 decembrie 1948. Pe parcursul acestei săptămâni, membrii Clubului European au organizat 14 activități care au avut ca obiective familiarizarea elevilor cu vocabularul specific drepturilor omului şi îmbunătățirea cunoștințelor acestora cu privire la conţinutul drepturilor fundamentale ale omului și drepturile cetățenilor menționate în legislația universală (în documentul ”Declarația Universală a Drepturilor Omului” adoptat la 10 decembrie 1948) și și legislația europeană (documentul ”Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene” adoptat la 7 decembrie 2000), conştientizarea relaţiei dintre drepturi şi responsabilităţi. Bilanț: 14 activități, 420 elevi participanți, 9 profesori coordonatori ai activităților. Tot în luna decembrie 2018, membrii Clubului European au organizat activitățile ” Solidaritatea-valoare europeană” și ”Libertatea-valoare europeană”.

În perioada 14-31 ianuarie 2019, pentru a marca Ziua Non-Violenței în Școli (30 ianuarie), profesorii și elevi au fost implicați în campania de informare „16 zile de activism împotriva bullying-ului în şcoală!”. Cu acest prilej, membrii Clubului European au organizat o campanie informativă cu tema ”Cyberbullying – hărțuirea și intimidarea intimidarea în mediul online” cu scopul de a contribui la dezvoltarea în rândul elevilor a gândirii critice în ceea ce privește utilizarea internetului și a rețelelor de socializare. Au fost organizate 19 activități informative în care au fost implicați 23 de profesori și 417 de elevi.

Una dintre cele mai interesante activități organizate în cadrul Clubului European a fost ”Împărtășește-ne din experiența ta!” în cadrul căreia procopienii GISE au ”citit” ”cărțile EPAS”. ”Biblioteca Vie” a fost o metodă potrivită pentru un dialog interactiv între ”cititori”-membri în Clubul European și ”Cărțile EPAS”-voluntarii din proiectul ”Școli-Ambasador ale Parlamentului European” (implementat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui din octombrie 2017 și recompensat cu premiul al II-lea și cu o vizită la sediul Parlamentului European de la Strasbourg). Discuțiile au vizat activitățile organizate de voluntarii EPAS și impactul acestora asupra dezvoltării lor personale. ”Cărțile EPAS” au împărtășit din experiența lor și i-au îndemnat pe ”cititori” să nu evite implicarea în activități non-formale deoarece acestea pot contribui la dezvoltarea unor competențe și abilități utile pentru a deveni cetățeni responsabili și activi.

În perioada februarie-martie 2019, membrii Clubului European au organizat mai multe activități sub genericul ”Interculturalitate și nediscriminare”. Pe parcursul a două activități cu titlul ”Despre stereotipuri și prejudecăți”, prin intermediul exercițiilor ”Călătoria cu trenul” și ”Povestea Anei și a lui Ion”, cei 30 de elevi participanți au înțeles că stereotipurile și prejudecățile sunt sursele discriminării și intoleranței, au conștientizat faptul că informațiile insuficiente conduc la interpretări și evaluări greșite, au înțeles importanța contextului în perceperea, cunoașterea și formarea opiniilor și atitudinilor.

De asemenea, elevii și-au dezvoltat competențele de a lucra și negocia în grup. La activitatea ”Nuanțele discriminării”, 30 de elevi din Clubul European au explorat formele discriminării prin jocuri și activități de grup. Etapele activității au fost: Ce este discriminarea? Formele discriminării (elevii au definit discriminarea și au identificat formele acesteia pe baza unui material video cu un interviu de angajare), activitate de grup (elevii au primit sarcina de a reda formele discriminării prin desen, mimă, afiș etc.), exercițiile ”Eu te văd exact invers” și ”Tabloul discriminării”, evaluarea activității. Elevii au conștientizat gravitatea actelor de discrminare și au înțeles necesitatea respectării drepturilor omului și implicării active în combaterea discriminării.

Membrii Clubului European au participat la activitatea ”Comunicarea interculturală” care a urmărit promovarea unei atitudini de deschidere, de acceptare şi înţelegere firească a raportului dintre un individ şi ceilalţi, respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate dintre oameni. În prima parte a activității s-a realizat o dezbatere despre comunicare și comunicarea interculturală iar a doua parte a fost dedicată unei sarcini de lucru pe perechi. Acest demers educaţional are la bază conceptul Mariei Montessori “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze” iar elementul central în generarea discuțiilor din cadrul activității este ”a învăța să trăiești împreună”.

Activitatea ”Drumul romilor către libertate” a avut ca scop cunoașterea istoriei romilor în vederea diminuării prejudecăților și stereotipurilor și promovarea toleranței. Elevii au fost interesați să descopere informații utile despre cultura romilor pentru a elimina discriminarea. Pentru a facilita diseminarea activităților dar și pentru a a eficientiza comunicarea între membrii Clubului European, a fost realizată pagina de Facebook a proiectului (atât în limba română, cât și în limba engleză), un grup privat pe Facebook și spațiul proiectului pe platforma eTwinning.

Pe parcursul lunii martie 2019, membrii Clubului European au fost foarte activi pe grupul privat de pe Facebook. În perioada 1-3 martie 2019, membrii Clubului European au marcat Ziua Națională a Bulgariei (3 martie) prin intermediul a 20 de întrebări. În perioada 23-25 martie 2019, membrii Clubului European au marcat Ziua Națională a Greciei (25 martie) prin intermediul a 30 de întrebări În perioada 11-19 martie 2019, membrii Clubului European au realizat Alfabetul societății interculturale. Asemenea activități care vizează diverse aspecte culturale ale țărilor membre în proiect au fost organizate și în luna aprilie 2019 pentru a marca Ziua Mondială a Artei (15 aprilie) și Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor (18 aprilie).

