Bune practici europene în promovarea educației incluzive (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Petru Rareș din Hârlău coordonează, începând cu anul 2020, un proiect de parteneriat strategic Erasmus+, având ca temă educația incluzivă. Școala noastră manifestă interes pentru  dezvoltarea unui învățământ de calitate, dar și pentru crearea unor oportunități de formare personală și profesională a cadrelor didactice în vederea desfășurării unui proces instructiv-educativ eficient, la standarde de înaltă calitate.

Proiectul  Together We Learn Better. Inclusive schools for Quality Education in European Context (2020-1-RO01-KA229-079994_1) este o ințiativă a şase şcoli din şase ţări diferite Bulgaria, Italia, Grecia, Republica Macedonia de Nord, Turcia și România de a promova educația incluzivă, valorile și principiile europene.

Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău alături de partenerii:  149th School Sofia Bulgaria, OOU „Dimkata Angelov Gaberot”  Republica  Macedonia de Nord, 56th Primary School of Heraklion, Grecia, Istituto Comprensivo San Giovanni, Italia, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu, Turcia va participa activ la realizarea de modele de bune practici pentru susţinerea în procesul educaţional a elevilor cu probleme de învăţare din cauza factorilor psiho-socio-culturali.

Proiectul are drept scop reducerea discriminării şi segregării etnice, sociale, religioase sau culturale. În cadrul proiectului vor avea loc şase mobilităţi menite să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat până acum diverse activități: întâlniri virtuale de management și implementare a activităților, 2 concursuri (concurs de logo și de desene –Winter holiday traditions), activități organizate cu prilejul  Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, workshop online cu profesorii How can teachers support vulnerable students at school? (Sharing good practices), activități de diseminre, monitorizare și evaluare.

În perioada 15-19 martie 2021, școala noastră a fost gazda unui festival organizat în cadrul proiectului. Art festival (ediția 1) s-a desfășurat în fiecare școală parteneră având ca scop  promovarea valorilor culturale ale țărilor partenere, creșterea motivației elevilor aflați în situații de risc pentru școală, stimularea creativițății elevilor și dezvoltarea competențelor artistice precum și a abilitățor practice și de comunicare. In cadrul festivalului, în școala noastră, s-au derulat următoarele activități: Friendship map , Let’s talk about Friendship, Who is the Best Friend? European Children, The Ambassadors of Friendship, The day of beautiful gesture, The friends of religious film, Workshop of good thoughts, The friendship through children’s eyes.  Aceste activități au promovat concepte precum: nondiscriminarea, egalitatea șanselor, toleranța, comunicarea asertivă, cooperarea. Impactul activitaților a fost unul pozitiv.

Rezultatele înregistrate au vizat următoarele aspecte: creșterea coeziunii de grup în rândul elevilor, promovarea stării de bine și optimism, a toleranței și valorizării celuilalt, îmbunătățirea abilităților de comunicare, crearea unui climat pozitiv în sala de clasă, îmbunătățirea relațiilor interpersonale.

Proiectul de parteneriat pe care școala noastră îl coordonează reprezintă un exemplu de bune practici în ceea ce privește educația incluzivă, contribuind la dezvoltarea dimensiunii europene din școală și a dialogului intercultural.

prof. Mirela Bugonea

Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.bugonea

Articole asemănătoare