Abordarea STEM, o provocare pentru sistemul educațional românesc (Experiența unei mobilități Erasmus+)

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”, spunea Jean Moffet.
În perioada 21-25 octombrie 2019, am participat la cursul de formare Innovative Math and Science Applications at Schools (Stem), desfășurat la Barcelona. Acest curs face parte din proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, intitulat “Education for All in a European School”, proiect derulat de Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Târgoviște, în perioada 03.09.2018-02.07.2020.

Unul dintre obiectivele acestui proiect este dezvoltarea competențelor de implementare a metodelor de învățare coerentă, utilizînd aplicații din lumea reală, pentru 70% din cadrele didactice ce predau discipline STEM.

La această activitate de formare, a fost abordat conceptul educațional STEM, concept care poate fi considerat o provocare pentru sistemul educațional românesc. Au fost dezbătute aspecte cum sunt: Identificarea obstacolelor în predarea și învățarea matematicii și a științelor; Tehnici de predare și învățare a matematicii și a științelor; Beneficiile aduse de abordarea STEM, matematicii și  științelor; Înțelegerea  modului în care matematica și științele furnizează individualizarea și diferențierea instruirii; Integrarea TIC în lecțiile de matematică și științe; Instrumente Web 2.0. eficiente și inspiratoare și tehnologii digitale.

STEM este un concept educațional modern, prin care, cele patru discipline diferite, știință, tehnologie, inginerie și matematică, vor fi abordate interdisciplinar și aplicat, prin activități de descoperire, învățare și explorare, realizare de miniproiecte.

Abordarea STEM integrează aceste patru discipline, fiind fundamentată pe instruirea bazata pe aplicații din lumea reală. Competenţele matematice şi competenţele de bază în ştiinţă şi tehnologie, dobândite prin predarea interdisciplinară STEM, sunt  competențe cheie recunoscute la nivel European (Comisia Europeană/ EACEA/ Eurydice, 2012. Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa).

Eu consider că cea mai eficientă modalitate de înțelegere și cunoaștere de către elevi a mecanismelor vieții se realizează cu ajutorul experimentelor științifice interdisciplinare.

Predarea ştiinţelor cu ajutorul experimentelor științifice simple, cu caracter interdisciplinar, adecvate vârstei și nivelului de înțelegere al acestora,  ajută elevii să își dezvolte gândirea logică și creativitatea, să își formeze deprinderi practice, să își îmbunătățească cunoștințele despre fenomenele biologice, fizice și chimice din lumea vie, să își formeze  şi să își dezvolte  personalitatea.

În continuare, doresc să exemplific câteva competenţe matematice, competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, care pot fi obținute printr-o abordare STEM:  realizarea dirijată a unor activități simple de investigare științifică; folosirea unor metode de înregistrare şi reprezentare a datelor experimentale obținute; formularea unor concluzii simple pe baza datelor experimentale obţinute în cadrul investigaţiilor ştiinţifice; utilizarea unui limbaj ştiinţific adecvat pentru a explica fenomenele  observate;  modelarea/confecționarea unor produse, lucrări creative, pentru studierea unor fenomene fizice, chimice și biologice.

O modalitate de a realiza activități STEM o reprezintă disciplinele opționale.

Un exemplu de disciplină opțională poate fi:  Științele naturii, experimente și abordări creative. Acesta este un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare: Matematică; Științe; Tehnologii, opțional pe care îl predau anul acesta școlar.
Dintre temele pe care le abordez la clasă,  pot enumera: Apa, esența vieții pe Pământ (Circulația apei în celulele vegetale; Circulația apei în celulele animale); Aer, oxigen, viață (Producerea oxigenului de către plante, Producerea dioxidului de carbon de către plante); Lumea microscopică, mai aproape de noi (Lumea microscopică a organismelor acvatice; Lumea microscopică a organismelor din sol); Modelarea/confecționarea de materiale, mulaje,  machete  (Confecționarea de machete ale unor lanțuri trofice acvatice; Confecționarea de machete ale unor lanțuri trofice terestre).

Predarea interdisciplinară permite profesorului să-și orienteze demersul didactic spre realizarea unor activități de învățare care să vizeze: enunțarea unei situații problemă/ ipoteză de lucru în scopul realizării unei investigații; identificarea și descrierea fenomenelor care apar în experimente; verificarea unor ipoteze; ordonarea cronologică a etapelor de lucru;  înregistrarea în tabele a observațiilor obținute din din investigații; exerciții de identificare și utilizare a unor formule, mărimi şi relații matematice; identificarea a legilor care intervin în desfășurarea experimentului efectuat.

Abordarea interdisciplinară STEM, este o provocare pentru sistemul educațional românesc, în vederea alinierii acestuia la tendințele educaționale actuale,  din țările Uniunii Europene.

BIBLIOGRAFIE:

1. Suport de curs Erasmus +, Proiectul “Education for all in a European school” (Educaţie Pentru Toţi Într-o Şcoală Europeană), Innovative Math and Science Applications at Schools (Stem), Barcelona, 21-25.10.2019.
2. www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html
3. beaconing.eu/ro/abordarile-stem-in-scolile-romanesti/

 

prof. Alice Isabela Duroi

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alice.duroi

Articole asemănătoare