Pentru a marca Ziua Europei, membrii Clubului European au declarat perioada 6-10 mai 2019 ”Săptămâna valorilor europene”. Timp de 5 zile, membrii Clubului European au organizat 24 de activități care au explorat valorile europene (”Valorile europene”, ”Ghici cine vine la cină?”, ”Egalitatea de gen”, ”Experimentând excluderea”, ”Educația în spiritul valorilor europene”, ”Despre stereotipuri și prejudecăți”, ”Despre demnitatea umană”, ”Promovarea valorilor europene prin instrumente digitale”). Ziua Mondială pentru diversitate, dialog și dezvoltare (stabilită în anul 2002 la 21 mai de UNESCO) a fost marcată prin concursul ”Unitate în diversitate!”. Pe parcursul a 3 ore, elevii, organizați în 5 echipe, au trecut prin 12 probe și și-au îmbunătățit cunoștințele despre statele membre în Uniunea Europeană, despre simbolurile și valorile europene, au înțeles mai bine semnificația devizei ”Unitate în diversitate” și și-au dezvoltat competențele de a lucra în echipă. Activitățile desfășurate de membrii Clubului European au implicat colaborări cu Centrul Europe Direct Vaslui, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.

Pe parcursul anului 2019, unii dintre membrii Clubului European s-au implicat în activitățile proiectului educațional local ”Seducția lecturii” implementat în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui. Scopul proiectului a fost încurajarea lecturii în rândul elevilor. Unii dintre membrii Clubului European au participat la 7 activități de prezentare și dezbateri pe baza unei cărți stabilită dinainte. Multe dintre cărțile analizate au abordat teme precum discriminarea, stereotipuri, prejudecăți, toleranța.

În data de 1 aprilie 2019, reprezentanții Centrului Europe Direct Vaslui i-au provocat pe membrii Clubului European și pe membrii proiectului ”Școli-Ambasador ale Parlamentului European” la dezbaterea cu titlul ”De data asta votez EU” cu scopul promovării alegerilor europene. În data de 15 aprilie 2019, d-l Neculai Brojban, funcționar la Oficiul pentru Infrastructură și Logistică al Comisiei Europene de la Luxemburg și reprezentanții Centrului Europe Direct Vaslui i-au provocat din nou la dezbaterea cu tema”EU back to School”. În plus, doi dintre membrii Clubului European au fost câștigătorii concursului de afișe ”Pentru EUropa” organizat de Centrul Europe Direct Vaslui în mai 2019.

În perioada 15 septembrie-15 noiembrie 2019, membrii Clubului European sunt implicați în campania de informare și conștientizare ”Deschide ochii!” care are ca scop dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor în ceea ce privește utilizarea internetului și a rețelelor de socializare. În cadrul campaniei sunt organizare activități precu m ”Tehnici de manipulare prin mass media”, ”Fapte vs. Opinii”, ”Dezinformare și manipulare prin Fake News”.

În data de 10.10.2019, circa 75 de elevi și profesori de la Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui au marcat evenimentul ”ERASMUS+ Days” – ediția 2019, prin activitatea ”Impactul proiectelor ERASMUS+ asupra dezvoltării competențelor cheie”. Cu acest prilej, elevii din grupurile țintă ale parteneriatelor strategice ERASMUS+ implementate de Liceul ”Ștefan Procopiu” în anul școlar 2019-2020 (”Get in shape for Europe”-GISE și ”21st Century Teaching”-Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future Classroom) au devenit ambasadori #ErasmusDays2019 și au evidențiat impactul pe care aceste proiecte l-au avut asupra dezvoltării lor personale și profesionale.

Metoda principală de desfășurare a activității a fost ”Cafeneaua publică” prin care elevii au făcut schimb de informații privind impactul participării lor la activitățile proiectelor ERASMUS+ asupra dezvoltării celor 8 tipuri de competențe cheie (competențe de alfabetizare, competențe multilingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe cetățenești, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie culturală). La fiecare masă, discuțiile au vizat un singur tip de competență cheie. În timpul discuțiilor, elevii-gazdă au notat pe o foaie de flipchart ideile menționate de ceilalți elevi. După desfășurarea rundelor de discuții, elevii-gazdă au prezentat rezumatul a ceea ce s-a discutat la fiecare masă. A fost organizat un concurs de cultură generală prin utilizarea aplicației Kahoot (competențe digitale) privind diverse aspecte legate de cultura și civilizația orașelor unde se află școlile partenere în cele două proiecte ERASMUS+ (competențele de sensibilizare și expresie culturală). Evaluarea activității s-a realizat prin aplicarea metodei Exit slips.

Clubul European constituit în cadrul proiectului ”Get in shape for Europe” (GISE) contribuie la crearea unui mediu propice promovării principiilor școlii inclusive, adică o școală prietenoasă și democratică în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și fără excludere generate de originea etnică, dizabilitate, cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale elevilor. Astfel, proiectul GISE își propune să contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene menționate în documente ale Uniunii Europene (precum Strategia Europa 2020, Declarația de la Paris, Proposal for a Council recommendation – 17.01.2018) care urmăresc să promoveze o societate echitabilă, democratică și incluzivă. Un factor cheie în realizarea acestei strategii sunt competențele sociale, civice și interculturale care favorizează incluziunea.

Proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+.

 

prof. Daniela Ramona Croitoru

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.croitoru

Articole asemănătoare