Importanța integrării literaturii în limba engleză prin intermediul materiilor opționale în școala gimnazială

Disciplina școlară limba engleză a oferit mereu elevilor posibilitatea de a-și deschide orizonturile de cunoaștere către aspecte neexplorate ale societății și culturii umane. Fiind o limbă de circulație internațională, a reprezentat puntea dintre elevii români și restul planetei, stabilindu-și de-a lungul anilor locul în curriculumul românesc și popularitatea printre necesitățile de studiu ale populației.
Cu toate acestea, învățarea regulilor gramaticale și însușirea vocabularului de bază al unei limbi oferă utilizatorului doar o unealtă de comunicare, extrem de valoroasă, însă insuficientă în dezvoltarea multilaterală a elevului, al cărui necesar de cunoștințe depășește simpla însușire a schemelor sintactice și lexicale. În alte cuvinte, este insuficient să poți transmite și recepționa informații dacă acestea nu au la bază un sistem de valori culturale care să permită schimbul real de idei și experiențe.

Din acest motiv, disciplina școlară limba engleză, al cărei curriculum bazat pe competențe ne atrage atenția că elevul nu trebuie doar să știe informație teoretică, ci trebuie să fie pregătit să facă parte din societate în momentul absolvirii, dovedind capacitatea de a face, nu doar a reproduce informații, poate folosi literatura anglo-americană drept completare a cunoștințelor valoroase pe care se bazează.

În ultimii ani, ne-am propus proiectarea unei discipline opționale cu titlul Elemente de cultură și literatură în limba engleză drept răspuns la nevoia elevilor de a-și completa necesarul de cultură generală și de a discuta probleme de actualitate ale societății, raportate la experiențele din trecut ale vorbitorilor nativi de limba engleză. Am plecat de la premisa că elevul care citește literatură universală poate să înțeleagă mai mult decât schema matematică a limbii engleze. Atunci când elevii se întâlnesc cu modul în care gândeau oamenii vorbitori de limba engleză în diverse etape ale istoriei universale și au ocazia să exploreze cum era societatea, cum erau oamenii, ce aspecte pozitive ale societății erau întâlnite, ce greșeli umane se regăseau și ce se poate învăța din ele, inclusiv prin comparație cu societatea românească contemporană, materia școlară se îndepărtează de stadiul pur teoretic.

Un punct foarte important de plecare în proiectarea acestei discipline școlare a fost vârsta și, implicit, stadiul dezvoltării psiho-cognitive a elevilor. Experiența didactică arată că elevii de gimnaziu, aflați în etapa de transformare a vieții, sunt deosebit de receptivi la tot ce înseamnă om și societate, având în vedere propriile nevoi și experiențe formative. Din această perspectivă, autori englezi și americani precum Daniel Defoe, Mark Twain și Charles Dickens reprezintă surse inepuizabile de material didactic.

Rolul cadrului didactic este, în primul rând, de a selecta cu deosebită atenție textele literare propuse pentru studiu și de a sprijini, acolo unde este cazul, înțelegerea mesajului literar. Dincolo de rolul de a preda materia prestabilită, profesorul trebuie să le comunice elevilor felul în care aceștia vor beneficia ulterior de cunoștințele dobândite în urma interacțiunilor cu textele literare. Uneori, cel mai mare impas în integrarea literaturii este depășirea limitelor vocabularului elevilor de gimnaziu. Din acest motiv, creativitatea profesorului și materialele folosite pe lângă textul literar sunt esențiale pentru reușita deplină a acestui demers. Adaptarea materiei la nevoile elevilor rămâne, înainte de toate, premisa cursului. Dezvoltarea simțului estetic și deschiderea apetitului de literatură sunt consecințe firești în etapele de învățare ale elevului dornic de evoluție.

În concluzie, scurta pledoarie pentru extinderea spectrului disciplinei limba engleză este prezentată ca un răspuns la nevoia societății de a se perfecționa și de a se adapta timpurilor, însă folosindu-se de unelte deosebit de utile din trecut. Literatura anglo-americană rămâne o ancoră culturală a societății, fiind deosebit de relevantă în viețile contemporanilor noștri și, din acest motiv, este important să fie onorată corespunzător.

 

prof. Irina Cimpoeru

Școala Gimnazială Nr. 7 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/irina.cimpoeru

Articole asemănătoare